Trefwoorden

De overheden moeten buitenlandse kinderen repatriëren die in Syrië zijn gestrand voor het te laat is.

Verklaring van UNICEF Algemeen Directeur Henrietta Fore

4 november 2019 – “De laatste escalatie in het noordoosten van Syrië brengt een hernieuwde urgentie voor regeringen om buitenlandse kinderen die in het gebied zijn gestrand te repatriëren voor het te laat is. De nationale regeringen hebben nu de verantwoordelijkheid en de mogelijkheid om de juiste beslissing te nemen en deze kinderen en hun ouders naar huis te brengen, waar ze adequate zorg kunnen krijgen en veilig zijn voor geweld en misbruik.


Onze schattingen
:

– Bijna 28.000 kinderen uit meer dan 60 verschillende landen, waaronder bijna 20.000 uit Irak, zitten nog steeds gevangen in het noordoosten, vooral in vluchtelingenkampen.

Meer dan 80 procent van deze kinderen is jonger dan 12 jaar en 50 procent is jonger dan 5 jaar.

Minstens 250 jongens, sommigen nog maar negen jaar oud, worden in detentie gehouden, hoewel de werkelijke aantallen waarschijnlijk veel hoger zullen liggen.

Allen leven in omstandigheden die niet geschikt zijn voor kinderen. Hun belangrijkste vraag aan de wereld is: wat gebeurt er met ons?

Deze kinderen hebben dringend nood aan adequate zorg en bescherming.

We weten dat minstens 17 landen al meer dan 650 kinderen hebben gerepatrieerd – waarvan velen nu bij familieleden wonen, waaronder in sommige gevallen ook hun moeders die met hen zijn teruggekeerd. Kinderen zijn veilig, gaan naar school en herstellen van hun oorlogservaringen.”


UNICEF heeft een aantal van deze teruggekeerde kinderen ondersteund, onder meer door hen te helpen bij hun re-integratie in hun uitgebreide families en gemeenschappen.”

UNICEF prijst het initiatief van deze landen. Hun acties en de lange ervaring van UNICEF met het ondersteunen van kinderen, gezinnen en gemeenschappen die over de hele wereld door gewapende conflicten worden getroffen, tonen ons dat waar een wil is, een weg is.”

De acties van deze landen blijven echter eerder uitzondering dan regel. Onze boodschap aan de regeringen is ondubbelzinnig: Het belang van kinderen moet te allen tijde voorop staan.”

UNICEF blijft zich grote zorgen maken over de veiligheid en het welzijn van deze kinderen en van de tienduizenden Syrische kinderen die worstelen om te overleven in de steeds slechter wordende omstandigheden in de kampen en detentiecentra in het gebied. Dit geldt ook voor de 40.000 nieuw ontheemde kinderen in het noordoosten van Syrië. Sommigen zijn gescheiden van hun familie, gewond of gehandicapt vanwege het geweld. Allemaal zijn ze uiterst kwetsbaar en hebben ze dringend bescherming nodig.”

UNICEF roept opnieuw op tot dringende actie van de lidstaten en de partijen in het conflict:

– Detentie mag slechts een laatste redmiddel zijn en voor de kortst mogelijke tijd. Kinderen mogen niet alleen worden vastgehouden op grond van vermoede familiebanden met gewapende groepen of het lidmaatschap van familieleden van gewapende groepen. Als kinderen ervan verdacht worden een misdrijf te hebben gepleegd, moeten zij worden behandeld volgens de VN richtlijnen voor juvenile justice met de nadruk op hun rehabilitatie en terugkeer naar het burgerleven.

– In het belang van het kind en in overeenstemming met de internationale normen moeten de regeringen ervoor zorgen dat Syrische kinderen veilig in hun lokale gemeenschap kunnen terugkeren en dat buitenlandse kinderen veilig, waardig en vrijwillig naar hun land van herkomst kunnen worden teruggestuurd. Het behoud van de eenheid van het gezin en het beginsel van niet-uitzetting zijn van cruciaal belang voor de bescherming van kinderen.

– Alle lidstaten moeten kinderen die hun burgers zijn, of die geboren zijn uit hun onderdanen, voorzien van de nodige documenten om staatloosheid te voorkomen.

– Partijen bij het conflict en degenen die invloed op hen hebben, moeten kinderen te allen tijde beschermen. Dit omvat het vermijden van aanvallen op burgers en civiele infrastructuur, zoals gezondheidscentra, watersystemen en scholen.


– De partijen moeten ook ongehinderde toegang voor humanitaire organisaties mogelijk maken om hulp en zorg te verstrekken aan kinderen en gezinnen, ook in detentiecentra.

Kinderen, zowel in het noordoosten als elders in Syrië, mogen niet in de steek worden gelaten terwijl de oorlog zich om hen heen sluit