Om de vijf jaar, moeten staten die het kinderrechtenverdrag hebben geratificeerd, rapporteren over hun inspanningen rond de toepassing van het Kinderrechtenverdrag naar het VN-Comité voor de rechten van het Kind, het toezichthoudend orgaan. UNICEF België volgt dit proces van heel dichtbij op en promoot de bekendmaking van de Slotbeschouwingen van het Comité voor ons land.