Trefwoorden

25 jaar ongelijkmatige vooruitgang: Ondanks de vooruitgang in het onderwijs, is de wereld nog steeds een gewelddadige, uiterst discriminerende plaats voor meisjes

Twee en een half decennium na de historische vrouwenconferentie van Peking is geweld tegen vrouwen en meisjes nog steeds niet alleen gemeengoed, maar ook geaccepteerd.


Meer meisjes gaan naar school en blijven op school dan ooit tevoren, maar deze opmerkelijke vooruitgang in het onderwijs heeft weinig invloed op het helpen vormgeven van een meer gelijke, minder gewelddadige omgeving voor meisjes, waarschuwen UNICEF, Plan International en UN Women vandaag in een nieuw rapport.

Toch komt geweld tegen vrouwen en meisjes nog vaak voor. In 2016 waren bijvoorbeeld 70 procent van de geïdentificeerde slachtoffers van mensenhandel wereldwijd – vooral voor seksuele uitbuiting – vrouwen of meisjes. Een ontstellend aantal meisjes tussen 15 en19 jaar – namelijk 1 op 20 of zowat 13 miljoen – heeft in hun leven te maken gehad met verkrachting, een van de meest gewelddadige vormen van seksueel misbruik waar vrouwen en meisjes het slachtoffer van kunnen worden.

Vijfentwintig jaar geleden maakten regeringen wereldwijd een belofte aan vrouwen en meisjes, maar ze hebben die belofte slechts gedeeltelijk ingelost. Hoewel de internationale gemeenschap de politieke wil heeft om meisjes massaal naar school te sturen, heeft ze jammerlijk gefaald om meisjes de nodige vaardigheden en ondersteuning te geven om over hun eigen toekomst te beslissen, maar ook om veilig en waardig te leven“, zegt UNICEF-directeur Henrietta Fore. “Toegang tot onderwijs is niet genoeg – we moeten ook het gedrag en de houding ten opzichte van meisjes veranderen. Echte gelijkheid kan alleen worden bereikt als meisjes niet langer worden blootgesteld aan geweld, vrij zijn om hun rechten uit te oefenen en gelijke kansen hebben”.

Het rapport, “A new era for girls Taking stock on 25 years of progress” (“Een nieuw tijdperk voor meisjes: De balans van 25 jaar vooruitgang”) wordt uitgebracht in het kader van de campagne ‘Generation Equality’ en ter gelegenheid van de 25e verjaardag van de Verklaring en het Actieplatform van Peking – de historische blauwdruk voor de bevordering van de rechten van vrouwen en meisjes.

Het is van vitaal belang dat we de regeringen herinneren aan hun verplichtingen ten aanzien van de historische Verklaring van Peking, en dit rapport geeft een holistisch beeld van hoe de wereld er voor meisjes 25 jaar later uitziet“, aldus Plan International Chief Executive Officer Anne-Birgitte Albrectsen. “Vooral tienermeisjes worden in toenemende mate gediscrimineerd als gevolg van hun leeftijd en geslacht. Toch worden zij nog steeds buitenspel gezet in hun gemeenschappen en in besluitvormingsruimtes, en blijven ze grotendeels onzichtbaar in het overheidsbeleid. Empowerment van tienermeisjes levert een drievoudig maatschappelijk voordeel op – voor de meisjes van nu, voor de volwassenen die ze worden, en voor de volgende generatie kinderen. Als we er niet in slagen dit te bevatten en een einde te maken aan de discriminatie waarmee meisjes overal ter wereld nog steeds worden geconfronteerd, hebben we weinig kans om de ambities voor gendergelijkheid die in de “Agenda 2030” zijn vastgelegd, te verwezenlijken”. 

