Trefwoorden

BVES, de vereniging die kindsoldaten bevrijdt

“Ik was 13 toen de rebellen naar ons dorp kwamen ”, vertelt Christian (schuilnaam).” Er werden geen vragen gesteld.” Volg ons of we doden je.” Ik ben drie jaar bij hen gebleven, zonder nadenken, enkel doen.”

Kindsoldaat- Enfant soldat

Christian was kindsoldaat in 5 verschillende legers. Hij werd gedemobiliseerd en opgevangen in een CTO (Transit en Heroriëntatie Centrum), waar hij de kans kreeg om te herstellen van zijn pijnlijke belevenissen. In het centrum kreeg hij  psycho-sociale hulp en medische verzorging. Hij kon weer naar school en behaalde een licentie in sociologie. Vandaag wil hij samenwerken met de mensen van het BVES, om kinderen die hetzelfde meemaakten te helpen.  « Ik wil er zijn voor mijn kleine broers ».

Het Transit en  Heroriëntatie Centrum (CTO) in Bukavu wordt bestuurd door het  Bureau pour le Volontariat au Service de l’Enfant et de la Santé (BVES) (Dienst voor Vrijwilligerswerk rond Kinderen en Gezondheid), opgericht in 1992 en partner van UNICEF. Wij hebben de  directeur ontmoet, Murhabazi Namegabe, die ons uitleg gaf over de belangrijkste actiepunten van het BVES.

Directeur du BVES, Monsieur Murhabazi Namegabe © Bukavu Online
Directeur van het BVES, Murhabazi Namegabe © Bukavu Online
 1. Pleidooiwerk, sensibiliseren en onderhandelen
  Het BVES doet pleidooiwerk om de wetten die kinderen beschermen toe te passen. Ook wil ze officiers en legercommandanten van de gewapende troepen sensibiliseren rond kinderrechten en bescherming van kinderen in gewapende conflicten. Na de sensibilisering of vorming kan het BVES beginnen aan de moeilijke en langdurige onderhandelingen met de militaire leiders, om kindsoldaten vrij te krijgen.
 2. Onthaal en opvang van gedemobiliseerde kindsoldaten
  Als de kinderen gedemobiliseerd worden ontvangen zij een officieel demobilisatieattest van de Commandant van de Militaire Regio. Dit biedt hen bescherming tegen elke nieuwe poging hen te rekruteren. Vervolgens worden ze opgevangen in de transitcentra van het BVES, waar ze een reïntegratieprogramma volgen. Ze krijgen medische zorg en psycho-sociale begeleiding om de traumatische ervaringen te helpen verwerken.
 3. Onderwijs en  beroepsopleiding
  De kinderen krijgen opnieuw les en als ze nog nooit naar school zijn geweest, leren ze lezen en schrijven. Sociale assistenten helpen de kinderen te werken aan hun persoonlijke toekomstdromen.. Murhabazi Namegabe, legt uit :« Het is ontzettend belangrijk dat ze een welbepaald project voor ogen hebben.  Wij willen dat ze op een realistische manier werken aan hun droom. »
 4. Terugkeer naar hun families
  De kinderen blijven ongeveer 3 maanden in een centrum. Deze tijd is minstens nodig om de overgang van het militaire leven naar een burgerleven en een terugkeer naar het gezin mogelijk te maken. Deze 3 maanden hebben het BVES en zijn partners ook nodig om de eigen familie of de gemeenschap op te sporen, om te bemiddelen en de hereniging met de kinderen voor te bereiden. 83% van de gezinnen wordt binnen de 3 maanden teruggevonden. Waar geen hereniging mogelijk is  worden de kinderen ondergebracht bij de Foyers pour Jeunes Autonomes (FJA) (Opvangtehuizen voor Jonge Zelfstandigen) en opgevolgd door het  BVES.

In september 2015 kreeg het BVES de Internationale Prijs voor de Vrede 2015. Met deze prijs wil het  OENZ (le Réseau Œcuménique de l’Afrique Centrale) de onvermoeibare inzet  belonen van het BVES en zijn  Directeur, Mijnheer Murhabazi Namegabe. Onder zijn bestuur is het BVES uitgegroeid tot een van de belangrijkste Congolese NGO’s die zich inzetten voor de bescherming en de verdediging van kinderen in oorlogssituatie.

Grote overwinningen werden behaald op gebied van wetgeving. Sinds  2009 bestaat er een wet die het aanwerven van kindsoldaten officieel verbiedt.  Sindsdien riskeren recruteurs  20 tot 25 jaar gevangenisstraf. Het aantal kindsoldaten is ondertussen flink gedaald. Maar de gewapende troepen in de Democratische Republiek Congo  blijven kinderen gebruiken. Mijnheer Murhabazi Namegabe doet een beroep op  alle sleutelfiguren binnen de gemeenchap  om samen een einde te maken aan het geweld tegen kinderen.

In 2011 kreeg Murhabazi Namegabe eveneens de  ‘Prix des enfants du monde pour les droits de l’enfant’:

Meer informatie over kindsoldaten.