Doe een gift

Doe een gift voor de kinderen

Ik doe een maandelijkse gift
en word Meter of Peter

Word Meter of Peter

UNICEF is volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen.Elke vorm van financiële steun is dan ook cruciaal voor onze organisatie. UNICEF Peter of Meter worden is niet alleen een mooi en symbolisch gebaar, maar ook één van de meest efficiënte manieren om ons te steunen!

Dankzij jouw regelmatige steun:

  • plannen we op lange termijn en grijpen we snel in bij noodsituaties;
  • voeren we actie op essentiële gebieden: voeding, gezondheid, hygiëne, toegang tot zuiver water, onderwijs…
  • verlagen we onze administratieve kosten. Zo besteden we meer geld aan directe hulp voor kinderen.

Ik doe een eenmalige gift

Doe een gift

Een gift doen aan UNICEF is eenvoudig. Je kan het bedrag van je keuze storten op ons algemeen rekeningnummer :

IBAN: BE31 0000-0000-5555

BIC: BPOTBEB1

of

Betaling regelen via het formulier.