Sinds 1995 in Peking, toen er voor het eerst speciale aandacht was voor ‘meisjes’-kwesties, hoorden we meisjes steeds vaker hun rechten opeisen en ons ter verantwoording roepen. Maar de wereld maakte hun verwachtingen voor een  verantwoord beheer van de planeet, een leven zonder geweld, en hun hoop op economische onafhankelijkheid, niet waar“, aldus Phumzile Mlambo- Ngcuka, directeur van UN Women.  “Zolang vrouwen en meisjes drie keer zoveel tijd en energie moeten besteden aan huishoudelijke taken als mannen, blijven gelijke kansen voor meisjes om hun opleiding af te ronden, een goede baan te vinden op een veilige werkplek, buiten bereik. Dit moet veranderen, in ieders belang, en er moet ook voor worden gezorgd dat de vaardigheden die meisjes aanleren hen voorbereiden op de nieuwe technologische en digitale jobs van de toekomst, en dat er een einde komt aan het geweld tegen hen”. 

Het is schokkend te moeten vaststellen dat meisjes vandaag de dag overal risico lopen op geweld- zowel online als in de klas, thuis en in hun gemeenschap, geweld dat fysieke, psychologische en sociale gevolgen heeft. Het rapport besluit dat schadelijke praktijken zoals kinderhuwelijken en genitale verminking van vrouwen (VGV) het leven en het potentieel van miljoenen meisjes wereldwijd blijven destabiliseren en ruïneren. Elk jaar trouwen 12 miljoen meisjes terwijl ze nog kind zijn en lopen 4 miljoen meisjes het risico op Genitale Verminking.

Het rapport wijst ook op de verontrustende trends voor meisjes op het gebied van voeding en gezondheid. Zo hebben de globalisering, een verschuiving van traditionele voedingspatronen naar verwerkte, ongezonde voedingsmiddelen en de snelle groei van agressieve marketingtechnieken gericht op kinderen, geleid tot een toename van de consumptie van ongezonde voedingsmiddelen en gesuikerde dranken. Dit heeft bijgedragen aan een toename van overgewicht en obesitas bij kinderen en jongeren. Tussen 1995 en 2016 is de prevalentie van overgewicht onder meisjes van 5-19 jaar bijna verdubbeld van 9 procent tot 17 procent. Er zijn nu bijna twee keer zoveel meisjes met overgewicht (155 miljoen) als in 1995 (75 miljoen).

Tegelijkertijd is in de afgelopen 25 jaar de bezorgdheid over een slechte geestelijke gezondheid toegenomen, mede als gevolg van het overmatige gebruik van digitale technologieën. Volgens het rapport is zelfmoord momenteel de tweede belangrijkste doodsoorzaak onder tienermeisjes van 15 tot19 jaar. Dit wordt alleen overtroffen door zwangerschapscomplicaties. Meisjes lopen ook nog steeds een groot risico op seksueel overdraagbare aandoeningen, waaronder HIV. 970.000 meisjes tussen 10 en 19 jaar leven vandaag met HIV. In 1995 waren dat er  740.000 . Ongeveer 3 op de 4 nieuwe HIV infecties onder jongeren wereldwijd treffen meisjes in deze leeftijdsgroep.

Het rapport roept op tot actie op de volgende gebieden:

  • Het ondersteunen en uitbreiden van de mogelijkheden voor meisjes, ongeacht hun geografische of etnische afkomst of sociaal-economische status zodat ze gedurfde en ambitieuze changemakers worden en vormgevers van oplossingen – waarbij ze hun stem, meningen en ideeën laten horen in dialogen, op platformen en in processen die betrekking hebben op hun lichaam, gemeenschappen, onderwijs en toekomst.
  • Meer investeren in beleid en programma’s om veelbelovende vooruitgangsmodellen op te schalen voor en met tienermeisjes, in overeenstemming met de huidige wereldrealiteit, te beginnen met de ontwikkeling van hun vaardigheden die relevant zijn voor de vierde industriële revolutie en een generatiebeweging om een einde te maken aan gendergerelateerd geweld, kinderhuwelijken en VGV.
  • Meer investeringen in de productie, de analyse en het gebruik van hoogwaardige, gegevens en onderzoek, uitgesplitst naar leeftijd en geslacht, op gebieden waar de kennis beperkt is – zoals gendergerelateerd geweld, vaardigheden voor de 21ste eeuw, voeding van adolescenten en geestelijke gezondheid.

Lees het rapport > A new era for girls: Taking stock of 25 years of progress