COVID-19: intensievere inperkingsmaatregelen verhogen risico’s op misbruik, verwaarlozing, uitbuiting en geweld

Nieuwe technische richtlijnen moeten autoriteiten helpen de beschermingsmaatregelen voor kinderen tijdens pandemie te versterken.

Honderden miljoenen kinderen over de hele wereld zullen waarschijnlijk te maken krijgen met toenemende bedreigingen voor hun veiligheid en welzijn – waaronder mishandeling, gendergerelateerd geweld, uitbuiting, sociale uitsluiting en scheiding van zorgverleners – door de acties die ondernomen worden om de verspreiding van de COVID-19-pandemie tegen te gaan. UNICEF dringt er bij regeringen op aan om de veiligheid en het welzijn van kinderen te waarborgen te midden van de toenemende sociaaleconomische gevolgen van de ziekte. Het kinderfonds van de VN heeft, samen met zijn partners een reeks richtlijnen vrijgegeven om de autoriteiten en organisaties die bij de reactie betrokken zijn te ondersteunen.

Op korte tijd heeft COVID-19 het leven van kinderen en gezinnen over de hele wereld op zijn kop gezet. Quarantaine-inspanningen zoals schoolsluitingen en bewegingsbeperkingen, hoewel nodig geacht, verstoren de routines en ondersteuningssystemen van kinderen.

Stigma gerelateerd aan COVID-19 heeft sommige kinderen kwetsbaarder gemaakt voor geweld en psychosociale nood. Tegelijkertijd kunnen controlemaatregelen die geen rekening houden met de genderspecifieke behoeften en kwetsbaarheden van vrouwen en meisjes, ook hun risico op seksuele uitbuiting, misbruik en kindhuwelijken vergroten. Recent anekdotisch bewijs uit China wijst bijvoorbeeld op een aanzienlijke toename van gevallen van huiselijk geweld tegen vrouwen en meisjes.
“In veel opzichten bereikt de ziekte kinderen en gezinnen die veel verder gaan dan de ziekten die ze rechtstreeks infecteert”, zegt Cornelius Williams, UNICEF-hoofd van de kinderbescherming. ‘Scholen sluiten. Ouders hebben moeite om voor hun kinderen te zorgen en rond te komen. De beschermingsrisico’s voor kinderen nemen toe. Deze leidraad biedt regeringen en beschermingsautoriteiten een overzicht van praktische maatregelen die kunnen worden genomen om kinderen in deze onzekere tijden te beschermen. ”

Tijdens eerdere noodsituaties op het gebied van de volksgezondheid is het aantal gevallen van misbruik en uitbuiting van kinderen toegenomen. Schoolsluitingen tijdens het uitbreken van de ebolavirusziekte in West-Afrika van 2014 tot 2016 droegen bijvoorbeeld bij aan pieken in kinderarbeid, verwaarlozing, seksueel misbruik en tienerzwangerschappen. In Sierra Leone zijn de gevallen van tienerzwangerschappen meer dan verdubbeld tot 14.000 vóór de uitbraak.

Als onderdeel van de leidraad wordt aanbevolen dat  regeringen en beschermingsautoriteiten concrete stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de bescherming van kinderen een integraal onderdeel is van alle COVID-19-preventie- en controlemaatregelen, waaronder:

• Medewerkers op het gebied van gezondheid, onderwijs en kinderopvang opleiden over COVID-19-gerelateerde risico’s voor de bescherming van kinderen, waaronder het voorkomen van seksuele uitbuiting en misbruik en het veilig melden van zorgen;
• Eerstehulpverleners trainen in het beheren van openbaarmaking van gendergerelateerd geweld) en samenwerken met gezondheidsdiensten om  slachtoffers te ondersteunen;
• het delen van informatie over verwijzende en andere ondersteunende diensten voor kinderen vergroten;
• Betrek kinderen, met name adolescenten, bij het beoordelen hoe COVID-19 hen anders beïnvloedt;
• Doelgerichte ondersteuning bieden aan centra voor tijdelijke zorg en gezinnen, waaronder huishoudens onder leiding van kinderen en pleeggezinnen, om kinderen emotioneel te ondersteunen en passende zelfzorg te verlenen;
• Financiële en materiële hulp bieden aan gezinnen waarvan de inkomenssituatie werd aangetast;
• Concrete maatregelen nemen om scheiding van kind en gezin te voorkomen, en zorgen voor steun aan kinderen die zonder adequate zorg alleen worden gelaten als gevolg van ziekenhuisopname of overlijden van een ouder of verzorger;
• De bescherming van alle kinderen de grootste aandacht geven  bij ziektebestrijdingsmaatregelen.