Recordaantal kinderen gevaccineerd in 2017

New York, Brussel 16 juli 2018: een recordaantal van 123 miljoen kinderen werd wereldwijd gevaccineerd in 2017, volgens gegevens die vandaag zijn vrijgegeven door de Wereldgezondheidsorganisatie en UNICEF.

De gegevens tonen aan dat:

• 9 van de 10 kinderen kregen in 2017 minstens één dosis difterie-tetanus-pertussis (DTP) -vaccin, en kregen bescherming tegen deze dodelijke ziekten.
• Een extra 4,6 miljoen zuigelingen werden wereldwijd gevaccineerd in 2017 in vergelijking met 2010, als gevolg van de wereldwijde bevolkingsgroei.
• 167 landen hebben een tweede dosis mazelenvaccin opgenomen als onderdeel van hun routinevaccinatieschema en 162 landen gebruiken nu rodehondvaccins. Als gevolg hiervan steeg de wereldwijde dekking tegen mazelen en rodehond van 35 procent in 2010 tot 52 procent vandaag.
• Het humaan papillomavirus (HPV) -vaccin werd geïntroduceerd in 79 landen om vrouwen te helpen beschermen tegen baarmoederhalskanker.
• Nieuw beschikbare vaccins worden toegevoegd als onderdeel van het levensreddende vaccinatiepakket – zoals die voor bescherming tegen meningitis, malaria en zelfs ebola.

Ondanks deze successen hebben bijna 20 miljoen kinderen in 2017 niet de voordelen van volledige immunisatie ontvangen.

Daarvan leven bijna 8 miljoen (40 procent) in fragiele omstandigheden, met inbegrip van door conflicten getroffen landen. Bovendien is een groeiend aandeel afkomstig uit middeninkomenslanden, waar ongelijkheid en marginalisering, met name onder de armen in de stad, verhinderen dat velen worden geïmmuniseerd.

Naarmate de bevolking groeit, moeten meer landen hun investeringen in immunisatieprogramma’s verhogen. Om alle kinderen te bereiken met de broodnodige vaccins, zal de wereld jaarlijks naar schatting 20 miljoen extra kinderen vaccineren met drie doses van het vaccin tegen difterie-tetanus-pertussis (DTP3); 45 miljoen met een tweede dosis mazelenvaccin; en 76 miljoen kinderen met 3 doses van het pneumokokkenconjugaatvaccin.

Ter ondersteuning van deze inspanningen werken de WHO en UNICEF aan uitbreiding van de toegang tot immunisatie door:

• Versterking van de kwaliteit, beschikbaarheid en gebruik van vaccindekkingsgegevens.
• Betere toewijzing van middelen.
• Planning van acties op subnationale niveaus
• Zorgen dat kwetsbare mensen toegang hebben tot vaccinatiediensten.