15 kindsoldaten vrijgelaten in Zuid-Soedan

JUBA, 26 FEBRUARI 2020 – Vandaag zijn 15 kinderen geassocieerd met strijdkrachten en gewapende groepen in Zuid-Soedan vrijgelaten, zei UNICEF. De jongens variërend van 16 tot 18 jaar oud werden  krijgsgevangen genomen tijdens gevechten in de noordelijke delen van het land in 2019. Vandaag betekende het einde van hun gevangenschap en het begin van een nieuw leven.
De vrijlating, die wordt ondersteund door UNICEF, de VN-missie voor Zuid-Soedan en de Nationale Commissie voor ontwapening, demobilisatie en reïntegratie, vindt plaats iets meer dan twee weken  na de ondertekening door de regering van Zuid Soedan van een actieplan om een einde te maken aan alle ernstige schendingen van kinderen. Het actieplan is het eerste in zijn soort en het meest uitgebreide plan dat door partijen is ondertekend sinds de oprichting van het mandaat voor kinderen en gewapende conflicten.

Met de oprichting van een nieuwe eenheidsregering in Zuid-Soedan en hopelijk langdurige vrede, hebben we een gouden kans om ervoor te zorgen dat er geen kinderen meer ingelijfd worden“, zei de vertegenwoordiger van UNICEF in Zuid-Soedan, Dr. Mohamed Ag Ayoya. “De vrijlating van vandaag toont betrokkenheid bij het ondertekende actieplan en ik dring er bij commandanten in het hele land op aan om alle kinderen zo snel mogelijk vrij te laten.”

De kinderen die vandaag zijn vrijgelaten, worden naar een tijdelijk zorgcentrum gebracht waar ze psychosociale ondersteuning krijgen en hun meest directe behoeften worden aangepakt. Terwijl hun families worden opgespoord, wordt een beoordeling gemaakt van de langetermijn behoeften van de kinderen en individuele plannen voor re-integratie in hun gemeenschap.
De kinderen zullen herenigd worden met hun directe familie zodra UNICEF en partners hen kunnen lokaliseren. Waar gezinnen niet worden gevonden, worden pleeggezinnen geregeld terwijl de zoektocht naar hun gezin doorgaat. Bovendien nemen de kinderen deel aan een re-integratieprogramma van drie jaar waar een toegewijde maatschappelijk werker hen zal begeleiden door de lange en vaak gecompliceerde weg terug naar een burgerlijk leven.

Ons gevestigde reïntegratieprogramma is kritisch ondergefinancierd en dreigt te worden stopgezet tenzij er nieuwe financiering beschikbaar komt. Dit is een kritieke tijd in de geschiedenis van Zuid-Soedan en ik dring er bij onze donoren op aan om een stap vooruit te zetten en deze kinderen te helpen.

Voor 2020 heeft UNICEF 4,2 miljoen USD nodig ter ondersteuning van de vrijlating van ongeveer 2.100 kinderen uit de strijdkrachten en gewapende groepen en de voortzetting van het re-integratieprogramma voor voormalige en pas vrijgelaten kinderen in Zuid-Soedan.