Trefwoorden

De bescherming van kinderen op de vlucht moet de hoogste prioriteit hebben bij de respons op de recente vluchtelingenstroom

GENEVE, 3 maart 2020 – “De gerapporteerde dood van een kind, onder de bijna 50 mensen aan boord van een boot die gisteren voor het Griekse eiland Lesbos kapseisde, is een tragische herinnering aan de gevaarlijke tochten die jonge vluchtelingen en migranten afleggen op zoek naar veiligheid in Europa.”

“Of het nu op zee is, bij grensovergangen of in de conflictgebieden, kinderen zijn altijd de eerste slachtoffers. In de afgelopen weken zijn door het escalerende geweld in het noordwesten van Syrië meer dan 575.000 kinderen ontheemd geraakt.  Van de enkele duizenden mensen die zich momenteel in de buurt van Edirne en langs de Turks-Griekse landgrens concentreren, zijn naar schatting 40 procent vrouwen en kinderen.  De staten moeten alles in het werk stellen om verder lijden voor de meest onschuldige mensen te voorkomen.”

“UNICEF en zijn partners zijn ter plaatse, om tegemoet te komen aan de onmiddellijke behoeften van de kinderen en om te helpen met onderdak, zuiver water, hygiënische artikelen, dekens en andere niet-voedingswaren.”

“We zetten ook alles in het werk om te voorzien in de meest dringende behoeften van de mensen die gestrand zijn langs de grens van Turkije met Bulgarije, waar incidenten van pushbacks zijn gemeld.

Absolute prioriteit voor de bescherming van kinderen

“Kinderen en gezinnen die uit hun huizen zijn gevlucht richten zich tot politieke verantwoordelijken om oplossingen te vinden : financiële en politieke steun voor staten die mensen die hulp zoeken welkom heten, alsook een duurzaam engagement om de meest kwetsbaren onder hen een nieuwe thuis te geven.”

“Het is nu tijd dat alle betrokken landen zich houden aan hun internationale verplichtingen om kinderen te beschermen tegen geweld en gevaar, ongeacht wie ze zijn of waar ze vandaan komen. Het is nu tijd om te zorgen voor een veilige toegang tot asiel en internationale bescherming, in plaats van acties en verklaringen die aanzetten tot vreemdelingenhaat of die discriminatie in de hand werken.

“Het is nu ook tijd voor Europese solidariteit met Griekenland en Turkije – die de wereld hun vrijgevigheid hebben getoond door grote aantallen kinderen en gezinnen te verwelkomen en op te vangen. Geen enkele staat kan de vluchtelingen- en migratiestromen alleen beheren. Alle staten hebben er baat bij om samen te werken om kinderen en gezinnen te beschermen.”

“Reeds kwetsbare kinderen hebben dringend bescherming nodig. Geen enkel kind zou ooit zijn leven of toekomst mogen riskeren op zoek naar veiligheid.”

Verklaring van mevrouw Afshan Khan, regionaal directeur van UNICEF voor Europa en Centraal-Azië en speciaal coördinator voor de respons voor vluchtelingen en migranten in Europa.