Javascript must be enabled, and FlashPlayer 10 required.
Download the Flash Player on http://www.adobe.com/

Skip to Content

Kinderrechtendag: tijd voor iets anders!

Publicatiedatum: 16/11/2011
Laatst gewijzigd: 16/11/2011


Vanaf 20 november nodigt UNICEF België alle scholen in het land uit om een “Dag voor Verandering” te organiseren en het leven in de klas voor één dag op zijn kop te zetten... Dit jaar krijgt UNICEF België ook bijzondere steun… Op maandag 21 november bezoekt HKH Prinses Mathilde, als Erevoorzitster van UNICEF België, een basisschool in Transinne en het Koninklijk Atheneum van Eupen die hun Dag voor Verandering zullen voorstellen.

Onderwijs is een recht. Maar naar school gaan is tegelijk ook een droom voor zo’n 67 miljoen kinderen in de wereld. De meeste van deze kinderen leven in landen geteisterd door geweld of natuurrampen.

Stel je voor dat dit bij ons zou gebeuren. Wat als onze kleine wereld plots op zijn kop zou staan? Wat zouden wij doen? Wat zouden wij op dat ogenblik belangrijk vinden? Waar zouden wij dan van dromen?

Om de schoolkinderen in België aan het denken te zetten, stelt UNICEF België voor om een “Dag voor Verandering” te organiseren. Les volgen op de grond of in een tent (zoals de schoolkinderen in Haïti of in de vluchtelingenkampen in Liberia), een theaterstukje, een spreekbeurtendag… Kortom, alles kan om een beeld te vormen van de leefomstandigheden van kinderen in de ontwikkelingslanden en om het belang van de rechten van het kind te onderlijnen. Wat vooral belangrijk is op die dag, is de verbeelding de vrije loop te laten…

De helden van de dag? De leerkrachten uiteraard. Al zijn ze dat eigenlijk al het hele jaar door. UNICEF België geeft hen de kans om, samen met hun leerlingen, de superhelden van het noodonderwijs te worden. Via de gloednieuwe kidssite van UNICEF België kunnen leerlingen en leerkrachten hun verhaal schrijven samen met hun wensen voor de kinderen op die plaatsen in de wereld waar geen school is. Al deze verhalen en boodschappen kunnen dan door iedereen op de site gelezen worden.

Wie superheld zegt, zegt ook superkrachten. De wensen van de deelnemende klassen blijven dan ook geen loze woorden. UNICEF België gaat ze allemaal samenvoegen op een (jawel) SUPERgrote poster die aan de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking zal worden overhandigd om meer aandacht en middelen te vragen voor onderwijs tijdens noodsituaties. Elke deelnemer kan deze superposter tegen eind mei 2012 ook afprinten en in de klas ophangen als blijvend bewijs van hun heldendaad.

Speciaal voor de Dag Voor Verandering stelt UNICEF België pedagogisch materiaal over noodonderwijs beschikbaar in de drie landstalen: een pedagogisch dossier, de kidssite, pedagogische fiches, beeldmateriaal…

Voor de leerkrachten
Voor de leerlingen