Javascript must be enabled, and FlashPlayer 10 required.
Download the Flash Player on http://www.adobe.com/

Skip to Content

1 december, Wereldaidsdag

30 november 2010

Dit blog item behoort tot het project Hiv/aids en kinderen

Sinds 1988 is het elk jaar op 1 december Wereldaidsdag. Die dag worden er wereldwijd acties, congressen en evenementen gehouden om te sensibiliseren rond aids en op te roepen tot solidariteit met hiv- en aidspatiënten.

 

Een prioriteit voor UNICEF

Het bestrijden van hiv/aids is een van de zes prioriteiten van UNICEF, omdat de epidemie miljoenen kinderen in de wereld rechtstreeks of onrechtstreeks raakt: in 2009 leefden wereldwijd 2,5 miljoen kinderen jonger dan 15 jaar met hiv en hadden 16,6 miljoen kinderen (van wie 14,9 miljoen in Afrika beneden de Sahara) een van hun ouders of beide ouders verloren door aids.

UNICEF voert de strijd tegen hiv/aids op 4 terreinen:

1. voorkomen dat aids doorgegeven wordt van moeder op kind (tijdens de zwangerschap, bevalling of borstvoeding);
2. ervoor zorgen dat alle kinderen toegang hebben tot de nodige geneesmiddelen;
3. bescherming van kinderen die getroffen worden door hiv/aids (bijvoorbeeld aidswezen);
4. preventie voor jongeren.

 

Het rapport

Naar aanleiding van Wereldaidsdag is het rapport “Children and AIDS: Fifth Stocktaking Report, 2010voorgesteld. Dit rapport is het gezamenlijke werk van UNICEF, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Programma van de Verenigde Naties voor hiv/aids (UNAIDS), het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA) en het Agentschap van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (UNESCO). Het geeft een overzicht van de interventies ter bescherming van moeders en kinderen en stelt een actieplan voor.

► Het rapport in pdf-formaat (in het Engels)
► Samenvatting van het rapport (in het Engels)

Volgens het rapport is er veel vooruitgang geboekt in het voorkomen van de overdracht van hiv/aids van moeder op kind. In lage- en middeninkomenslanden kreeg 53% van de zwangere vrouwen met hiv in 2009 een antiretrovirale behandeling om de overdracht van moeder op kind tegen te gaan. In 2005 was dat maar 15%.

“We hebben duidelijke bewijzen dat de moeder-op-kind-overdracht helemaal kan weggewerkt worden”,  zegt Dr Margaret Chan, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. “Maar om dat doel te bereiken moeten we in de eerste plaats voor een betere preventie zorgen bij vrouwen en moeders.”

Jane is 22 jaar en leeft in Kenia. Ze kwam te weten dat ze hiv-positief is toen ze zwanger was van haar eerste kind. Dat kind is ook hiv-positief. Nu is ze zwanger van haar tweede kind en ze hoopt dat ze hem met de hulp van UNICEF kan beschermen tegen het virus.© Gideon Mendel/2009/UNICEF UK

Daarnaast blijkt uit het rapport dat er een sterk verband bestaat tussen armoede, de gezondheid van moeder en kind en hiv. Terwijl kinderen over het algemeen enorm veel baat hadden bij de grote sprong voorwaarts in de behandeling en preventie van aids, blijven miljoenen vrouwen en kinderen er nog van uitgesloten door ongelijkheden op grond van geslacht, economische of sociale status, woonplaats en onderwijsniveau. Deze obstakels moeten weggewerkt worden, zodat alle vrouwen en kinderen toegang krijgen tot kennis, verzorging, bescherming en preventie van de overdracht van moeder op kind. Alleen zo kunnen ook de meest gemarginaliseerde vrouwen en kinderen bereikt worden.

Ten derde leert het rapport ons dat er betere methodes bestaan om een diagnose te stellen bij kinderen en meer mogelijkheden om hen te behandelen, maar dat deze nog te weinig verspreid zijn. Slechts 28% van de naar schatting 1,27 miljoen kinderen die momenteel een antiretrovirale behandeling nodig hebben, krijgt die ook. Dat aantal ligt hoger bij volwassenen: 37%.

Een ander belangrijk punt in het rapport is de tijdige diagnose bij baby’s. Volgens de laatste schattingen worden dagelijks meer dan 1.000 baby’s geboren met hiv. De helft van hen zal hun tweede verjaardag niet halen als ze niet de juiste diagnose en behandeling krijgen. In vele landen is er een grote vooruitgang, maar het aantal tijdige diagnoses bij baby's blijft in lage- en middeninkomenslanden onaanvaardbaar laag: 6%.

Het rapport pleit er dus voor om de investeringen in de preventie van hiv/aids en de behandeling van vrouwen en kinderen nog op te drijven, met nog meer aandacht voor de kwetsbaarste en meest gemarginaliseerde kinderen.

 

Prinses Mathilde en hiv/aids

Dinsdag 19 oktober 2010, Departement Bomi, Liberia. Prinses Mathilde bezoekt het departementaal ziekenhuis van de Liberiaanse regering.© Olivier Polet

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Mathilde, erevoorzitster van UNICEF België, draagt sinds 2005 de titel van “Speciaal Vertegenwoordigster van UNICEF en UNAIDS voor kinderen en aids”. In deze hoedanigheid bezocht de prinses de voorbije jaren aidsprojecten in Mali en Tanzania en had ze verschillende gesprekken met jongeren in België over de problematiek. Onlangs ging de prinses naar Liberia voor een driedaagse missie om er een bezoek te brengen aan door UNICEF en UNAIDS gesteunde projecten. Bij haar terugkeer benadrukte de prinses hoe belangrijk het is om aandacht te schenken aan de kwetsbaarsten, kinderen en vrouwen:

"Tijdens mijn bezoek aan Liberia in oktober kreeg ik meer inzicht in de verschrikkelijke pandemie die hiv/aids is en in de verwoestende gevolgen ervan voor vrouwen en kinderen. Zij zijn het kwetsbaarst, en ik ben er meer dan ooit van overtuigd dat hun stem moet worden gehoord in een alomvattende aanpak van de preventie, de zorg en de behandeling van hiv/aids. Zij zijn de slachtoffers van geweld; zij zijn wees geworden door aids; we moeten de aandacht blijven vestigen op de zeer moeilijke situatie waarin ze leven.

Dinsdag 19 oktober 2010, Departement Bomi, Liberia. Prinses Mathilde bezoekt een dorpje, met bijzondere aandacht voor wezen en kwetsbare kinderen.© Olivier Polet

De feminisering van aids blijft een ernstig probleem. Jonge vrouwen zijn buitengewoon kwetsbaar. Tevens zouden mannen en jongens actief betrokken moeten worden bij de strijd tegen hiv/aids; zij maken ook deel uit van de oplossing.

Ik zeg vaak dat kwalitatief onderwijs heel belangrijk is. Jongens en meisjes zouden moeten leren om respect te hebben voor elkaar. Ze zouden op school de juiste vaardigheden moeten leren om hen in staat te stellen hun toekomst vorm te geven.

Ik zal mijn inspanningen voortzetten om het bewustzijn te doen groeien en mijn steun bieden en een stem geven aan de kwetsbaarsten. Laten we de hoop nooit opgeven op een betere toekomst voor jonge vrouwen en kinderen. Een sleutelelement is om naar hen te luisteren en te handelen in hun belang.

Alleen kunnen ze het niet doen. Laten we ons bij hen aansluiten.”


Terug naar het project Hiv/aids en kinderen