Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Trefwoorden

Zet zelf uw schouders onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap met de Richtlijnen voor Kinderrechten in het Bedrijfsleven (CRBP).

De Richtlijnen voor Kinderrechten in het Bedrijfsleven werden ontwikkeld door UNICEF, Global Compact en Save The Children.

Ze zijn de eerste volwaardige reeks richtlijnen die bedrijven als leidraad kunnen gebruiken bij alle acties die ze ondernemen, ten voordele van de rechten van het kind, op de werkvloer en daarbuiten.

Rond de problematiek van de rechten van de mens op de werkvloer, merken we de laatste tijd een duidelijke positieve evolutie.
Wat de rechten van het kind betreft is er jammer genoeg nog veel werk aan de winkel.

De Richtlijnen hebben de ambitie om een efficiënt instrument te zijn in de handen van alle ondernemingen die de levenskwaliteit van kinderen overal ter wereld willen verbeteren.

De 10 basisprincipes

  1. Zich ten volle engageren om de universele rechten van het kind niet enkel te respecteren, maar ook ten volle te ondersteunen.
  2. Bijdragen tot het elimineren van kinderarbeid in de eigen omgeving, en bij alle zakenpartners.
  3. Voorzien van fatsoenlijk werk voor elke jonge arbeider en zijn naasten.
  4. Zorgen voor de bescherming en de veiligheid van kinderen tijdens alle activiteiten en in alle afdelingen van het bedrijf.
  5. De rechten van het kind verdedigen, door de veiligheid van producten en diensten te waarborgen.
  6. Een marketing- en reclamestrategie kiezen die de rechten van het kind eerbiedigt en verdedigt.
  7. De rechten van het kind respecteren en verdedigen door via de aankoop én het correcte gebruik van gronden het milieu te beschermen.
  8. De nodige veiligheidsmaatregelen voorzien zodat de rechten van het kind verdedigd en gerespecteerd kunnen worden.
  9. Bijdragen tot de bescherming van kinderen die worden getroffen door noodsituaties.
  10. Alle collectieve inspanningen en het regeringswerk versterken die de rechten van het kind beschermen en handhaven.

Verplichtingen en maatregelen inzake kinderrechten en bedrijven

Niet enkel de bedrijven dragen de verantwoordelijkheid om meer aandacht te besteden aan de impact van de bedrijfswereld op kinderen en hun rechten.
Ook voor de overheid is een belangrijke rol weggelegd om bedrijven hierin bij te staan, terwijl ze tegelijkertijd de kinderrechten tegen mogelijke schendingen moeten beschermen en misbruik moeten bestraffen.
Bij wijze van praktische leidraad voor de staten die het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) ondertekenden, stelde het Kinderrechtencomité Algemeen Commentaar Nr. 16 op aangaande de toepassing van het Verdrag binnen de context van bedrijfsactiviteiten.
Deze handleiding bij het gebruik van Algemeen Commentaar Nr. 16 bevat zeer nuttige voorbeelden van wetten, beleidsstrategieën en maatregelen die door staten werden aangenomen en die andere staten kunnen inspireren bij hun
inspanningen om de rechten van het kind te beschermen binnen het kader van bedrijfsactiviteiten.
Hopelijk zet dit zakelijke ondernemingen aan tot een sterkere betrokkenheid bij deze opdracht.

==> Download hier de handleiding : Verplichtingen en maatregelen inzake kinderrechten en bedrijven <==

 

Contacteer ons voor meer informatie