Mozambique, Malawi en Zimbabwe na de cycloon. Vele duizenden kinderen hebben nu dringend hulp nodig!

Brussel 28/03/2019 - Cycloon Idai hield lelijk huis in Mozambique, Malawi en Zimbabwe. De voorlopige balans is enorm zwaar. Naar schatting 3 miljoen mensen zijn getroffen. De helft onder hen zijn kinderen : 600.000 kinderen in Mozambique, 460.000 in Malawi en 120.000 in Zimbabwe.

Hulpverleners hebben nog altijd weinig zicht op de totale omvang van de schade.  Vele gebieden zijn nog onbereikbaar voor hulp omdat bruggen zijn ingestort. Huizen, straten en akkers staan blank.  Gezondheidscentra en scholen zijn ontoegankelijk.  De communicatie-infrastructuur is op vele plaatsen uitgevallen. Duizenden families zijn noodgedwongen op de vlucht.

Doe een gift

AA
Bijna de helft van de mensen getroffen door cycloon Idai in Malawi, Mozambique en Zimbabwe zijn kinderen.ADe impact van de overstromingen en cycloon is wijdverspreid en aanzienlijk. De komende dagen zou het blijven regenen.AUNICEF werkt met lokale partners om zo snel mogelijk levensreddende middelen aan te wenden om de getroffen gemeenschappen te helpen.

De noodhulp is dringend

Er is haast mee gemoeid.  Elk uur telt om zoveel mogelijk levens te redden. Vanuit helikopters droppen hulpverleners voedsel en medicijnen in de getroffen gebieden. De prioriteit tijdens de komende dagen en weken ligt op beschutting, voeding, zuiver water gezondheidszorg en het voorkomen van infectieziekten. Zeker kinderen zijn enorm kwetsbaar in de chaos van de overstromingen. Het gaat hierbij niet enkel om hun fysieke welzijn door het gevaar op ondervoeding en infectieziekten, maar ook moet er worden toegezien op hun psychosociale toestand. Alleenstaande kinderen moeten zo snel mogelijk geïdentificeerd en opgevangen worden.

Mozambique

In Mozambique blijkt op basis van luchtbeelden dat Beira City ernstige schade heeft opgelopen. Er zijn momenteel verschillende UNICEF-medewerkers in Beira, die samenwerken met de regering en andere hulporganisaties. De spoedafdeling  van het plaatselijke ziekenhuis is beschadigd, wat betekent dat er momenteel geen ernstige operaties mogelijk zijn. Gelukkig is de kinderafdeling functioneel en zijn alle pasgeborenen veilig.
De toegang tot zuiver water is een prioriteit. UNICEF helpt de regering bij het verdelen van waterzuiveringstabletten en basismedicatie aan mensen in nood. Er blijven uitdagingen bestaan ​​met betrekking tot het opsporen en redden van duizenden mensen, waaronder kinderen.

Edith Morch-Binnema is hoofd kinderbescherming van UNICEF in Mozambique:

“Door de overstromingen zijn kinderen gescheiden van ouders, wij doen alles om kinderen weer onder te brengen bij familie. Daarnaast zetten we veilige plekken op voor kinderen die hun huis ontvlucht zijn vanwege de overstromingen. Daar kunnen ze spelen en kunnen ze psychosociale hulp krijgen. Ook treffen we andere voorzorgsmaatregelen om kinderen te helpen zoals het registreren en documenteren, want we weten dat in dit soort situaties de risico’s kinderhandel en voor geweld tegen kinderen enorm zijn en we willen kinderen zo goed mogelijk beschermen”

Er werden 900.000 dosissen vaccins tegen cholera geleverd in Beira in Mozambique. UNICEF zet een vaccinatiecampagne op om de epidemie uit te roeien die zich snel verspreidt onder de kinderen en slachtoffers van de cycloon. Tot nu toe  werden al 1052 gevallen van cholera bevestigd, waarvan 959 in Beira.

‘Het vaccineren tegen cholera is een van de vele acties die UNICEF onderneemt om cholera tegen te gaan. We herstellen ook drinkwatervoorzieningen, delen waterzuiveringstabletten uit en bouwen latrines. Teams van hulpverleners lichten mensen in over de symptomen van cholera en vertellen over manieren om besmetting te voorkomen’, aldus Michel le Pechoux, directeur van UNICEF in Mozambique. ‘Door het stilstaande water en de overvolle opvanglocaties kan cholera zich snel verspreiden. Vooral kinderen zijn dan kwetsbaar.’


Malawi

In Malawi helpt UNICEF de overheid door met drones de impact van de overstromingen op gebouwen en gewassen in kaart te brengen. Duizenden gezinnen werden uit hun overstroomde huizen verdreven en  missen basisbenodigdheden zoals voedsel, water en sanitaire voorzieningen. UNICEF levert waterzuiveringstabletten, choleramedicijnen en -benodigdheden, zeep, emmers en tijdelijke latrines die worden geïnstalleerd in de scholen, kerken en gezondheidscentra waar ontheemde gezinnen worden opgevangen.  Kinderen worden gescreend op ondervoeding en krijgen de nodige behandeling met krachtvoeding. De overstromingen hebben ook het onderwijs voor duizenden kinderen verstoord. UNICEF werkt samen met partners om ervoor te zorgen dat de klassen in het basis- en voortgezet onderwijs zo snel mogelijk worden hervat voor de getroffen kinderen, zodat hun opleiding niet wordt verstoord.

Zimbabwe

In Zimbabwe is de schade minder omvangrijk. 8 districten werden geraakt. belangrijke wegen en bruggen werden verwoest en zo’n 13 gezondheidscentra zijn ontoegankelijk. De waterverdeling werd ernstig verstoord.  UNICEF levert  medische hulpmiddelen, hygiënkits en schoolmateriaal.

Leila Pakkala, regionaal directeur van UNICEF voor Oost- en Zuid-Afrika:

“UNICEF werkt op het terrein nauw samen met respectieve regeringen en humanitaire partners uit drie landen om onze respons te vergroten en tegemoet te komen aan de onmiddellijke behoeften van de getroffen kinderen en hun families”

Wat is er nodig?

De plaatselijke UNICEF-teams volgen de evolutie van de situatie nauwgezet op. De nodige fondsen voor dringende hulpverlening door UNICEF worden momenteel op 122 miljoen US Dollar geschat (update 28/03/2019).

Giften ter ondersteuning van de UNICEF noodhulpacties in Mozambique, Malawi en Zimbabwe zijn welkom.

Doe een gift

Giften van minstens € 40 geven recht op een fiscaal attest waarmee 45% van de gift kan worden gerecupereerd!

 

Enkele voorbeelden

Met uw giften kunnen we volgende voorzien voor de kinderen van Mozambique, Malawi en Zimbabwe.