Belg is zich nauwelijks bewust van zijn positieve impact op het leven van anderen

13 september – Internationale Dag van het Testament

Belg is zich nauwelijks bewust van zijn positieve impact op het leven van anderen
Nochtans helpen bijna alle Belgen (40+) graag anderen.
Vooral Belgen (40+) zonder inwonende kinderen zijn bereid om een deel van hun erfenis te doneren.

UNICEF België en Ivox peilen naar bereidheid publiek om na te laten aan het goede doel én naar het belang van goed te doen voor andere mensen, als zingeving in het leven.

BRUSSEL 13 september 2018 –  Via een recent onderzoek uitgevoerd bij 1.000 Belgen boven de 40, stelde UNICEF België samen met Ivox vast dat  andere mensen een bepalende invloed hebben op onze studiekeuzes, ons geluk, het nemen van kinderen, politieke keuzes, het steunen van een goed doel, enzovoort.

Zeven op de tien Belgen vinden het belangrijk  om een positieve impact te hebben op het leven van andere mensen.

Goed doen voor andere mensen, geeft zin aan het leven. De aanwezigheid van anderen op belangrijke momenten in het leven wordt ook als belangrijk aangehaald.  Die anderen zijn in de eerste plaats de ouders en levenspartner. Ze delen mooie momenten met deze mensen, maar staan elkaar ook bij in moeilijke periodes. De helft van de respondenten (48%) geeft ook aan dat deze personen hen normen en waarden bijgebracht hebben maar ook voor zichzelf hebben leren opkomen en een passie ontdekken.

Ook bij concrete keuzemomenten in het leven stellen de respondenten dat ze beïnvloed werden door nabije mensen in hun leven: studiekeuze (44%), kinderen krijgen (21%) politieke keuze (22%) of de keuze om al dan niet een goed doel te steunen (21%).

Maar waarom vertellen we dan nooit hoe belangrijk we zijn voor elkaar?

Hoewel mensen uit hun omgeving veel betekenen voor de ondervraagde Belgen, is een meerderheid ervan overtuigd dat deze mensen niet altijd beseffen hoe groot hun impact wel is.  Hoewel zes op de tien mensen aangeeft dat ze niet dezelfde persoon zouden zijn zonder de steun en wijsheid van mensen die er nu niet meer zijn, denkt slechts een minderheid van de Belgen dat ze na hun dood nog vaak herdacht zullen worden door mensen in hun omgeving.

Via zijn legatenprogramma wil UNICEF België hierop inspelen door mensen te informeren over de mogelijkheid om na te laten aan het goede doel en daardoor ook na de dood nog een verschil te maken.

Wat goede doelen betreft, zeggen twee op de 5 Belgen regelmatig een gift te doen.  Eén op de tien weet echter nog niet dat het mogelijk is om een goed doel op te nemen in zijn of haar testament. Nochtans  is één op acht personen boven de 40 wel bereid om een deel van zijn/haar nalatenschap aan een goed doel te schenken.  Bij mensen zonder kinderen, stijgt dat aandeel zelfs naar één op zes.

Nalaten aan UNICEF België

De legaten ten voordele van UNICEF België zijn een belangrijke bron van inkomsten voor de organisatie. Zowat 20% van de jaarlijkse inkomsten komt voort uit nalatenschappen. Met deze giften steunt de Belgische ngo het werk van UNICEF wereldwijd zodat de meest kwetsbare kinderen in alle uithoeken van de wereld bereikt worden met vaak levensreddende hulp.

Nieuwe wetgeving

De gunstige regeling op vlak van successierechten speelt  ongetwijfeld een rol. In Vlaanderen bedragen die slechts 8,5%, in Wallonië 7% en in Brussel 6,6% voor een stichting van openbaar nut zoals UNICEF België.  De mensen kunnen dus zeker zijn dat het grootste deel van hun nalatenschap werkelijk naar de UNICEF-projecten voor de kinderen in de wereld gaat.

Begin deze maand trad ook het nieuwe erfrecht in werking dat voorziet in een daling van de erfrechtelijke reserve. Deze nieuwe wetgeving laat toe  om als ouder de helft van uw vermogen vrij na te laten aan wie u wenst.  Ongeacht uw aantal nakomelingen.
Ongetwijfeld zal deze nieuwe wetgeving een gunstige invloed uitoefenen op het aantal nalatenschappen voor het goede doel.

Maar de erfenisrechten zijn niet de enige factor.  Bij vele mensen is het feit dat ze ook na hun dood nog iets kunnen betekenen voor anderen doorslaggevend.

Een gemiddelde nalatenschap voor een goed doel bedraagt ongeveer 75.000 euro. UNICEF België stelt evenwel vast dat mensen uit alle lagen van de bevolking kiezen voor een legaat ten gunste van UNICEF.

Elk legaat is belangrijk en UNICEF kan al met kleine sommen een wereld van verschil maken voor kinderen”, zegt woordvoerder Philippe Henon. “Het Ivox onderzoek wijst uit dat mensen niet beseffen  hoe belangrijk ze zijn en hoeveel ze betekenen voor anderen. Ze kunnen zich niet inbeelden hoeveel verschil ze maken of gemaakt hebben in iemands leven. UNICEF België wil hierop inspelen en  zorgt ervoor dat iemand ook na zijn dood het verschil kan blijven maken. Want we zijn allemaal belangrijker dan we denken.”

UNICEF België stelt een gratis legatengids ter beschikking met praktische info.  Deze gids kan gedownload worden via de website

Ook is het mogelijk om een afspraak vast te leggen voor een persoonlijk gesprek met een legatenspecialist van UNICEF België.