Trefwoorden

De wereld slaagt er niet in om kinderen een gezond leven te geven en een klimaat dat hen een toekomst biedt

Naarmate het klimaat en de commerciële bedreigingen toenemen, dringt de WHO-UNICEF-Lancet-commissie aan op een nieuwe aanpak van de gezondheid van kinderen.

NEW YORK/ LONDON/ GENEVE/BRUSSEL, 19 februari: Geen enkel land beschermt de gezondheid van kinderen, hun omgeving en hun toekomst op adequate wijze. Zo blijkt uit een baanbrekend rapport dat vandaag is uitgebracht door een commissie van meer dan 40 deskundigen op het vlak van de gezondheid van kinderen en adolescenten uit de hele wereld. De Commissie is bijeengeroepen door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), UNICEF en The Lancet.    

In het rapport A Future for the World’s Children” wordt vastgesteld dat de gezondheid en de toekomst van ieder kind en elke jongere ter wereld, worden bedreigd door de aantasting van het milieu, de klimaatverandering en oneerlijke marketingpraktijken die de consumptie van zwaar verwerkte fastfood, suikerhoudende dranken, alcohol en tabak bij kinderen in de hand werken.

Ondanks de verbeteringen in de gezondheid van kinderen en jongeren in de afgelopen 20 jaar, is de vooruitgang tot stilstand gekomen en zal deze ongedaan worden gemaakt“, aldus de voormalige premier van Nieuw-Zeeland en co-voorzitter van de Commissie, Helen Clark. “Naar schatting lopen ongeveer 250 miljoen kinderen onder de vijf jaar in landen met een laag of gemiddeld inkomen het risico hun ontwikkelingspotentieel niet te bereiken. Maar nog zorgwekkender is dat elk kind wereldwijd nu wordt geconfronteerd met existentiële bedreigingen als gevolg van de klimaatverandering en commerciële druk.”

 “Landen moeten hun aanpak van de gezondheid van kinderen en jongeren herzien, om ervoor te zorgen dat we niet alleen vandaag voor onze kinderen zorgen, maar ook de wereld beschermen die ze in de toekomst zullen erven“, voegde Clark eraan toe.

klimaatverandering bedreigt de toekomst van ieder kind

Het verslag bevat een nieuwe wereldwijde index van 180 landen, waarin de prestaties op het gebied van de ontwikkeling van kinderen worden vergeleken, met inbegrip van maatstaven voor de overleving en het welzijn van kinderen, zoals gezondheid, onderwijs en voeding.  Er wordt ook gekeken naar duurzaamheid (via uitstoot van broeikasgassen, billijkheid en inkomensverschillen).

Top 10 landen voor ontwikkelingspotentieel van kinderen (index met overlevings-, gezondheids-, onderwijs- en voedingsindicatorenBodem 10 landen voor ontwikkelingspotentieel van kinderenTop 10 landen op de duurzaamheidsindex

(per capita CO2-uitstoot)

Bodem 10 landen op de duurzaamheidsindex

(laagste per capita CO2-uitstoot)

1.        Norway

2.        South Korea

3.        Netherlands

4.        France

5.        Ireland

6.        Denmark

7.        Japan

8.        Belgium

9.        Iceland

10.     UK

180 Central African   Republic

179 Chad

178 Somalia

177 South Sudan

176  Sierra Leone

175 Guinea

174 Nigeria

173. South Sudan

172 Sierra Leone

171 Afghanistan

170 Mozambique

1.    Burundi

2.    Chad

3.    Somalia

4.    Democratic Republic of the Congo

5.    Central African Republic

6.    Malawi

7.    Rwanda

8.    Mali

9.    Niger

10.  Madagascar

180 Qatar

179. Trinidad and Tobago

178. Kuwait

177. UAE

176. Bahrain

175. Saudi Arabia

174. Australia

173. USA

172. Kazakhstan

171. Luxembourg

170. Canada

 

Kinderen in Noorwegen, Zuid-Korea en Nederland hebben de beste kans op overleven en welzijn, terwijl kinderen in de Centraal-Afrikaanse Republiek, Tsjaad, Somalië, Zuid-Soedan en Sierra Leone de slechtste kansen hebben. Toen de auteurs echter rekening hielden met de CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking, lopen de toplanden achter: Noorwegen staat op nummer 156, Zuid-Korea 166 en Nederland op 160. Elk van de drie stoot 210% meer CO2 per hoofd van de bevolking uit dan hun doelstelling voor 2030. België staat op plaats 158. De Verenigde Staten van Amerika (VS), Australië en Saoedi-Arabië behoren tot de tien landen met de hoogste uitstoot.

Volgens het verslag moeten de armste landen weliswaar meer doen om het vermogen van hun kinderen om een gezond leven te leiden te ondersteunen, maar de buitensporige koolstofemissies – die onevenredig veel afkomstig zijn uit rijkere landen – vormen een bedreiging voor de toekomst van alle kinderen. Als de opwarming van de aarde tegen het jaar 2100 meer dan 4°C bedraagt, wat overeenkomt met de huidige prognoses, zou dit leiden tot verwoestende gevolgen voor de gezondheid van kinderen, als gevolg van de stijging van de zeespiegel, hittegolven, de verspreiding van ziekten als malaria, knokkelkoorts en ondervoeding.

