Colombia : UNICEF verheugd over aankondiging FARC om kindsoldaten vrij te laten

De Colombiaanse regering en het FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), de belangrijkste gewapende oppositiegroep in Colombia, hebben een akkoord getekend om alle kinderen onder de 15 jaar vrij te laten uit de gelederen van de guerillabeweging. UNICEF is verheugd over dit initiatief.

© UNICEF/UN013365/LeMoyne
© UNICEF/UN013365/LeMoyne

 

Het akkoord, dat werd getekend in de Cubaanse hoofdstad in de nacht van 15 op 16 mei, bepaalt dat de twee partijen (de overheid en het FARC) ook een plan moeten uitwerken voor de vrijlating van de kinderen tussen 15 en 18 jaar, en een uitgebreid programma moeten voorzien voor hun reïntegratie in de maatschappij.

“Dit is een historisch moment voor de kinderen van Colombia”, zegt Roberto de Bernardi, UNICEF vertegenwoordiger in Colombia. “UNICEF staat klaar om de vrijlating van alle kinderen en hun reïntegratie in hun gezinnen en gemeenschappen te ondersteunen, in overeenstemming met de nationale en internationale wetgeving.”

Meer dan 5 decennia conflict

Al meer dan 50 jaar worden generaties Colombianen geboren, groeien ze op en proberen ze een gezin te stichten in een land waar wantrouwen en angst heerst. Vooral de kinderen betalen een hoge tol voor het conflict. Duizenden meisjes en jongens werden gedood, raakten gewond, werden gekidnapt, gerekruteerd door gewapende groepen of seksueel misbruikt. Dit jaar alleen al zouden 2.5 miljoen kinderen – of 1 kind op 3 – al op de een of andere manier slachtoffer zijn geweest van het conflict.

Mijnenveld

Sinds 1990 hebben landmijnen en oorlogsmunitie meer dan 11.000 mensen gedood of verwond, waaronder 1.100 kinderen. Daarmee komt Colombia, na Afghanistan, op de tweede plaats wat betreft overlijdens door landmijnen. Zo liggen er soms landmijnen op de speelplaats van scholen, nabij waterbronnen of langs vaak genomen routes. Naast hun onmiddellijke fysieke impact, beperken deze antipersoonsmijnen de bevolking in hun verplaatsingen en belemmeren ze hen de toegang tot gezondheidscentra, scholen, velden, markten en waterbronnen.

© UNICEF/UN013345/LeMoyne
© UNICEF/UN013345/LeMoyne

Seksueel geweld

In 2013 werden 18.000 gevallen van seksueel geweld gemeld. In 70% van de gevallen ging het om meisjes onder de 14 jaar. In conflictzones is seksueel geweld er de voornaamste oorzaak van dat de bevolking op de vlucht slaat. Dit soort geweld wordt door dissidenten als strategie ingezet om de burgerbevolking te intimideren en hen af te persen.

Kinderen op het slagveld

De laatste 3 jaar werden 1000 kinderen gerekruteerd door milities. De kindsoldaten sluiten zich aan bij deze groepen om verschillende redenen: slechte economische omstandigheden, een gebrek aan opportuniteiten in het leven, het verlangen zich te wreken, schrik voor represailles of de angst om gedwongen gerekruteerd te worden.

UNICEF/UN013287/LeMoyne
UNICEF/UN013287/LeMoyne

Getuigenis van Angelina (schuilnaam)

« Thuis was de situatie zodanig slecht, dat ik niet meer wou leven. Ik dacht dat als ik me zou aansluiten bij een gewapende groepering, dat ik misschien gedood zou worden. Daarom ben ik kindsoldaat geworden. De eerste keer dat ik me in een gevecht bevond, had ik heel veel schrik. Ik wist niet hoe ik me van een geweer moest bedienen. Het is geen plek voor een kind. Ook niet voor een volwassene overigens. Mensen beseffen niet hoe hard het is; als je je niet kan verdedigen, kan je sterven! Ik zou er nooit terugkeren. Ik heb vele jaren van mijn leven verloren in de gewapende groepering. Nu wil ik vooruit». Angelina, 23 jaar.

 

Vredesonderhandelingen

De vredesbesprekingen tussen de regering en het FARC om een einde te maken aan meer dan vijf decennia van conflict begonnen zo’n 3 jaar geleden en leiden tot aanzienlijke verbeteringen op het terrein: tussen 2013 en 2015 is het aantal kinderen gedood of gewond door landmijnen en onontplofte munitie gehalveerd, terwijl het aantal ontheemde kinderen daalde met 40 procent, volgens een recent rapport van UNICEF.

Niet stoppen op de ingeslagen weg

© UNICEF/UN013290/LeMoyne
© UNICEF/UN013290/LeMoyne

Het rapport, “Childhood in the Time of War: Zullen de kinderen van Colombia eindelijk vrede kennen?” wijst er echter ook op dat in diezelfde periode nog naar schatting 1.000 kinderen werden gerekruteerd door gewapende groeperingen en meer dan 230.000 kinderen op de vlucht gingen voor het geweld.

“Naarmate het land dichter bij een vredesakkoord komt, is het essentieel dat alle kinderen de bescherming, steun en hulp krijgen die ze nodig hebben,” zei de Bernardi.

De actie van UNICEF

© UNICEF/UN013357/LeMoyne
© UNICEF/UN013357/LeMoyne

Voor UNICEF is de toegang tot gerechtigheid, gezondheidszorg en psychosociale steun essentieel in het proces naar vrede. De voorbije 5 jaar genoten 180.000 kinderen de bescherming van een ondersteuningsprogramma van UNICEF om te voorkomen dat ze worden gerekruteerd door criminele groeperingen. Het programma laat kinderen toe sociale vaardigheden te ontwikkelen die hen beschermen tegen geweld door sportieve activiteiten en artistieke en culturele ateliers.

UNICEF biedt eveneens ondersteuning aan slachtoffers van antipersoonsmijnen en begeleidt ze in hun herintegratie in de maatschappij.

Onze organisatie biedt ook technische hulp aan Colombia voor de ontwikkeling van een nieuw schoolprogramma die kinderen de basisprincipes bijbrengt van rechtvaardigheid en de vreedzame oplossing van conflicten, bescherming tegen geweld, van gelijkheid tussen meisjes en jongens en respect voor de mensenrechten.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten in België en in de wereld