Trefwoorden

Afghanistan: een dodelijke plaats voor kinderen

Het geweld waar kinderen in Afghanistan dag na dag aan worden blootgesteld is schokkend. Na veertig jaar bloedvergieten en onrust is het land het meest dodelijke oorlogsgebied ter wereld. In 2019 werden er iedere dag gemiddeld negen kinderen gedood of verwond. Dit blijkt uit een rapport van UNICEF uit 2019.

UNICEF/UN0202780/Hibbert

Zuid-Afghanistan. Een jongen speelt in een voormalig militair kamp. 

Door het geweld stijgt ook de armoede in het land: meer dan de helft van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Jonge mensen zijn zwaar getroffen: 42% heeft geen job, gaat niet naar school en volgt geen opleiding, terwijl ze wanhopig graag een toekomst willen opbouwen, voor zichzelf en voor hun land.

Niet alleen het conflict maakt het leven in Afghanistan hard. Natuurrampen teisterden de voorbije jaren het land. Zo was er de extreme droogte van 2018, en de overstromingen in 2019, die meer dan een kwart miljoen mensen troffen. Vele Afghanen raakten ontheemd en de graad van acute ondervoeding bereikte in 22 van de 34 provincies een alarmerend niveau.

De gevolgen van deze omstandigheden op lange termijn zijn verschrikkelijk, maar de veerkracht en de moed van het Afghaanse volk is buitengewoon en blijft een constante bron van motivatie voor de humanitaire hulpverleners ter plaatse.

Een plaats om te leren, zelfs tussen al het geweld

Afghanistan. Een jongen studeert in een klas in een weeshuis in Kandahar, Afghanistan – UNICEF/UNI230362/Bouvet, VII Photo

3.7 miljoen kinderen in Afghanistan gaan niet naar de basissschool. Het land heeft dan ook een van de grootste percentages analfabetisme ter wereld.

Oorzaken zijn traditionele en culturele barrières, sociale verwachtingen, maar ook een gebrek aan infrastructuur en opgeleide leraren. Kinderen op het platteland gaan vaker niet naar school dan in de steden en ook meisjes hebben minder kans om naar school te gaan dan jongens. Naar schatting 30% van de kinderen gaan niet naar school doordat ze uit werken gaan.

Het aanslepende conflict is eveneens een belangrijke oorzaak. In 2018 waren er 192 aanvallen op scholen, meestal door de Taliban. Vele ouders besloten daarop hun kinderen van school te halen.

Het team van UNICEF Afghanistan deelt nieuwe schooltassen en schriften uit bij het begin van het nieuwe schooljaar in de provincie Nangarhar, Afghanistan. In 2019 gaven we schoolboeken en schoolmateriaal aan 187.000 kinderen. – © UNICEF/UN0309064/Kokic

In samenwerking met de overheid zet UNICEF onderwijsprogramma’s op om alle kinderen, ook de meest kwetsbare, de kans te geven naar school te gaan. Het ‘Community based Education’ – programma is erop gericht ervoor te zorgen dat kinderen in onveilige gebieden, waar scholen vaak een doelwit zijn, toegang hebben tot onderwijs. In 2019 kregen 244.000 kinderen onderwijs in deze informele scholen.

Polio bestrijden

Een kind krijgt een vaccin tegen polio in een buitenwijk van Kabul.UNICEF/UN0339992/Frank Dejongh

Afghanistan is een van de laatste drie landen op de wereld waar polio nog voorkomt. Het jarenlange harde werk om de ziekte uit te roeien leverde resultaten op: 96% van Afghanistan is poliovrij. Toch steeg het aantal poliogevallen in 2018 opnieuw, vooral in het verarmde zuiden van het land.

Door de aanslepende conflicten en de politieke instabiliteit is het vaak moeilijk om afgelegen gebieden te bereiken. Ook blijft er een sluimerend wantrouwen ten opzichte van vaccinaties.

“Tot sommige plaatsen hebben we geen toegang, tenzij we eerst onderhandelen met de Talban,” vertelt Sayed Mohammed, een polio-expert bij UNICEF Afghanistan. “Als we een vaccinatieplan hebben, gaan we het eerst met hen bespreken. Ook komt ons een team uit de streek. Het zijn mensen die de Taliban kent en goedkeurt.”

