Bij de communicatiedienst van UNICEF België streven we ernaar om de missie van UNICEF België onder de aandacht te brengen bij het grote publiek. We stellen alles in het werk om het publiek voortdurend te informeren over de situatie van de meest kwetsbare kinderen wereldwijd en in België, en de noodzaak om hen te helpen. 

UNICEF België is een van de 33 nationale comités wereldwijd. We zetten ons niet alleen in om fondsen te werven voor de programma's werldwijd en om de kinderrechten te verdedigen, maar zijn ook het gezicht van UNICEF in België. 

Hoe communiceren we

Via onze mediacampagnes, de pers, onze social mediakanalen, website en nieuwsbrieven, zetten we de projecten en resultaten van UNICEF in kijker. 

Hierbij worden we ondersteund door onze vrijwilligers die de boodschap van de organisatie onvermoeibaar uitdragen. De belangeloosheid waarmee ze dat doen weerspiegelt het hart van onze organisatie.

Al deze acties ondersteunen ook onze fondsenwervende activiteiten en zorgen ervoor dat meer mensen een gift willen doen zodat we meer fondsen kunnen toekennen aan onze programma’s op het terrein. 

Meehelpen?

Wil je meehelpen om onze stem luider te laten klinken voor kinderrechten wereldwijd? Dat is heel eenvoudig: schrijf je in op onze nieuwsbrief, like onze pagina's en deel onze posts.