Trefwoorden

10 dingen die je niet wist over water

Water is leven. We weten allemaal dat kinderen zonder water gewoonweg niet kunnen overleven. Zonder toiletten leven gemeenschappen in onhygiënische omstandigheden. Hier zijn 10 dingen die je misschien nog niet wist over water:

1. Er is een watercrisis gaande.

2.1 miljard mensen hebben thuis geen toegang tot veilig water.

2. Water moet niet alleen proper zijn, maar ook veilig.

Water is veilig als het thuis beschikbaar is, op de momenten dat het nodig is en als het niet besmet is.

3. Zonder veilige sanitaire voorzieningen, verspreiden ziekten zich snel.

4.5 miljard mensen hebben geen veilige sanitaire voorzieningen. Dit betekent een toilet, waardoor er geen contact is met menselijk afval, en een systeem dat er voor zorgt dat het veilig wordt verwijderd.

4. Ontlasting in de buitenlucht is een van de duidelijkste tekenen van ongelijkheid.

Meer dan 892 miljoen mensen doen hun ontlasting in de buitenlucht, langs de kant van de weg, in een veld of tussen de struiken.

5. Kinderen lopen het grootste risico.

Iedere dag sterven meer dan 700 kinderen door diarree veroorzaakt door onveilig water en onvoldoende sanitaire voorzieningen.

6. Baby’s worden geboren in onhygiënische omstandigheden

Bijna 35% van de ziekenhuizen en gezondheidscentra wereldwijd hebben geen stromend water en zeep om de handen te wassen; 19% hebben geen toiletten.

7. Kinderen gaan niet naar school door een gebrek aan toegang tot water.

Als kinderen ver moeten lopen om water te halen, hebben ze vaak niet de tijd om naar school te gaan. Als scholen geen toiletten hebben, kunnen meisjes zich tijdens hun menstruatie nergens opfrissen en gaan ze soms niet naar school op dat moment van de maand.

8. Door klimaatverandering wordt het erger.

Door het veranderende klimaat raken waterbronnen opgedroogd en vervuild. Tenzij we nu actie ondernemen, zullen tegen 2040 600 miljoen kinderen in gebieden leven waar sprake is van waterstress.

9. In conflicten en crisissituaties, lopen kinderen twee keer zoveel risico geen toegang te hebben tot water.

Kinderen die in langdurige conflicten leven, hebben drie keer meer kans om aan watergerelateerde ziekten te sterven dan door geweld.

“Deze kinderen hebben al een achterstand en weinig kansen om een veilige waterbron te bereiken,” zegt UNICEF directeur Henrietta Fore. “De realiteit is dat er meer kinderen sterven door gebrek aan toegang tot veilig water dan door kogels.”

Wereldwijd hebben ongeveer 117 miljoen mensen in noodsituaties dringend nood aan veilig water.

10. We moeten meer doen.

Het recht op veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen is opgenomen in het Kinderrechtenverdrag, in de resoluties van de VN en de Conventie van Genève. Toch sterven er elk jaar drie miljoen mensen door een slechte waterkwaliteit en een gebrekkige toegang tot drinkwater. De meerderheid van die slachtoffers zijn kinderen jonger dan vijf jaar.

We roepen overheden en partners dan ook op hun engagement te bevestigen en ervoor te zorgen dat de zesde duurzame ontwikkelingsdoelstelling (SDG 6) wordt gehaald, namelijk universele toegang tot water, hygiëne en sanitaire voorzieningen voor iedereen.

UNICEF werkt in conflictlanden om te zorgen voor zuiver drinkwater en adequate sanitaire voorzieningen door watersystemen te verbeteren en herstellen, water aan te voeren, latrines te installeren en het bewustzijn rond hygiënepraktijken te bevorderen.

Lees het rapport ‘Water under fire’