Belgisch koningspaar en cricketspeler Virender Sehwag vormen team voor kinderrechten

Mumbai, 10 november 2017 –Koning Filip en Koningin Mathilde hebben tijdens een cricketwedstrijd in India het recht verdedigd van alle kinderen om te spelen, te sporten en onderwijs te volgen. Cricketspeler Virender Sehwag en meisjes en jongens uit twee scholen van Mumbai speelden de wedstrijd in het Maidan Oval in Mumbai.

UNICEF India promoot over heel het land dat meisjes waardevol zijn. Veel meisjes zijn getrouwd voor ze 18 jaar zijn, ondergaan huiselijk geweld en sommigen kunnen niet verder studeren na de lagere school. Die realiteit zal niet veranderen tenzij jongens en meisjes als evenwaardig worden beschouwd. Meisjes belangrijker maken vraagt tijd. Er zijn ook investeringen nodig in middelen voor opgroeiende meisjes, zoals onderwijs, voeding, levensvaardigheden en sport.
De lage waardering voor meisjes heeft een directe impact op het overleven en de gezondheid van kinderen en jongeren.
“Het is de hoogste tijd om de positie van vrouwen en meisjes te versterken en sporten is een prachtige manier om dat te bereiken”, zei cricketspeler Virender Sehwag.
“Toen we met de kinderen spraken, leerden we dat de sportwerking van UNICEF een grond vindt in zijn missie om te garanderen dat alle meisjes en jongens het recht hebben om te spelen en om aan sport te doen in een veilige en gezonde omgeving, zonder onderscheid naar hun mogelijkheden of achtergrond”, zei Sehwag na de cricketwedstrijd die het Koningspaar bijwoonde.

“Ongeacht het land waarin wij wonen moeten wij ervoor zorgen dat kinderen opgroeien in een veilige familieomgeving. We moeten meisjes en jongens beschermen tegen alle mogelijke vormen van geweld en schadelijke praktijken. En we moeten kindermishandeling voorkomen. Als Speciaal Pleitbezorger van de VN hecht ik veel belang aan het recht op onderwijs voor alle kinderen”, zei Hare Majesteit.

De Koningin had een ontmoeting achter gesloten deuren met schoolkinderen uit Maharashtra. Zij bespraken thema’s zoals persoonlijke veiligheid, het belang van levensvaardigheden en empowerment van jongeren, in het bijzonder van meisjes en in de preventie van kindhuwelijken.

“Kindhuwelijken hebben een negatieve invloed op kinderrechten, het recht op educatie, gezondheid en bescherming. Die gevolgen hebben vooral een directe impact op meisjes, maar ook op hun familie en hun gemeenschap. Meisjes en jongens die als kind trouwen ontbreken vaak de vaardigheden, kennis en werkvooruitzichten die zij nodig hebben om hun families uit de armoede te halen. Zij zijn niet in staat om bij te dragen tot de sociale en economische groei van hun land”, zei de Koningin.

Belgisch Handwaslied

Tijdens haar verblijf in Maharashtra, heeft Hare Majesteit gisteren een handenwaslied gelanceerd, gemaakt door Belgische studenten en vrijwilligers, die het aan UNICEF schonken. Het lied is een bijkomend creatief middel om het bewustzijn aan te scherpen naast de Swachh Bharat Mission (Clean India Mission), een succesvolle campagne in India.

“Duurzame ontwikkeling kan slechts worden gerealiseerd als kinderen gezond zijn en in een veilige omgeving leven. Kwaliteitsonderwijs op school en op het niveau van de gemeenschap moet aandacht hebben voor hygiëne en handen wassen. Goede hygiënepraktijken verkleinen significant de incidentie van verschillende ziekten. Iets eenvoudigs als handen wassen redt levens”, zei de Koningin.

“We moeten ervoor zorgen dat scholen en gemeenschappen zich hiervoor ten volle inzetten op elk niveau en dat participatie, lokale kennis en kunde worden aangewend. Met liedjes en dansjes kunnen we de kinderen bereiken en gedrag veranderen. Als VN-Pleitbezorger voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen steun ik UNICEF bij zijn inspanningen om levensreddende praktijken uitgebreid te promoten. Handen wassen met zeep wanneer het moet is daar een goed voorbeeld van”, voegde ze eraan toe.

UNICEF werkt samen met scholen om kinderen aan te moedigen in hun rol als ‘hygiëne-ambassadeurs’ binnen hun familie en gemeenschap. Kinderen zijn een katalysator en uitvoerders van verandering.
Zij kunnen de mensen binnen hun gemeenschap ertoe brengen hun handen te wassen wanneer het nodig is.

Het Koningspaar is op staatsbezoek in India van 5 tot 11 november 2017. Tijdens hun verblijf kon Koningin Mathilde als Erevoorzitster van UNICEF België kennismaken met een aantal programma’s waarmee UNICEF de Indische overheid steunt om kinderen vooruit te helpen, onder meer op het vlak van water en hygiëne, kinderbescherming, kinderparticipatie en empowerment van meisjes.

 

Meer informatie:

Philippe Henon
Persattaché,
UNICEF België
Tel: (+32) 2 477/55.50.23
phenon@unicef.be
@philippehenon