35.000 kinderen gescheiden van hun ouders in Zuid-Soedan – het verhaal van 3 zussen

Al twee jaar lang wonen Nyaruot, Nyaliep en Nyachan (van links naar rechts) in een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Al twee jaar zijn ze door het conflict gescheiden van hun ouders. Dankzij een programma voor gezinshereniging van UNICEF, gaan de drie zussen binnenkort eindelijk hun mama terugzien.

© UNICEF/UN014016/Rich
© UNICEF/UN014016/Rich

Nyaruot (14), Nyaliep (3) en Nyachan (11) lachen breeduit en omhelzen elkaar. Ze kregen net fantastisch nieuws. Binnen een kleine week, gaan ze na twee jaar eindelijk hun ouders terugzien!

“ Alle kinderen zouden bij hun ouders moeten zijn ”

Net voor de oorlog uitbrak, is het gezin vertrokken uit Akobo, hun geboortestad, om in Juba te gaan wonen, de hoofdstad van het land.

«Toen de gevechten begonnen, vertelt Nyaruot, zijn we in allerijl en in chaotische omstandigheden ons huis ontvlucht. Ik herinner er me weinig van, enkel geweerschoten en de hand van mijn vader in de mijne die me dwong te rennen. We hebben 3 dagen gelopen alvorens Bor te bereiken », vertelt het meisje.

De ouders van de meisjes wilden hun weg verderzetten naar Akobo waar ze door de rest van de familie zouden kunnen opgevangen worden. Maar ze wisten dat de reis tot aan het huis te gevaarlijk zou zijn voor de kinderen. Ze hadden twee mogelijkheden: de weg verderzetten met hun drie kinderen, met het risico dat ze honger en dorst zouden lijden en blootgesteld zouden worden aan gewelddadigheden, of ze in veiligheid laten in het vluchtelingenkamp in Bor. Op dat moment hebben ze de moeilijkste beslissing genomen die je kan maken als moeder of vader: ze lieten hun kinderen achter bij hun neven en hun tante.

© UNICEF/UN013996/Rich
© UNICEF/UN013996/Rich

De kinderen stappen in een helikopter van de Verenigde Naties, die hen naar Bor zal brengen … en naar hun ouders. (Bor, 2015)

Beetje bij beetje hebben de kinderen zich aangepast aan het leven in het kamp. Maar zelfs op school of terwijl ze hun tante hielpen, ging er geen minuut voorbij waarin ze niet aan hun ouders dachten. “Zijn ze nog in leven?” vroegen ze zich af, en ieder dag wachtten ze op nieuws van hen. Een jaar later kregen Nyaruot, Nyaliep en Nyachan hun mama aan de lijn te krijgen. Ze moest hen melden dat hun vader overleden was, maar ze beloofde hen er alles aan te doen om de familie te herenigen. En dit staat te gebeuren in minder dan een week.

Het programma voor gezinshereniging van UNICEF

Meer dan 35.000 kinderen uit Zuid-Soedan zijn gescheiden van hun familie sinds het begin van het conflict in 2013. Om deze problematiek het hoofd te bieden , hebbenUNICEF Zuid-Soedan en zijn partners een programma opgezet om families te zoeken en te herenigen. Eind 2015 werden 11.400 gevallen opgetekend van kinderen die er alleen voor staan. 30% daarvan werd geïdentificeerd en 3600 kinderen werden herenigd met hun ouders. In oktober 2015 werden dankzij dit programma 20 kinderen uit het vluchtelingenkamp van Bor herenigd met hun famile in Akobo.

© UNICEF/UN014040/Rich
© UNICEF/UN014040/Rich

Ouders huilen van vreugde wanneer ze hun kinderen terugzien waarvan ze twee jaar gescheiden waren. (Akobo, 2015)

Het programma van UNICEF dat gezinnen opspoort en herenigd wordt ondersteund door de dienst voor humanitaire hulpverlening en civiele bescherming van de Europese Unie.

Help ons gezinnen te herenigen. Doe een gift aan UNICEF.
Doe een gift voor de kinderen in nood