De verliezen die kinderen en jongeren lijden doordat zij niet naar school gaan, kunnen wellicht nooit meer worden goedgemaakt.

Of het nu gaat om leerachterstand, psychische problemen, blootstelling aan geweld en misbruik, gemiste schoolmaaltijden en vaccinaties of een verminderde ontwikkeling van sociale vaardigheden, de gevolgen voor kinderen zullen merkbaar zijn in hun leerprestaties en maatschappelijke betrokkenheid, alsook in hun lichamelijke en mentale gezondheid

Het leukste is dat je met meer kinderen kan leren en af en toe grappige momenten tegenkomt. Thuis is het naar de muren kijken. Op school ga je ook naar buiten. Je leert mensen beter kennen en je leert hoe je met mensen moet omgaan. Het is een plek waar je veilig kan zijn, waar je je gevoelens kan uiten en je weet: "hier zijn mijn geheimen veilig". Naar school gaan en huiswerk maken is iets anders. Ik ga graag naar school omdat ik dan niet de hele dag bij mijn ouders ben. Je leert er dingen. Maar ik hou niet van huiswerk.”

UNICEF zet zich in zodat ieder kind de kans krijgt om naar school te gaan en kwaliteitsvol onderwijs kan volgen. Dit is immers een basisrecht, net zoals het recht op een goede mentale gezondheid.

Ik ben heel blij dat de school weer open is. Ik miste vooral de voorleesmomenten met mijn vrienden. Ja, ik ben blij dat ik weer naar school ga. Het was saai thuis. Ik was aan het spelen of boeken aan het lezen. Op school zal er meer positiviteit zijn en een beter leerproces. Ik vind het zo leuk om mijn huiswerk te maken, dat ik onze muur als schoolbord gebruik.

Zodat meer rekening wordt gehouden met de mentale gezondheid van kinderen op school in België en wereldwijd doet UNICEF volgende aanbevelingen:

  1. INVESTEREN in kwaliteitsonderwijs en psychosociale ondersteuning voor kinderen op school.
  2. OPLEIDING: Zorg ervoor dat leraren voldoende zijn opgeleid in kinderrechten en kwesties die de geestelijke gezondheid van kinderen aantasten, zodat potentiële problemen snel kunnen worden herkend en adequaat kunnen worden aangepakt.
  3. DOORBREEK DE TABOES: Maak van geestelijke gezondheid een gespreksonderwerp in de klas, op de speelplaats en daarbuiten. Verminder drempels bij het zoeken naar hulp en zorg ervoor dat elk kind weet waar het terecht kan als het een probleem heeft.
  4. VEILIGE OMGEVING: Zorg ervoor dat kinderen in een veilige omgeving met elkaar leren omgaan en leer ze aandacht te besteden aan elkaars welzijn. De school moet een veilige ruimte zijn en aandacht hebben voor het welzijn van alle leerlingen.
  5. PARTICIPATIE: Laat kinderen aan het woord: hoe kunnen ze zich beter voelen op school? Elk kind is uniek en verdient ondersteuning op maat van hun specifieke behoeften.

 

 

ZinInSchool werd mogelijk gemaakt door het Enabel, het Belgisch ontwikkelingsagentschap.