Trefwoorden

Aardbevingen en tsunami in Indonesië: dit doet UNICEF

Een verwoestende aardbeving en tsunami trof op 28 september 2018 het Indonesische eiland Sulawesi in Indonesië. Meer dan 1.5 miljoen mensen zijn mogelijk getroffen. UNICEF zet alles op alles om hen zo snel mogelijk te hulp te komen.

Mamboro beach, Sulawesi, Indonesië, na de aardbeving en tsunami. - © UNICEF/UN0241661/Wilander

Mamboro beach, Sulawesi, Indonesië, na de aardbeving en tsunami. – © UNICEF/UN0241661/Wilander

Door de kracht van de aardbevingen en de tsunami, kwamen 2.045 mensen om. 10.679 mensen zijn zwaargewond. Dit aantal kan nog oplopen, aangezien er nog 835 vermisten zijn. 66.000 huizen zijn verwoest, en meerdan 1185 scholen raakten beschadigd. Dit heeft een impact op 164.651 leerlingen. Meer dan 80.000 mensen hebben geen onderdak meer.

Doe een gift


De realisaties van UNICEF in een notendop

Rendi, 8 jaar, raakte gewond door het puin dat op haar terechtkwam tijdens de aardbeving. Ze wordt verzorgd in het Undata zieknhuis in Palu. © UNICEF/UN0241672/Wilander

Rendi, 8 jaar, raakte gewond door het puin dat op haar terechtkwam tijdens de aardbeving. Ze wordt verzorgd in het Undata zieknhuis in Palu. © UNICEF/UN0241672/Wilander

Wegen zijn verwoest en vele gebieden zijn moeilijk bereikbaar, maar de hulpverlening vordert gestaag. Samen met de Indonesische overheid en andere hulporganisaties konden we al zorgen voor:

 • gezondheidszorg voor jonge kinderen
 • bedeling van muskietennetten
 • opzetten van mobiele waterzuiveringsunits
 • voorlichting over hygiëne
 • uitdelen van hygiënepakketten met daarin bijvoorbeeld zeep, tandpasta en maandverband
 • 12 veilige plekken waar kinderen kunnen spelen
 • noodonderwijs in 47 tenten
 • psychosociale steun
 • hereniging van alleenstaande kinderen met hun familie
 • voeding voor de jongste en meest kwetsbare kinderen
 • stimuleren van het geven van borstvoeding

Gezinshereniging

In de ravage die de aardbevingen en de tsunami hebben aangericht, raakten vele kinderen hun ouders kwijt. Weinig gebouwen staan nog recht. UNICEF en een team van maatschappelijk werkers van het ministerie van Sociale Zaken zetten twaalf posten op om kinderen te identificeren die door de ramp van hun ouders zijn gescheiden.

Boodschappen om kinderen te helpen om hun familie terug te vinden worden via sociale media verspreid.

Tot nu toe zijn 61 kinderen geregistreerd. Drie kinderen werden herenigd met hun familie: een meisje van vier, een meisje van vijf en een jongen van zeven.

Een jongen loopt langs de ruïne van een gebouw dat instortte zijdens de aardbeving in Dongala, Sulawesi - © UNICEF/UN0241671/Wilander

Een jongen loopt langs de ruïne van een gebouw dat instortte zijdens de aardbeving in Dongala, Sulawesi – © UNICEF/UN0241671/Wilander

Marc Vergara van UNICEF Indonesië getuigt: “Cruciaal voor UNICEF na de ramp in Sulawesi zijn de kinderen die in de chaos van de ramp gescheiden zijn van hun ouders zo snel mogelijk met hun familie te herenigen om ervoor te zorgen dat ze veilig zijn tegen misbruik, geweld en uitbuiting. Jongere kinderen kunnen uiteraard niet de naam of het adres geven van hun ouders, wat de zoektocht moeilijker maakt. Maar de ravage is zo groot dat het ook voor kinderen die zich herinneren waar ze woonden ook niet evident is. Het gebied is onherkenbaar verwoest.”

Als de kinderen niet herenigd kunnen worden dan wordt er naar gepaste alternatieve opvangmogelijkheden gezocht.

