Alarmerende situatie in Zuid-Soedan

De bevolking koste wat het kost beschermen.

Malakal, in het noordoosten van het land, was de laatste weken een hevig strijdtoneel. UNICEF was ter plaatse ondanks de onveiligheid. Zo hebben wij rechtstreekse steun kunnen verlenen aan de getroffen mensen, met hun bescherming als topprioriteit.

Masumi Yamashina is UNICEF-expert in kinderbescherming en momenteel terug in Djouba. Hij was in Malakal tijdens de gevechten en vertelt:

“De situatie is somber, traumatiserend en gevaarlijk.  Maar we zijn vastberaden om terug te keren en onze missie tot een goed einde te brengen. Voor de kinderen uit Malakal en Zuid-Soedan.”

Het aantal ontheemden en vluchtelingen in het kamp van Malakal, dat door de VN-missie voor Zuid-Soedan (UNMISS) werd opgericht, bedraagt 20.000. 20.000 mensen die wij, met de hulp van onze partners, trachten te voorzien van drinkbaar water, toiletten, onderwijs, voedsel en bescherming. Wat wij tot elke prijs willen vermijden: gezondheidsproblemen en elke vorm van geweld tegenover kinderen.

Het regenseizoen nadert, we moeten de inspanningen opdrijven.

Het naderende regenseizoen vormt een serieuze bedreiging voor de humanitaire hulp in Zuid-Soedan. Er zijn verschillende bijkomende risico’s en we hebben zowel met logistieke problemen af te rekenen als met de onveiligheid:

  • Tijdens het regenseizoen is 60% van de wegen ontoegankelijk. De ngo’s ter plaatse kunnen zich omwille van de kostprijs niet uitsluitend met het vliegtuig verplaatsen. Daarom is het van essentieel belang dat ze vooraf aanwezig zijn in de verafgelegen getroffen gebieden. Dit betekent dat men die afgelegen streken nu reeds van zoveel mogelijk materiaal moet voorzien, want het zal ongetwijfeld zeer moeilijk worden om de bevoorrading verder te zetten eens het regenseizoen is begonnen.
  • Er bestaat ook een duidelijk risico op overstromingen. Die kunnen leiden tot problemen van ondervoeding, mazelepidemieën en diarree. Wij moeten bijgevolg dringend zorgen voor meer sanitaire installaties, drinkbaar water en hygiëne.
  • De overstromingen zullen ook meer ontheemding veroorzaken bij de bevolking. In die context lopen kinderen het meeste risico op mishandeling, seksueel misbruik, gedwongen inlijving, … We moeten hen beschermen tegen deze misbruiken en voor hen plaatsen inrichten waar ze kunnen leren en spelen.

Laat ons meer dan ooit zorgen voor de bescherming van kinderen

Wij hebben een dringende behoefte aan middelen om onze actie in Zuid-Soedan te financieren. Zo kunnen we vermijden dat de situatie verergert.

Door uw gift helpt u ons de levensomstandigheden van kinderen te verbeteren, zelfs in de meest extreme situaties.

Door UNICEF-Meter/-Peter te worden, maakt u het mogelijk dat wij in geval van nood snel kunnen tussenkomen. Door op voorhand over fondsen te beschikken, kunnen wij bijvoorbeeld vooraf materiaal voorzien op plaatsten waarvan wij weten dat zij door de overstromingen de meeste schade en slachtoffers zullen tellen.
Doe een gift voor de kinderen
Word Meter of Peter

UNICEF is ter plaatse, tot in de meest afgelegen gebieden waar onveiligheid heerst.
Waterbedeling in Malakal
Vluchtelingenkamp in Malakal
Vluchtelingenkamp in Malakal
Vluchtelingenkamp in Juba
Dit ontheemde meisje leeft vandaag in het kamp van Mingkaman.