Javascript must be enabled, and FlashPlayer 10 required.
Download the Flash Player on http://www.adobe.com/

Skip to Content

In het oog houden : opsluiting van kinderen in gesloten centra

Publicatiedatum: 14/10/2011
Laatst gewijzigd: 14/10/2011


De kamercommissie Binnenlandse Zaken heeft woensdag 6 juli een wetsvoorstel goedgekeurd dat de opsluiting van kinderen in gesloten centra verbiedt. UNICEF België en zijn partners pleiten al sinds vele jaren voor het verbod van de detentie van kinderen in gesloten centra en wijzen daarvoor onomwonden op de verwoestende effecten van de opsluiting op kinderen.

De goedkeuring van dit voorstel is beslist een eerste stap in de goede richting. Maar dat werk moet verdergezet worden. Op 7 juli, ontmoette UNICEF België de Staatssecretaris van Migratie en Asiel om de dialoog hierrond voort te zetten, met de vraag om de alternatieven voor de opsluiting van alle kinderen te versterken en kwalitatief te evalueren en met de oproep om de detentie van kinderen te beschouwen vanuit een kinderrechtenbenadering. We herinneren er graag aan dat de detentie van kinderen in gesloten centra nooit in het belang is van kinderen; een principe dat net één van de leidende principes van het kinderrechtenverdrag is. Een kind is een kind, ongeacht de manier waarop hij het grondgebied betreedt.

Standpunt van UNICEF België omtrent de opsluiting van kinderen in gesloten centra