Kindvriendelijke ruimtes

Ainun Mardiah (7) glimlacht naar de fotograaf. Ze doet mee aan activiteiten van een door UNICEF ondersteund team, dat kinderen op Sulawesi psychosociale hulp geeft. © UNICEF/Wilander

Ainun Mardiah (7) glimlacht naar de fotograaf. Ze doet mee aan activiteiten van een door UNICEF ondersteund team, dat kinderen op Sulawesi psychosociale hulp geeft. © UNICEF/Wilander
Kinderen zijn getraumatiseerd door de gebeurtenissen. Ze zijn angstig en kunnen vaak niet slapen. UNICEF ondersteunt hen met traumaverwerking. We zorgen ervoor dat ze psychosociale hulp krijgen. We zetten kindvriendelijke ruimtes op waar ze kunnen spelen en met opgeleide hulpverleners kunnen praten over wat ze hebben meegemaakt.

In een noodsituatie hebben kinderen speciale bescherming nodig om hun veiligheid en welzijn te waarborgen. Maatschappelijk werkers worden opgeleid om kinderen te verzorgen en te beschermen in geval van geweld, misbruik of uitbuiting.

Terug naar school

UNICEF assisteert de Indonesische overheid bij de zorg voor onderwijs. In een noodsituatie is het immers uiterst belangrijk dat kinderen zo snel mogelijk terug naar school gaan, terug naar een zekere geruststellende routine. We zorgen ervoor dat er schooltenten komen en ‘school-in-a-box’ kits met lesmaterialen worden verspreid. De komende dagen zal UNICEF ook tijdelijke klaslokalen inrichten en recreatief materiaal verdelen.

Extra benodigdheden zijn net aangekomen, waaronder 450 tenten waarin telkens twee klaslokalen kunnen worden ingericht (goed voor 45.000 leerlingen), evenals 300 School-in-a-Box-kits en materiaal voor voorschoolse educatie.

Tot nu toe zijn er 21 tenten opgezet als tijdelijke klaslokalen.  Het herstel van het onderwijs is essentieel omdat het elk getroffen kind een eerlijke kans geeft op herstel in een veilige en stimulerende omgeving.

UNICEF heeft twee onderwijsspecialisten ingezet in Palu, waaronder een specialist op het gebied van onderwijs is noodsituaties.

Hulpverlening in kampen

Op het plein voor de Grote Moskee in Palu staan tenten voor dakloze families. Wili (5 jaar) verblijft er ook. © UNICEF/Wilander

Op het plein voor de Grote Moskee in Palu staan tenten voor dakloze families. Wili (5 jaar) verblijft er ook. © UNICEF/Wilander

Mensen wonen in kampen en proberen elkaar te helpen. Iedereen lijdt honger en zuiver water is schaars. Ook het waterdistributienetwerk raakte beschadigd, waardoor zuiver water schaars is. UNICEF en zijn partners doen er alles voor om de overlevenden te helpen, door levensnoodzakelijk materiaal te bedelen, zoals zuiver water, dekens en levensmiddelen. De bedeling loopt moeizaam, gezien het wegennet volledig is verwoest.

UNICEF werkt samen met zijn partners om te zorgen voor water, sanitaire voorzieningen en hygiëne (WaSH). Hygiënekits en benodigdheden om water te zuiveren staan klaar om naar Palu te worden gestuurd. Extra benodigdheden staan gepland voor verzending in de komende dagen en weken.

Voedingsevaluaties voor zuigelingen en jonge kinderen staan op de planning. Ook wordt een voedselprogramma opgezet voor zuigelingen in de getroffen districten.

In de kampen waar mensen wonen die geen onderdak meer hebben door de aardbevingen, worden watertanks geplaatst door de locale overheid. © UNICEF/UN0241657/Wilander

In de kampen waar mensen wonen die geen onderdak meer hebben door de aardbevingen, worden watertanks geplaatst door de locale overheid. © UNICEF/UN0241657/Wilander

UNICEF Indonesië heeft eigen middelen aangewend om te helpen, maar bijkomende fondsen zijn nodig om onmiddelijk hulpgoederen en personeel te plaatse te krijgen om noodhulp te verlenen in de ergst getroffen zones. In september werd ook het Indonesische eiland Lombok getroffen door een reeks dodelijke aardbevingen, waarbij meer dan 500 mensen omkwamen.

Doe een gift

Solidair voor Indonesië

UNICEF België is een actief lid van de vzw Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties, beter bekend als “Consortium 12-12”.
Giften zijn welkom op BE 19 0000 0000 12-12 of online via www.1212.be>> Meer lezen over 1212

Als de opgehaalde fondsen de noden van deze deze ramp overtreffen, vragen we uw vertrouwen. Uw gift zal gebruikt worden om kinderen te helpen die zich in een andere noodsituatie bevinden.