20 november Internationale Dag van de Rechten van het Kind

UNICEF Ambassadeurs Tom Waes en Nafissatou Thiam lanceren emotioneel pleidooi voor toegang tot onderwijs voor ieder kind

Brussel 20 november 2017“20 november is de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Samen met UNICEF zijn we er de laatste jaren in geslaagd om de rechten van het kind te verdedigen, Maar er is nog heel veel werk aan de winkel. Zo gaan er op dit ogenblik 57 miljoen kinderen niet naar school. En da’s een echte schande waar we samen iets aan kunnen doen.” Aldus UNICEF-ambassadeur Tom Waes in een advertentie en videoboodschap die UNICEF België verspreidt naar aanleiding van Kinderrechtendag 2017.

Toegegeven, het Kinderrechtenverdrag is sinds 1989 uitgegroeid tot het meest geratificeerde mensenrechtenverdrag ooit. Het verdrag werd ondertekend en geratificeerd door alle landen ter wereld, met uitzondering van de Verenigde Staten.

Met het Verdrag als leidraad zijn UNICEF en zijn partners er de voorbije jaren in geslaagd om heel wat vooruitgang te boeken op het vlak van het welzijn van kinderen. In net iets meer dan één generatie is de kindersterfte gehalveerd, kregen 2,6 miljard extra mensen toegang tot zuiver drinkwater en krijgen meer en meer kinderen toegang tot basisgezondheidszorg en bescherming.

Toch blijft de wereld nog steeds een erg oneerlijke plek voor de armste en de meest gemarginaliseerde kinderen. Er zijn nog enorme aantallen kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien. Kinderen uit de armste huishoudens lopen een grotere kans op ziekte, misbruik en uitbuiting.

Het basisrecht op onderwijs vastgelegd in artikel 28 van het Kinderrechtenverdrag wordt nog steeds niet ten volle gerespecteerd. Ondanks een vooruitgang in de toegang tot onderwijs het voorbije decennium, zitten wereldwijd 57 miljoen kinderen op schoolgaande leeftijd niet op school. Dit is vooral het geval voor kwetsbare groepen zoals meisjes, arme of gehandicapte kinderen of zij die leven in nood- en conflictsituaties. Alle kinderen, waar ook ter wereld, hebben recht op kwaliteitsvol onderwijs.
Het meest recente trieste voorbeeld is dat van de Rohingya-vluchtelingen in Bangladesh. Het staat vast dat bij dergelijke conflicten de kinderen het meeste lijden. Het is juist dan dat het onderwijs belangrijk is. Want het geeft kinderen stabiliteit en helpt hen om de psychosociale trauma’s te verwerken.

Via zijn “onderwijsfonds” voorziet UNICEF volgende acties op vlak van onderwijs:
• Leerkrachten de nodige opleiding en materiaal geven om kinderen te helpen hun talenten te ontplooien.
• Zuiver water en sanitaire installaties voorzien in de scholen zodat kinderen naar school blijven gaan.
• Samenwerken met regeringen om te voorkomen dat scholen in beslag worden genomen door gewapende groepen in tijden van conflict.
• Tijdelijke klaslokalen voorzien waar kinderen de lessen verder kunnen volgen als er een ramp is gebeurd.
De oproep van Tom Waes en Nafissatou Thiam (voor het Franstalige landsgedeelte) wil het publiek sensibiliseren voor het recht op onderwijs voor ieder kind.

Meer info : www.unicef.be/rechtoponderwijs

 


Videomateriaal

 

Meer informatie:

Philippe Henon
Persattaché
UNICEF België
Tel: (+32) 2 477/55.50.23
phenon@unicef.be
@philippehenon