Kinderklimaattop logo NL

Voor de Kinderklimaattop verdiepten de kinderen zich in thema’s als klimaattmitigatie, klimaatadaptatie en klimaatrechtvaardigheid. Thema’s die ook allemaal aan bod komen tijdens de internationale klimaatonderhandelingen. Verschillende delegaties maakten vooraf filmpjes, presentaties of andere creatieve werken waarmee ze al enkele ideeën en oplossingen voorstelden.  

Enkele kinderdelegaties stelden deze zelf voor, anderen deden op een indirecte manier mee aan de Kinderklimaattop. Enkele van deze creaties kan je terugvinden op het Kinderklimaattop-pagina van het platform Climate Action

Tijdens 6 verschillende workshops, over de verschillende thema’s, stelden ze hun eigen ideeën voor en gingen ze in gesprek met klimaatexperten. Aan het eind van de workshops werd een ‘top 3’ samengesteld door de kinderen om voor te stellen aan elkaar en mee te geven met de experten naar COP28. In de namiddag gingen de verschillende kinderdelegaties creatief aan de slag met publiek spreken, muziek of kunst om hun boodschappen vorm te geven. 

Wij zijn de bewoners van morgen van deze planeet , luister naar ons!

De hele dag – het proces, de boodschappen en creatieve workshops - is samengevat in een visueel verslag dat je binnenkort terugvindt op deze webpagina. 

De Kinderklimaattop kreeg ook heel wat media-aandacht. Een video-verslag kan je terugvinden op de site van Karrewiet of Niouzz Kids. Ook VRT en RTBF berichtten over de Kinderklimaattop.

De Kinderklimaattop is niet gestopt op 13/11/2023. Het volgende doel is om alle ideeën en aanbevelingen van de kinderen te verzamelen en voor te leggen aan de klimaatexperten en beleidsmakers die erbij waren op de Kinderklimaattop, maar ook aanwezig zijn op COP28. 

De volgende stap is om terug te koppelen naar alle Kinderdelegaties over hoe COP28 is verlopen en hoe hun boodschap en werk daar werd meegenomen of besproken. Meer info hierover volgt na de COP28. 

 Mede mogelijk gemaakt met steun van het Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD). 

 

Partnerorganisaties:

MOS Vlaanderen 
TAG – Take Action Global
WWF 
GoodPlanet Belgium
Educaid.be
Vlaamse Jeugdraad 
Forum des Jeunes 
Dienst Klimaatverandering – FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
NCRK - CNDE