Javascript must be enabled, and FlashPlayer 10 required.
Download the Flash Player on http://www.adobe.com/

Skip to Content

De situatie van kinderen in de wereld: kinderen in een stedelijke omgeving

Publicatiedatum: 27/02/2012
Laatst gewijzigd: 01/03/2012

Meer dan de helft van de wereldbevolking leeft op dit moment in stedelijke gebieden. Dit aantal is nog aan het stijgen. In 2050 zal twee derde van de mensen in kleine of grote steden wonen. Vanuit dit perspectief zet UNICEF zich in om de rechten van het kind overal ter wereld op de stedelijke agenda te plaatsen.

Het rapport “De situatie van kinderen in de wereld”, een document dat jaarlijks gepubliceerd wordt door UNICEF om het welzijn van kinderen in de hele wereld onder aandacht te brengen, is dit jaar getiteld “Kinderen in een stedelijke omgeving” en concentreert zich op kinderen die opgroeien in de stad.

 

Waarom kinderen in de stad?

Men denkt gemakkelijk dat bewoners van steden vlotter toegang hebben tot onderdak, toiletten, drinkbaar water, werk en een inkomen, alsook tot medische zorg en onderwijs. Dit wordt bovendien bevestigd door algemene cijfers. Echter, deze cijfers verbergen het feit dat de grootste ongelijkheden bestaan binnen de steden. In de meerderheid van de stedelijke gebieden, bestaan mooie toekomstperspectieven naast grote ontbering.

Kinderen die leven of werken op de straat, kinderen die in krotten wonen, migrantenkinderen en kinderen van vluchtelingen, kinderen waarvan de geboorte niet officieel is aangegeven en zij die slachtoffer zijn van kinderhandel vormen de meest kwetsbare groep.

In bepaalde gevallen maken arme kinderen die in de stad leven minstens evenveel of zelfs meer kans op ondervoeding of sterfte voor hun 5 jaar dan degenen die in landelijke gebieden wonen. In de steden horen deze kinderen bij degenen die het minste kans hebben om geregistreerd te worden bij de geboorte, om vaccins te krijgen of om naar school te gaan.

 

De steden verwaarlozen hun kinderen

© UNICEF/NYHQ2011-0219/Rich

De groeiende verstedelijking in de wereld maakt dat vele honderdduizenden kinderen uitgesloten blijven van essentiële basisdiensten.

De stedelijke bevolking groeit in vele regio’s sneller dan de nodige infrastructuur en diensten, waardoor de basisbehoeften niet voor alle kinderen worden vervuld. Families die in armoede leven betalen vaak veel voor diensten die niet aan de standaarden voldoen. Water bijvoorbeeld kan 50 keer meer kosten in arme buurten waar inwoners afhankelijk zijn van privéverkopers dan in meer welvarende wijken waar huishoudens directe toegang hebben tot water.

De ontbering die kinderen moeten doorstaan in arme stedelijke gemeenschappen worden vaak onzichtbaar gemaakt door brede statistische gemiddelden die alle stedelijke inwoners – rijk en arm – samentellen. Wanneer cijfers als deze gebruikt worden bij het nemen van beleidsbeslissingen en het toekennen van middelen, worden de behoeften van de armste inwoners over het hoofd gezien.

 

Steden tot een goede plaats maken voor kinderen

Een nieuwe aanpak is nodig, gebaseerd op het “gerechtigheidsprincipe” (“Equity”). Deze aanpak moet zich richten op de armste kinderen in de meest achtergestelde gemeenschappen waar dan ook.UNICEF spoort overheden aan om kinderen centraal te stellen in hun stedelijk beleid en om betere basisdiensten te bieden aan iedereen. Eerst en vooral is er nood aan meer specifieke, accurate data om ongelijkheden onder kinderen in stedelijke gebieden te identificeren en om een manier te vinden om deze kinderen te bereiken. Het tekort aan zulke data is een hard bewijs van de verwaarlozing van dit probleem.

Niet alleen overheden op alle niveaus kunnen meer doen, ook actie vanuit de gemeenschap zelf is een belangrijke sleutel tot succes.Dit rapport roept op tot meer steun aan inspanningen vanuit de gemeenschap om armoede in steden tegen te gaan en geeft voorbeelden van vruchtbare partnerschappen met de arme gemeenschappen in steden waartoe ook kinderen en adolescenten behoren.

Op globaal niveau heeft UNICEF gedurende 15 jaar samengewerkt met het United Nations Human Settlements Programma (UN-Habitat) aan het “Child-Friendly Cities Initiative”. Samen hebben ze partnerschappen opgebouwd om kinderen een centrale plaats te geven op de stedelijke agenda, om diensten te voorzien en om beschermde plaatsen te creëren waar kinderen een meer veilige en gezonde kindertijd kunnen hebben die ze verdienen.

“Verstedelijking is een feit. We moeten meer investeren in steden. Hierbij is het belangrijk dat er een grotere aandacht uitgaat naar dienstverlening aan kinderen die er het meeste nood aan hebben”, bevestigt Anthony Lake, algemeen directeur van UNICEF.

 

Verstedelijking van 1950 tot 2050

Klik op de kaart hieronder om op interactieve manier de evolutie van de verstedelijking van de wereld te zien van 1950 tot 2050 (schatting).

 

Video's

Kwetsbare kinderen helpen in Benin (in het Engels)
Dossou, 12 jaar oud, was ooit slachtoffer van kinderhandel. Hij is gelukkig kunnen ontsnappen en heeft zijn moeder teruggevonden met hulp van een lokale organisatie en van UNICEF. Honorine is 14 jaar en verkoopt brood op straat. Ze heeft de middelen niet om naar school te gaan. Ze leert wel lezen en schrijven in een open centrum voor kinderen zoals haar.

Verloren en teruggevonden tijdens de crisis in Ivoorkust (in het Engels)
Michel was amper 6 jaar toen hij gescheiden werd van zijn ouders en helemaal alleen teruggevonden werd in het centrum van Abidjan.

Twee totaal verschillende levens in dezelfde stad (in het Engels)
Bayan Mahmud is 17 en werd geboren in Ghana. Mariana Nuñez is 11 en werd geboren in Bolivië. Ze hebben iets gemeen: ze wonen niet meer in hun thuisland, maar in Buenos Aires in Argentinië, de tiende grootste stad in de wereld.

Meer video's

► Download het rapport "The State of the World's Children: Children in an Urban World" (Engels, pdf)

Show in last modified: 
Show in last modified