Trefwoorden

1 jaar conflict in Jemen : Kinderen betalen de hoogste prijs

Door het wrede conflict in Jemen staat het land op het punt van instorten en gaat de humanitaire situatie er razendsnel op achteruit. Het zijn de kinderen die de hoogste prijs betalen voor een conflict waar ze niets mee te maken hebben.

© UNICEF/UNI184983/Yasin
© UNICEF/UNI184983/Yasin

De situatie in Jemen haalt nauwelijks de krantenkoppen. Nochtans worden sinds maart 2015 elke dag naar schatting zes kinderen ernstig verwond of gedood. Dat is 7 keer meer dan in 2014. Een derde van de slachtoffers van het conflict zijn kinderen.

Maar ook de kinderen die de kogels en bommen overleven worden niet gespaard door het conflict.

Leven in armoede

Jemen was al een van de armste landen ter wereld voor het conflict in alle hevigheid losbarstte ; door de oorlog is deze situatie nog verergerd. Op dit moment leeft de helft van de Jemenieten onder de armoedegrens, en 21.2 miljoen mensen – of 82% van de totale bevolking – hebben dringend nood aan humanitaire hulp. Bijna de helft daarvan zijn kinderen.

Beperkingen op import

In normale omstandigheden komt 90% van de bevoorrading van basisbehoeften als voedsel en brandstof uit import. Sinds maart 2015 is dit ernstig verstoord en is het land afgesneden van alle contact met buitenlandse invoerders. Dit heeft een enorme stijging van de voedselprijzen tot gevolg. Ook kan de uitgehongerde bevolking minder en minder rekenen op humanitaire hulp. De toegang tot het land wordt immers belemmerd door controleposten en wegversperringen. Vandaag lijden 32.000 kinderen aan ernstige ondervoeding. Het gebrek aan voedsel beïnvloedt hun groei en veroorzaakt onherstelbare schade aan hun hersenen, of kan zelfs hun dood tot gevolg hebben.

Kindsoldaten

Het aantal kinderen dat gerekruteerd wordt als kindsoldaat door gewapende troepen is exponentieel gestegen sinds 2015. 848 gevallen werden al geteld door de Verenigde Naties, maar dat is waarschijnlijk maar een fractie van het reële cijfer. Deze kindsoldaten, die vaak nog geen 10 zijn, spelen een steeds actievere rol in het conflict.
Voor meer informatie, lees het interview van Julien Harneis, vertegenwoordiger van UNICEF in Jemen.

Vluchten voor oorlog

Het geweld dwingt vele families hun toevlucht te zoeken tot vluchtelingenkampen. De helft van de ontheemden zijn kinderen.

© UNICEF/UNI191725/Rita
© UNICEF/UNI191725/Rita

Sabah (10 jaar) bijvoorbeeld is Jemen ontvlucht met de boot van haar oom. De zee was erg wild en een vrouw werd meegesleurd door de golven. “Ik was uitgeput en had heel veel schrik”, vertelt ze. Vandaag leeft ze in het vluchtelingenkamp van Markazi in Djibouti.

Als banale ziektes dodelijk worden

Vorig jaar werden niet minder dan 63 ziekenhuizen aangevallen of ernstig beschadigd. 600 zorginstellingen hebben hun deuren moeten sluiten vanwege de gevechten of door het tekort aan medische apparatuur. UNICEF schat dat bijna 10.000 kinderen jonger dan vijf jaar in het afgelopen jaar zijn bezweken aan ziektes die hadden kunnen vermeden worden als deze gezondheidscentra actief waren gebleven.

Lege scholen

Geen enkele plek wordt gespaard door de oorlog, ook de scholen niet. Zowat 3600 scholen hebben hun poorten moeten sluiten sinds het begin van het conflict. UNICEF kan bevestigen dat 52 scholen werden aangevallen gedurende het voorbije jaar, maar ook hier ligt het reële cijfer heel wat hoger. Sommige leerkrachten werden gedood of raakten gewond, anderen zijn gevlucht. Ook werden er kinderen gedood op weg naar school. 387.000 kinderen gaan niet langer naar school, waardoor hun toekomst, maar ook die van Jemen in gevaar is.

Wat doet UNICEF ?

UNICEF roept alle strijdende partijen op het geweld te stoppen en tot een politiek akkoord te komen.

© UNICEF/UNI191326/Matas
© UNICEF/UNI191326/Matas

Bovendien voert UNICEF acties uit op het terrein. Enkele voorbeelden :

  • UNICEF heeft mobiele gezondheidscentra uitgebouwd die rondtrekken om medicijnen te verschaffen aan vrouwen en kinderen die ver van een ziekenhuis wonen.
  • 1.8 miljoen kinderen werden gevaccineerd tegen de mazelen
  • Tussen 2015 en 2016 heeft UNICEF 159 ton therapeutisch voedsel en vitamines uitgedeeld om 200.000 ondervoede kinderen te behandelen
  • In samenwerking met het Jemenitisch Ministerie van Onderwijs heeft UNICEF 600.000 leerlingen geholpen examens te doen en hun diploma lager of secundair onderwijs te halen.
  • 1500 leerkrachten hebben een opleiding psychologie gekregen om getraumatiseerde kinderen bijstand te kunnen verlenen.
  • Tenten zijn opgezet om de scholen tijdelijk te vervangen.
  • UNICEF bracht innoverende oplossingen aan om medicijnen, water en voedsel naar de kinderen te brengen, niettegenstaande de moeilijke toegang tot het land. Zo werden zeilboten ingezet om materiaal te brengen naar kleine, afgelegen havens.

Om de hulpoperaties verder te zetten hebben UNICEF en zijn partners jouw hulp nodig.
Doe een gift voor de kinderen in nood