Opdat kinderrechten een doorslaggevende rol blijven spelen in elke politieke beslissing, heeft UNICEF, en dus bijgevolg ook UNICEF België, een mandaat gekregen van de Verenigde Naties in het Internationaal Kinderrechtenverdrag om ervoor te zorgen dat beleidsmakers in België:

  1. blijven inzetten op internationale ontwikkelingssamenwerking;
  2. hun verantwoordelijkheid opnemen wat betreft de impact van bedrijven op kinderen;
  3. kinderrechten, met speciale aandacht voor kansengelijkheid (equity), een plaats geven op de nationale en regionale politieke agenda’s.

UNICEF België legt bijzondere nadruk op kansengelijkheid (equity). Dit betekent dat alle kinderen de mogelijkheid moeten hebben om te overleven, zich te ontwikkelen, beschermd te worden en hun volledige potentieel te bereiken zonder discriminatie en vooroordelen. Daarom besteden we speciale aandacht aan kinderen in de meest kwetsbare situaties, zoals kinderen in armoedemigrantenkinderen en kinderen in noodsituaties.

Om de vijf jaar moeten verdragstaten rapporteren over hun inspanningen rond de toepassing van het Kinderrechtenverdrag naar het VN-Comité voor de rechten van het Kind, het toezichthoudend orgaan. UNICEF België volgt dit proces van heel dichtbij op en promoot de bekendmaking en naleving van de Slotbeschouwingen van het Comité voor ons land