Innovatie

Meer dan ooit staan we als kinderrechtenorganisatie voor nieuwe uitdagingen: klimaatverandering, verstedelijking, digitale kloof, inefficiënte of inadequate onderwijssystemen, enz. Daarom is het belangrijk dat UNICEF deze obstakels kan aanpakken om zijn doelstellingen te blijven nastreven en de kinderen wereldwijd te helpen.

UNICEF innovation map

Dankzij innovatie slaagt UNICEF erin zich aan te passen aan veranderingen en evoluties, en kan het tegemoetkomen aan de noden van de kwetsbaarste kinderen. UNICEF staat rechtstreeks in contact met kinderen en jongeren via 10 ‘laboratoria voor innovatie’ en 135 kantoren op het terrein, via dewelke er dagelijks innoverende oplossingen worden gezocht.

Op dit ogenblik heeft UNICEF over heel de wereld al meerdere innovatieprojecten gerealiseerd. Het betreft projecten waarin duurzame, rendabele en voor iedereen toegankelijke oplossingen worden aangeboden. Wanneer bij een innoverend project de beoogde doelstelling wordt behaald, wordt het uitgebreid en ingevoerd in andere streken en landen.

Eén van de belangrijkste aspecten voor innovatie ligt in het bereiken van de meest geïsoleerde en kwetsbaarste kinderen. Sommige projecten betreffen bijvoorbeeld de inzameling en de verspreiding van kostbare informatie over gezondheid en onderwijs dankzij mobiele applicaties.

EduTrac is hiervan een voorbeeld. Hiermee kan je realtime-informatie over onderwijs verzamelen: aanwezigheidsgraad, aantal inschrijvingen, enz. Door de uitdagingen in kaart te brengen, kunnen we met die bron van informatie de kwaliteit van het onderwijs verbeteren.

een ander voorbeeld is het gebruik van drones in noodsituaties om noodzakelijke materialen snel bij de getroffenen te brengen en om mobiele netwerksignalen uit te breiden.

Wenst u als onderneming meer te weten over de innovatieprogramma’s van UNICEF of wenst u meer informatie over hoe hiertoe bij te dragen? Aarzel niet om ons te contacteren:

Lieselotte Callebaut 02/230.59.70