Moeders en kinderen wachten hun beurt af voor een check-up door het mobiele gezondheidsteam in Haji in de provincie Kandahar- © UNICEF/UNI241073

Het polioprogramma wordt gekoppeld aan gezondheidszorg. Mobiele gezondheidsteams komen om de zoveel weken langs in afgelegen dorpen en zetten er een geïmproviseerd gezondheidscentrum op. De rol van deze teams is van levensbelang aangezien vele dorpen op meer dan twee uur van de dichtstbijzijnde gezondheidsfaciliteiten liggen. 

In 2019 ondersteunden we 77 van deze mobiele gezondheidsteams. 1.2 miljoen kinderen en moeders kregen daardoor toegang tot gezondheidszorg.

Een duurzame oplossing voor de groeiende nood aan water

Kinderen vullen jerrycans met water in de provincie Badakhshan, in het noordoosten van Afghanistan. – © UNICEF/UN0339408/Frank Dejongh

De waterstress is enorm hoog in Afghanistan. Meer dan 35% van de bevolking heeft geen toegang tot zuiver water. Door de snelle bevolkingsgroei en door de klimaatverandering wordt deze nood steeds groter en de behoefte aan innovatieve en duurzame oplossingen nog prangender.

Herat, Afghanistant. Abdul Hussein zorgt ervoor dat de zonnepanelen drie keer per dag worden gedraaid, zodat ze de zon maximaal opnemen. – © UNICEF Afghanistan/2019/ Ingram

Tijdens de droogte van 2018, die 2.8 miljoen Afghanen trof, installeerden UNICEF en zijn partners waterpompen op zonne-energie. De zonnepanelen zorgen voor de nodige energie om het water 120 meter diep op te pompen.

In 2018 gaf UNICEF in totaal toegang tot zuiver water aan 197.000 mensen in 123 dorpen over het hele land.

Ondervoeding: een crisis op lange termijn

De rode lijn betekent dat Qudratullah ernstig ondervoed is. Hij wordt behandeld in een door UNICEF ondersteund gezondheidscentrum in Afghanistan. – © Kate Geraghty/SMH

De lange oorlogsjaren, de extreme droogte van 2018 en de overstromingen in 2019 hebben hun tol geëist: 2 miljoen kinderen hebben voedingstekorten die zo ernstig zijn dat ze een negatieve impact hebben op hun fysieke en mentale gezondheid op lange termijn. 600.000 van hen lijden aan ernstige, acute ondervoeding en dreigen te sterven. Enkel Jemen en Zuid-Soedan hebben vergelijkbare percentages van ondervoeding.

Een gebrek aan voldoende voedzame voeding, een slechte hygiëne die tot een slechte gezondheid leidt en onvoldoende toegang tot gezondheidsdiensten zijn de oorzaak. Maar de situatie gaat er nog op achteruit door de jaren van humanitaire crisis en conflict, waardoor duizenden families ontheemd zijn.

Qudratullah wordt behandeld in een door UNICEF ondersteund gezondheidscentrum. Een medewerker van het medische team toont zijn mama, Gul Zada, hoe ze haar zoon kant-en-klare therapeutische voedingspasta moet geven. – © Kate Geraghty/SMH

De voorbije twee jaar, zette UNICEF 45 voedingscentra op in het land om 200.000 mensen te helpen die hun huis hebben moeten verlaten door de droogte of door het conflict. Ook ondersteunen we 1300 gezondheidscentra in alle 34 provincies in Afghanistan, waar kinderen levensreddende medische zorg krijgen. Ook gaf UNICEF een behandeling aan meer dan 277.000 kinderen die lijden aan ernstige acute ondervoeding, 18 % meer dan in 2017. Ze kregen kant-en-klare therapeutische voedselpasta.

Help de kinderen in Afghanistan

Al meer dan 65 jaar komt UNICEF samen met zijn partners op voor de rechten van Afghaanse kinderen en vrouwen die het slachtoffer zijn van conflicten en natuurrampen en lijden onder de gevolgen van armoede en onderontwikkeling.

In 2020 zullen 9.4 miljoen mensen, waarvan 54% kinderen, humanitaire hulp en bescherming nodig hebben. Om ons werk in Afghanistan verder te zetten, hebben we jouw steun nodig. Zo kunnen we ervoor zorgen dat kinderen onderwijs, gezondheidszorg en bescherming krijgen, ook in de meest afgelegen gebieden.

Doe een gift voor de kinderen in Afghanistan

UNICEF Child Alert: Preserving Hope in Afghanistan