Javascript must be enabled, and FlashPlayer 10 required.
Download the Flash Player on http://www.adobe.com/

Skip to Content

UNICEF op het terrein

Publicatiedatum: 22/10/2009
Laatst gewijzigd: 21/06/2011

UNICEF staat in bijna 160 landen aan de zijde van kinderen, om te waken over hun welzijn en hun rechten te doen naleven. De organisatie zoekt oplossingen zowel voor structurele behoeften als voor behoeften in een noodsituatie.

U kunt de acties van UNICEF voor de kinderen steunen met een online gift hieronder of met een overschrijving op de rekening van UNICEF België.

IBAN: BE31 0000 0000 5555
BIC: BPOTBEB1

Wie van een land het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar kent, heeft meteen een idee van de omstandigheden waarin kinderen er leven. Het cijfer wijst niet alleen op hun gezondheidstoestand en die van hun moeders, maar ook op de kwaliteit van de scholen en het aantal leerlingen op de banken, de hygiëne, het geweld en het misbruik waarvan kinderen het slachtoffer zijn, de bescherming, de sociale bijstand voor de armsten en het aandeel van kinderen in de beslissingen die hen aangaan.

Het UNICEF-team ter plaatse identificeert de noden van kinderen en de efficiëntste manier om eraan te voldoen.
Het team werkt voor deze analyse nauw samen met de regering, het maatschappelijk middenveld en de kinderen zelf.
UNICEF en de regering tekenen daarna een samenwerkingsovereenkomst, met daarin het werkplan (2 tot 5 jaar). Het terreinbureau van UNICEF duidt dan zijn gouvernementele en niet-gouvernementele partners aan om de plannen uit te voeren.

Het werkplan legt steeds de nadruk op de volgende zes thema’s :

UNICEF verdeelt zijn fondsen volgens drie criteria die de noden weerspiegelen:

  • het sterftecijfer bij kinderen onder de 5 jaar,
  • het bruto nationaal product,
  • en het totale aantal kinderen (0-18 jaar).
     

Naast rechtstreekse steun aan bepaalde landen steunt UNICEF België ook het werk van UNICEF over de hele wereld.

Meer info over UNICEF in elk land (in het Engels)