Javascript must be enabled, and FlashPlayer 10 required.
Download the Flash Player on http://www.adobe.com/

Skip to Content

UNICEF in België

Publicatiedatum: 01/10/2009
Laatst gewijzigd: 25/02/2014

UNICEF België vertegenwoordigt UNICEF in België. Het is een van de 36 Nationale Comités voor UNICEF. UNICEF België is een stichting van openbaar nut en is actief in de drie gemeenschappen in België. De stichting heeft een raad van bestuur en beschikt over een eigen budget, waardoor de organisatie autonoom kan functioneren binnen de grenzen van het erkenningsakkoord dat werd afgesloten met UNICEF.

Missie van UNICEF België
© UNICEF/NYHQ2006-2915/Pirozzi

 

► Download de missie van UNICEF België

 Om zijn missie te vervullen:

  • werft UNICEF België fondsen (via mailings, legaten, speciale evenementen, partnerschappen met bedrijven, enz.);
  • doet UNICEF België aan pleidooiwerk voor de kinderrechten in België en in de wereld bij politieke leiders en het grote publiek;
  • informeert UNICEF België het brede publiek over de situatie van vrouwen en kinderen in ontwikkelingslanden en over de acties van UNICEF.

De statuten, de benaming, de bestuurderslijst en de financiële situatie van UNICEF België worden elk jaar gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De voorzitter van de raad van bestuur van UNICEF België is Christian Wiener en de raad is samengesteld uit personen die alle culturele, sociale, politieke en filosofische strekkingen vertegenwoordigen. De raad is evenwichtig samengesteld volgens de drie taalgemeenschappen. Geen enkele bestuurder van UNICEF België wordt vergoed.

► Lees hier de jaarverslagen.

Gegevens van UNICEF België:

Keizerinlaan, 66
1000 Brussel
Tel : 02/230.59.70
Fax : 02/230.34.62
E-mail

Adres op Google maps

 

 

Show in last modified: 
0