1 kind op 3 wereldwijd vergiftigd met lood, volgens nieuwe baanbrekende analyse

UNICEF en Pure Earth roepen op tot dringende maatregelen om gevaarlijke praktijken te stoppen, waaronder de officieuze recyclage van loodbatterijen.

NEW YORK, 30 juli 2020 – Loodvergiftiging treft kinderen op massale en weergaloze schaal, volgens een nieuw rapport dat vandaag door UNICEF en Pure Earth is gepubliceerd.

In het rapport, het eerste in zijn soort, staat dat ongeveer 1 op de 3 kinderen – tot 800 miljoen wereldwijd – een loodgehalte in het bloed heeft van 5 microgram of meer per deciliter (µg/dL), het niveau waarop volgens de Wereldgezondheidsorganisatie en de Amerikaanse Centra voor Ziektebestrijding en -Preventie (United States Centers for Disease Control and Prevention) moet worden ingegrepen. Bijna de helft van deze kinderen woont in Zuid-Azië.

In België hebben meer dan 400 000 kinderen een loodgehalte in het bloed van 5 microgram of meer per deciliter (µg/dL) en meer dan 40 000 kinderen zelfs een loodgehalte van 10 microgram of meer per deciliter (µg/dL)

“Doordat er weinig vroege symptomen zijn, is lood een stille vijand voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen, met mogelijk fatale gevolgen”, aldus Henrietta Fore, Algemeen Directeur van UNICEF. “Nu we weten hoe wijdverspreid loodvervuiling is – en de schade kennen die het veroorzaakt bij individuën en gemeenschappen – moeten we dringend actie ondernemen om kinderen voor eens en altijd te beschermen”.

Het rapport, The Toxic Truth: Children’s exposure to lead pollution undermines a generation of potential (De Giftige waarheid, de blootstelling van kinderen aan loodvervuiling ondermijnt een generatie aan potentieel) is een analyse van de blootstelling van kinderen aan lood, uitgevoerd door het Institute of Health Metrics Evaluation (IHME) en geverifieerd door een studie die is goedgekeurd voor publicatie in Environmental Health Perspectives.

Het rapport stelt vast dat lood een krachtig neurotoxine is dat onherstelbare schade toebrengt aan de hersenen van kinderen. Het is vooral destructief voor baby’s en kinderen onder de vijf jaar, omdat het hun hersenen beschadigt voordat ze de kans hebben gehad om zich volledig te ontwikkelen, waardoor ze een levenslange neurologische, cognitieve en fysieke beperking hebben.

Blootstelling aan lood bij kinderen is ook in verband gebracht met geestelijke gezondheids- en gedragsproblemen en met een toename van criminaliteit en geweld. Oudere kinderen lijden aan ernstige gevolgen, waaronder een verhoogd risico op nierschade en hart- en vaatziekten op latere leeftijd, aldus het rapport.

De blootstelling aan lood bij kinderen kost landen met een laag of gemiddeld inkomen naar schatting bijna 1 miljard dollar omdat deze kinderen hun hele leven lang hun economisch potentieel verliezen.

Het rapport stelt vast dat officieuze en ondermaatse recyclage van loodzuurbatterijen een belangrijke bijdrage levert aan loodvergiftiging bij kinderen in lage- en middeninkomenslanden, waar sinds 2000 het aantal voertuigen verdrievoudigd is. De toename van het voertuigbezit, in combinatie met het gebrek aan regelgeving en infrastructuur voor de recyclage van voertuigbatterijen, heeft ertoe geleid dat tot 50% van de loodzuurbatterijen in de informele economie onveilig wordt gerecycleerd.

Werknemers in gevaarlijke en vaak illegale recyclage operaties breken batterijbehuizingen open, morsen zuur en loodstof in de grond en smelten het teruggewonnen lood in ruwe openluchtovens die giftige dampen afgeven die de omliggende gemeenschap vergiftigen. Vaak weten de arbeiders en de blootgestelde gemeenschap niet dat lood een krachtig neurotoxine is.

