Action/2015: laat zien dat je ‘t echt meent

De deadline voor de Millenniumdoelstellingen verstrijkt eind dit jaar. In september beslissen de wereldleiders over een nieuwe set ontwikkelingsdoelstellingen voor de komende vijftien jaar. 2015 wordt een kanteljaar. De hoogste tijd om aan onze politici duidelijk te maken dat we de ambities willen scherpstellen.

Doe daarom mee met action/2015 en plaats een virtuele tattoo!

action/2015 Belgium logo

Met de campagne action/2015 willen we hen laten zien dat we het menen.

De Millenniumdoelstellingen

In 2000 plaatsten de wereldleiders hun handtekeningen onder de Millenniumdoelstellingen. Acht doelstellingen die er voor moesten zorgen dat onder meer de armoede vermindert, alle kinderen naar school kunnen, vrouwen en mannen gelijkwaardig behandeld worden, de strijd tegen aids en andere dodelijke ziektes opgevoerd wordt…

Er is de voorbije jaren op veel vlakken vooruitgang geboekt: de extreme armoede is gehalveerd ten opzichte van het jaar 1990, meer kinderen dan ooit beginnen aan de lagere school, de strijd tegen aids en andere dodelijke ziektes werpt zijn vruchten af…

Nieuwe uitdagingen

Maar tegelijkertijd is de ongelijkheid wereldwijd spectaculair toegenomen en kampen we met een ecologische crisis. De nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (de SDGs = Sustainable Development Goals) waarover op de VN-top in september zal beslist worden, moeten met deze problemen rekening houden.

Nieuw is dat de doelstellingen op alle landen – rijk en arm – van toepassing zullen zijn. Een historische kans om ook onze beleidsmakers te tonen hoe wij de toekomst zien. We verwachten van hen dat ze de nieuwe doelstellingen zo scherp en ambitieus mogelijk invullen. En nadien ook plichtsbewust uitvoeren. We willen hen laten zien dat we het menen.

Campagne action/2015

Daarom voert de coalitie ‘2015. De Tijd Loopt’ een heel jaar campagne. Met een petitie, lokale en nationale acties willen we de nieuwe ontwikkelingsdoelstellingen hoog op de politieke agenda krijgen.

UNICEF België neemt als lid van de Coalitie ‘2015 De Tijd Loopt’ deel aan de campagne. We roepen op om binnen de nieuwe duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kinderen en kinderrechten centraal te plaatsen. Want meer dan één derde van de bevolking wereldwijd bestaat uit kinderen en nooit waren er meer jongeren dan vandaag. Een internationale agenda die geen bijzondere aandacht heeft voor kinderen en hun rechten is daarom gedoemd om te falen.

Investeren in kinderen is investeren in een duurzame toekomst en komt de hele maatschappij ten goede. De grote uitdaging blijft om er voor te zorgen dat de rechten van ALLE kinderen gerespecteerd worden, te beginnen met de meest kwetsbare en uitgesloten kinderen.

Laat zien dat je ’t meent

Laat zien dat je ’t meent en teken de petitie. Plaats een virtuele tattoo op jezelf of een politicus op www.action2015.be.

Laat horen dat ook jij het belangrijk vindt om kinderrechten centraal te plaatsen op de politieke agenda. Met jullie steunbetuigingen trekken we naar de politici. Hoe meer mensen, hoe krachtiger ons signaal.

Ook onze UNICEF vrijwilligers steken de handen uit de mouwen om tattoos te verzamelen, bijvoorbeeld op de Havenloop in Gent, het jongerenevent van Action2015 in Brugge, het MOOOV filmfestival in Dilbeek en het Wereldfeest in Leuven. En natuurlijk waren onze UNICEF-collega’s ook gemotiveerd om een tattoo te plaatsen:

Action/2015 tattoos UNICEF collega's
Action/2015 tattoos UNICEF collega's
Action/2015 tattoos UNICEF collega's
Action/2015 tattoos UNICEF collega's
Action/2015 tattoos UNICEF collega's
Action/2015 tattoos UNICEF collega's
Action/2015 tattoos UNICEF collega's
Action/2015 tattoos UNICEF collega's
Action/2015 tattoos UNICEF collega's
Action/2015 tattoos UNICEF collega's
Action/2015 tattoos UNICEF collega's
Action/2015 tattoos UNICEF collega's
Action/2015 tattoos UNICEF collega's
Action/2015 tattoos UNICEF collega's
Action/2015 tattoos UNICEF collega's
Action/2015 tattoos Gent loopt
Action/2015 tattoos Gent loopt
Action/2015 tattoos Gent loopt
Action/2015 tattoos Gent loopt
Action/2015 tattoos Gent loopt
Action/2015 tattoos Gent loopt
Action/2015 tattoos Gent loopt
Action/2015 tattoos Gent loopt
Action/2015 tattoos Gent loopt
Action/2015 tattoos Gent loopt
Action/2015 tattoos MOOOV Dilbeek
Action/2015 tattoos MOOOV Dilbeek
Action/2015 tattoos MOOOV Dilbeek
Action/2015 tattoos MOOOV Dilbeek
Action/2015 tattoos MOOOV Dilbeek
Action/2015 tattoos MOOOV Dilbeek
Action/2015 tattoos MOOOV Dilbeek