Javascript must be enabled, and FlashPlayer 10 required.
Download the Flash Player on http://www.adobe.com/

Skip to Content

Een Haïti dat haar kinderen en haar jongeren waard is

Publicatiedatum: 02/04/2010
Laatst gewijzigd: 02/04/2010
Een Haïti dat haar kinderen en haar jongeren waard is

NEW YORK, 30 maart 2010 - Op de vooravond van de internationale conferentie van de donoren voor Haïti van de Verenigde Naties hebben Save the Children, SOS Children’s Villages International, Plan International, World Vision International, Oxfam en UNICEF nogmaals herhaald dat het van essentieel belang was om de kinderen, de jongeren en hun families een centrale plaats te verschaffen bij elke inspanning tot wederopbouw van het land.

Tijdens een reeks groepsgesprekken die over gans het land gevoerd werden tussen 26 februari en 5 maart, hebben jonge Haïtianen van 5 tot 24 jaar zich uitsgeproken over een reeks onderwerpen die hen aanbelangen zoals de gelijkheid tussen de geslachten, handicap, geweld en mishandeling, het voorkomen van rampen, maar eveneens over hun eigen rechten en verantwoordelijkheid na de aardbeving, nu hun land langzamerhand aan het bekomen is van de recente aarbeving.

De humanitaire organisaties die zich bezighouden met de problematieken gebonden aan de kinderen zijn van mening dat het hoognodig is om de jongste inwoners hun mening te vragen over de toekomst van het land en om hen te laten deelnemen aan alle aspecten van de wederopbouw, dit met het oog op een succesvolle evolutie van Haïti.

Een duizendtal kinderen hebben deelgenomen aan een recente studie over de evaluatie van de risico’s na de ramp. Velen onder hen hebben gezegd dat hun prioriteit erin bestond om terug naar school te gaan en om zo snel mogelijk hun opleiding te hervatten. “Ik wil dat men de rechten van het kind eerbiedigt en dat alle kinderen deze rechten zouden kennen. Ik wil ook dat alle kinderen in de wereld toegang hebben tot onderwijs” zegt Daphmika, 15 jaar, die de aardebeving in Port-au-Prince overleefde.

De kinderen en jongeren onder de 15 jaar vertegenwoordigen bijna 40 procent van de Haïtiaanse bevolking en de jongeren tussen 15 en 24 jaar, 20 procent. Maar voor de aardbeving voldeed men ook niet aan de noden van de jonge Haïtianen. Bijna een kind op veertien stierf voor zijn 5de verjaardag en degenen die het overleefden waren sterk ondervoed. Ongeveer 50 procent van de Haïtiaanse kinderen gingen niet naar de basisschool en slechts 18 procent van de jongens en 21 procent van de meisjes gingen naar de middelbare school.

De overheid van Haïti had getoond dat hij voorrang wou geven aan de noden van de kinderen en jongeren, maar de aardbeving heeft deze taak om het welzijn van de jongste inwoners te verzekeren nog moeilijker gemaakt. Op het miljoen kinderen die in de streek van de aardbeving woonden, waren velen onder hen al uitermate kwetsbaar. Omdat ze hun familie kwijt zijn of omdat ze gescheiden werden of door verplaatsing, ondervoeding, ziekten, psychologique trauma’s en mishandeling zijn de risico’s nog groter geworden.

Save the Children, SOS Children’s Villages International, Plan International, World Vision International, Oxfam en UNICEF onderstrepen dat de noodtoestand van Haïti de kinderen zwaar treft. Zij hebben noodhulp verschaft aan de kinderen en aan hun families, onder de vorm van schuilplaatsen, levensmiddelen, medische benodigdheden, materiaal voor waterzuivering en –verdeling en diensten ter bescherming van de kinderen. Het installeren van scholen in tenten laten de kinderen toe om terug naar school te gaan en een gevoel van zekerheid te ondervinden, alsof ze terugkeren naar het normale.

Opdat Haïti, na deze ramp, een plaats zou worden waar kinderen en families kunnen overleven en openbloeien, moet de tussenkomst globaal en duurzaam zijn. Haïti moet gesteund worden via internationale fondsen zodat een sterk systeem van kinderbescherming kan opgebouwd worden, met toegang tot gezondheidszorgen en een kwaliteisvol onderwijs. Men moet inzien dat kinderen en jongeren vol mogelijkheden zijn, dat zij de veranderingen te weeg kunnen brengen en de spelers zijn van hun eigen ontwikkeling.

Save the Children International, SOS Children’s Villages International, Plan International, World Vision International, Oxfam en UNICEF werken nauw samen op plaatselijk en internationaal niveau zodat de hulp aan de kinderen en voor de toekomst van Haïti coherent en gecoördineerd zou zijn.