Andere bronnen van blootstelling aan lood bij kinderen omvatten lood in water door het gebruik van gelode buizen; leiden van actieve industrie, zoals mijnbouw en recycleren van batterijen; loodhoudende verf en pigmenten; gelode benzine, die de afgelopen decennia aanzienlijk is afgenomen, maar een belangrijke historische bron was; loodsoldeer in conservenblikken; en lood in specerijen, cosmetica, ayurvedische medicijnen, speelgoed en andere consumentenproducten. Ouders wiens beroep met lood te maken heeft, brengen vaak verontreinigd stof naar huis op hun kleding, haar, handen en schoenen, waardoor hun kinderen onbedoeld worden blootgesteld aan het giftige element.

‘Het goede nieuws is dat lood veilig kan worden gerecycleerd zonder werknemers, hun kinderen en omliggende wijken bloot te stellen. Met lood besmette sites kunnen worden gesaneerd en hersteld ‘, aldus Richard Fuller, President van Pure Earth. “Mensen kunnen worden voorgelicht over de gevaren van lood en kunnen zichzelf en hun kinderen beschermen. Het rendement op de investering is enorm: verbeterde gezondheid, verhoogde productiviteit, hogere IQ’s, minder geweld en een betere toekomst voor miljoenen kinderen over de hele wereld. ”

Hoewel het loodgehalte in het bloed in de meeste landen met een hoog inkomen dramatisch is gedaald sinds de geleidelijke stopzetting van gelode benzine en de meeste op lood gebaseerde verven, is het loodgehalte in het bloed voor kinderen in lage- en middeninkomenslanden hoog gebleven en in veel gevallen gevaarlijk hoog, zelfs tien jaar na de wereldwijde uitfasering van gelode benzine.

Het rapport bevat eveneens vijf case studies van landen waarin loodvervuiling en ander giftig afval van zware metalen kinderen hebben getroffen. Dit zijn Kathgora, Bangladesh; Tbilisi, Georgië; Agbogbloshie, Ghana; Pesarean, Indonesië; en Morelos State, Mexico.

Het rapport stelt vast dat regeringen in de getroffen landen loodvervuiling en blootstelling bij kinderen kunnen aanpakken met behulp van een gecoördineerde aanpak op volgende vlakken:

Monitoring- en rapportagesystemen, waaronder het opbouwen van capaciteit om bloedloodniveaus testen.
Preventie- en controlemaatregelen, waaronder het voorkomen van blootstelling van kinderen aan risicovolle sites en producten die lood bevatten, zoals bepaalde keramiek, verf, speelgoed en kruiden.
Beheer, behandeling en remediëring, inclusief versterking van gezondheidssystemen, zodat deze zijn uitgerust om blootstelling van lood aan kinderen te detecteren, te bewaken en te behandelen; en kinderen voorzien van verbeterde educatieve interventies en cognitieve gedragstherapie om de negatieve effecten van blootstelling aan lood beter te beheersen.
Bewustzijn van het publiek en gedragsverandering, waaronder het creëren van continue voorlichtingscampagnes over de gevaren en bronnen van blootstelling aan lood met een directe oproep aan ouders, scholen, gemeenschapsleiders en gezondheidswerkers.
Wetgeving en beleid, waaronder het ontwikkelen, implementeren en handhaven van milieu-, gezondheids- en veiligheidsnormen voor de productie en recyclering van loodzuurbatterijen en elektronisch afval, en het handhaven van milieu- en luchtkwaliteitsregels voor smelterijen.
Wereldwijde en regionale actie, waaronder het creëren van wereldwijde standaardmaateenheden om de resultaten van interventie door verontreiniging op de volksgezondheid, het milieu en lokale economieën te verifiëren; het opbouwen van een internationaal register van geanonimiseerde resultaten van bloedloodniveausonderzoeken; en het creëren van internationale standaarden en normen rond recyclering en transport van gebruikte loodzuurbatterijen.

######

Download de media content en het rapport (beschikbaar op 30/07/20) hier:  https://weshare.unicef.org/Package/2AM408PN7ILM

 

OVER UNICEF
UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, werkt in 190 landen en gebieden om het leven van kinderen te redden, hun rechten te verdedigen en hen te helpen op te groeien tot hun volle potentieel.
www.unicef.be

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Georgina Thompson, UNICEF New York, tél : +1 917 238 1559, gthompson@unicef.org