COVID-19 kan miljoenen meer kinderen dwingen tot kinderarbeid

Kinderarbeid is sinds 2000 met 94 miljoen gedaald, een vooruitgang die nu wordt bedreigd

Volgens het rapport (“COVID-19 and child labour: A time of crisis, a time to act“) zijn er sinds het jaar 2000 zo’n 94 miljoen kinderen minder die worden gedwongen om te werken. Die vooruitgang is nu in gevaar door COVID-19. Meer kinderen zullen gedwongen worden tot kinderarbeid en de kinderen die reeds in kinderarbeid verzeild waren geraakt, zullen nu te maken krijgen met slechtere werkomstandigheden, klinkt het. Dit kan leiden tot verregaande gezondheids- en veiligheidsproblemen.

Aangezien de pandemie grote schade aanricht aan het gezinsinkomen, zonder steun, riskeren velen hun toevlucht te nemen tot kinderarbeid“, zegt Guy Ryder, directeur-generaal van de IAO. “Sociale bescherming is van vitaal belang in tijden van crisis, omdat het hulp biedt aan de meest kwetsbaren. Het integreren van zorgen over kinderarbeid in een breder beleid voor onderwijs, sociale bescherming, justitie, arbeidsmarkten en internationale mensenrechten en arbeidsrechten maakt een cruciaal verschil.

 

COVID-19 zorgt voor een stijging van de armoede, wat op zijn beurt zou leiden tot een toename van kinderarbeid. Studies zeggen dat een stijging van 1 procent in armoede de kinderarbeid met 0,7 procent laat stijgen. Kwetsbare bevolkingsgroepen, zoals mensen die in de informele economie werken en gastarbeiders, lijden het meest wanneer het economisch slecht gaat.

In tijden van crisis wordt kinderarbeid een coping-mechanisme voor veel gezinnen“, zegt Henrietta Fore, uitvoerend directeur van UNICEF. “Naarmate de armoede toeneemt, scholen sluiten en de beschikbaarheid van sociale voorzieningen afneemt, worden er meer kinderen naar de arbeidsmarkt gestuwd”.

Het rapport stelt een aantal maatregelen voor om de stijging in kinderarbeid tegen te gaan, waaronder meer inclusieve sociale bescherming en maatregelen om meer kinderen naar school te laten gaan.

Nu we de wereld na COVID opnieuw uitvinden, moeten we ervoor zorgen dat kinderen en hun families de instrumenten hebben die ze nodig hebben om soortgelijke stormen in de toekomst te doorstaan. Kwaliteitsonderwijs, diensten voor sociale bescherming en betere economische kansen kunnen gamechangers zijn ”, zegt Fore.

In het rapport worden een aantal maatregelen voorgesteld om de dreiging van toegenomen kinderarbeid het hoofd te bieden, waaronder uitgebreidere sociale bescherming, gemakkelijker toegang tot krediet voor arme huishoudens, bevordering van waardig werk voor volwassenen, maatregelen om kinderen weer naar school te krijgen, inclusief de uitbanning van schoolgeld en meer middelen voor arbeidsinspecties en wetshandhaving.

ILO en UNICEF ontwikkelen een simulatiemodel om te kijken naar de impact van COVID-19 op kinderarbeid wereldwijd. Nieuwe wereldwijde schattingen over kinderarbeid zullen in 2021 worden vrijgegeven.