17 miljoen euro voor goede zorg, bescherming, gezonde voeding, onderwijs en blije kindergezichten.

Jaarverslag UNICEF België 2019

Met de huidige actualiteit voor ogen, lijkt het erop dat de wereld voorgoed ingedeeld is in een tijd voor en een tijd na de coronacrisis. Terwijl we als organisatie proberen om een inschatting te maken van de nieuwe uitdagingen waar we voor staan, blikken we toch ook graag even terug. In het jaarverslag dat we vandaag voorstellen, maakt UNICEF België een balans op van zijn geboekte resultaten in 2019.

2019 was een bewogen jaar. Een jaar met vele kinderen op de vlucht, natuurrampen, maar gelukkig ook met veel hulp: goede zorg, bescherming, zuiver water, gezonde voeding, onderwijs en blije kindergezichten.

Deze vooruitgang was enkel mogelijk dankzij de steun die UNICEF wereldwijd ontving vanwege overheden, privédonoren, sponsors, vrijwilligers, ambassadeurs en bedrijven.
Ook in België konden we in 2019 op gulle steun rekenen waardoor bijna 17 miljoen euro kon worden toegewezen aan programma’s voor kinderrechten. De belangrijkste inkomstenbronnen waren de vaste maandelijkse bijdragen via onze meer dan 90.000 meters en peters en via de legaten (respectievelijk goed voor 45,5 % en 24,5 % van de inkomsten).
2019 was het jaar waarin we de 30ste verjaardag van het VN-Kinderrechtenverdag vierden.  Een mijlpaal die ons toeliet om stil te staan bij de voordelen en ingrijpende veranderingen die er in de loop van drie decennia hebben plaatsgevonden om het welzijn van kinderen te verbeteren.

Het jaarverslag toont hoe en volgens welke criteria de inkomsten werden verdeeld over structurele ontwikkelingsprogramma’s, noodhulp en pleidooiwerk rond kinderrechten.

We steunden vorig jaar onder meer de verbetering van de toegang tot zuiver water en onderwijs in Ivoorkust, de verdeling van krachtvoeding voor ondervoede kinderen in Jemen, de uitbouw van het onderwijs en psychosociale bijstand voor Syrische vluchtelingenkinderen, de toegang tot vaccinatie en zuiver water in DR Congo, de bouw van ecologische scholen in Madagaskar en de re-integratie van gewezen kindsoldaten in de Centraal Afrikaanse Republiek.
In eigen land voerden we pleidooiwerk rond kinderrechten waarbij we de nadruk legden op de rechten van migranten- en vluchtelingenkinderen, kinderen in armoede en kinderen die te maken hebben met ongelijke onderwijskansen.

Dit verslag leert ons vele dingen.”, zegt Koen Van Bockstal, algemeen directeur van UNICEF België. “De belangrijkste vaststelling is dat vele mensen elke dag het initiatief nemen om kinderen in moeilijkheden te steunen en om samen met ons te strijden tegen ziekte of onrechtvaardigheid. Terugblikkend op 2019 zijn we vooral dankbaar voor de steun en betrokkenheid van de steeds groter wordende groep donateurs, onze peters en meters, vrijwilligers, de bedrijven en beleidsmakers.  We zijn er trots op dat we de levens van vele duizenden kinderen in de wereld konden verbeteren. Ondertussen heeft het nieuws van 2020 ons al ingehaald. De corona-crisis heeft ons ertoe gebracht een aantal van onze strategieën aan te passen en snelle en doeltreffende oplossingen te ontwikkelen op een gebied dat ons toch goed bekend is: de gezondheid in noodsituaties. Eén van de kenmerken van UNICEF is dat we nooit opgeven. Vandaag hebben we allemaal een gemeenschappelijke vijand. Het besef dat we daarbij kunnen rekenen op een grote groep donateurs en sympathisanten, is hartverwarmend en sterkt ons in onze dagelijkse missie!”.

Het jaarverslag wil  een goed beeld geven van de cijfers. Om die zo toegankelijk mogelijk te maken, plaatsten we onze inhoudsopgave onder de vorm van een overzichtelijke samenvatting van onze inkomsten en investeringen. Vervolgens geven we in elke rubriek een vergelijking van de resultaten over een periode van vijf jaar.

De papieren editie van dit jaarverslag gaat vergezeld van een digitale versie