Meer dan 2 miljard mensen leven in landen waar de ontwikkeling wordt belemmerd door humanitaire crises, conflicten en natuurrampen, problemen die steeds meer verband houden met de klimaatverandering“, aldus minister Awa Coll-Seck van Senegal, co-voorzitter van de Commissie. “Hoewel sommige van de armste landen tot de laagste CO2-emissies behoren, worden veel landen blootgesteld aan de zwaarste gevolgen van een snel veranderend klimaat. Het bevorderen van betere omstandigheden voor kinderen om te overleven op nationaal niveau hoeft niet ten koste te gaan van de toekomst van kinderen wereldwijd.

De enige landen die op schema liggen om de CO2-uitstoot per hoofd van de bevolking tegen 2030 te verslaan, maar ook eerlijk presteren (binnen de top 70) op het gebied van maatregelen voor het welzijn van kinderen, zijn: Albanië, Armenië, Grenada, Jordanië, Moldavië, Sri Lanka, Tunesië, Uruguay en Vietnam.

Schadelijke commerciële marketing tov kinderen – 11-voudige toename van obesitas bij kinderen

In het verslag wordt ook gewezen op de onmiskenbare bedreiging van schadelijke marketing voor kinderen. Er zijn aanwijzingen dat kinderen in sommige landen alleen al in één jaar maar liefst 30.000 advertenties op televisie zien, terwijl de blootstelling van jongeren aan vaping (e-sigaretten) advertenties in de VS in twee jaar tijd met meer dan 250% is toegenomen, waardoor meer dan 24 miljoen jongeren worden bereikt.

Professor Anthony Costello, een van de auteurs van de Commissie, zei: “De zelfregulering van de industrie heeft gefaald. Studies in Australië, Canada, Mexico, Nieuw-Zeeland en de VS – naast vele andere – hebben aangetoond dat zelfregulering de commerciële mogelijkheden om reclame te maken voor kinderen niet heeft belemmerd. Bijvoorbeeld, ondanks het feit dat de industrie zich heeft aangesloten bij de zelfregulering in Australië, werden kinderen en jongeren op een jaar tijd nog steeds blootgesteld aan 51 miljoen alcoholadvertenties tijdens voetbal-, cricket- en rugbymatches die op de televisie werden uitgezonden. En de realiteit kan nog veel erger zijn: we hebben weinig feiten en cijfers over de enorme uitbreiding van reclame en algoritmes op social media gericht op onze kinderen”.

De blootstelling van kinderen aan commerciële marketing van junkfood en suikerhoudende dranken, wordt in verband gebracht met de aankoop van ongezond voedsel en overgewicht en obesitas, en roofzuchtige marketing wordt gekoppeld aan de alarmerende toename van obesitas bij kinderen. Het aantal kinderen en jongeren met obesitas is gestegen van 11 miljoen in 1975 tot 124 miljoen in 2016 – een 11-voudige toename, met zware individuele en maatschappelijke kosten.

Pleidooi voor onmiddellijke actie op het gebied van de gezondheid van kinderen en jongeren

Om kinderen te beschermen, roepen de auteurs van de Commissie op tot een nieuwe wereldwijde beweging die door en voor kinderen wordt aangedreven. Specifieke aanbevelingen zijn onder meer:

  • Stop de CO2-uitstoot met de grootst mogelijke urgentie, om ervoor te zorgen dat kinderen een toekomst hebben op deze planeet;
  • Plaats kinderen en jongeren in het middelpunt van onze inspanningen om duurzame ontwikkeling te bereiken;
  • Ontwikkel een nieuw beleid en investeringen in alle sectoren om te werken aan de gezondheid en rechten van kinderen;
  • Neem de stem van kinderen mee op in beleidsbeslissingen;
  • Verscherp de nationale regelgeving inzake schadelijke commerciële marketing, gesteund door een nieuw Facultatief Protocol bij het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind.

Dr. Richard Horton, hoofdredacteur van de Lancet-familie van tijdschriften, zei: “De opportuniteit is groot. Het bewijsmateriaal is beschikbaar. De instrumenten zijn bij de hand. Van staatshoofden tot lokale overheden, van VN-leiders tot de kinderen zelf, deze Commissie roept op tot het begin van een nieuw tijdperk voor de gezondheid van kinderen en jongeren. Er is moed en inzet voor nodig om resultaten te boeken. Het is de ultieme test van onze generatie.”

“Van de klimaatcrisis tot obesitas en schadelijke commerciële marketing, kinderen over de hele wereld hebben te maken met bedreigingen die enkele generaties geleden nog onvoorstelbaar waren”, aldus Henrietta Fore, uitvoerend directeur van UNICEF. “Het is tijd voor een heroverweging van de gezondheid van kinderen, die kinderen bovenaan de ontwikkelingsagenda van elke regering plaatst en hun welzijn boven alle overwegingen plaatst”.

Dit rapport toont aan dat de besluitvormers van de wereld te vaak tekortschieten in de bescherming van de kinderen en jongeren van vandaag: ze slagen er niet in hun gezondheid te beschermen, hun rechten te beschermen en hun planeet te beschermen“, zei Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie. “Dit moet een oproep zijn voor landen om te investeren in de gezondheid en ontwikkeling van kinderen, ervoor te zorgen dat hun stem wordt gehoord, hun rechten te beschermen en een toekomst op te bouwen die geschikt is voor kinderen”.

Lees het rapport