1000 dagen oorlog in Jemen

Trefwoorden

Geen water uit de kraan, ziekenhuizen die gesloten zijn, ophopend vuilnis, scholen die verwoest zijn, slecht functionerende toiletten en geen electriciteit : twee jaar oorlog hebben Jemen beroofd van de meest elementaire basisvoorzieningen. Wie tot nu toe de gevechten heeft overleefd, is vaak aangewezen op de straat om geld of voedsel te vinden.

Ashwaq is veertien jaar oud. Meerdere keren per dag gaat ze water halen met deze plastic container en draagt ze hem naar haar familie. – Photo: Giles Clark

De veertienjarige Ashwaq heeft acht broers en zussen. Samen moesten ze hun huis in Sadaa ontvluchten. Ze wonen nu in het Khamir-kamp, samen met duizenden andere vluchtelingen.

“We moeten bedelen om aan eten te komen. Op een dag zou ik graag teruggaan naar Saada. Alles was er makkelijker.”

“Ons leven hier is moeilijk en vernederend.”

Ashwaq en haar familie maken deel uit van de naar schatting 21 miljoen mensen – waarvan 11.3 miljoen kinderen – die dringend nood hebben aan humanitaire hulp en bescherming in heel Jemen.

  • Door toenemende spanningen en vijandigheden zijn meer dan 2 miljoen mensen er op de vlucht.
  • 7 miljoen mensen zijn niet zeker dat ze iets te eten zullen hebben voor hun volgende maaltijd
  • 380 000 kinderen lopen het risico op ernstige acute ondervoeding.

Een leerling bevindt zich in de ruïnes van zijn voormalige klaslokaal in zijn school in Saada. – Foto: Giles Clark

Bovenop de lange lijst van ontberingen die kinderen in Jemen de voorbije twee en een half jaar hebben moeten verduren, is nu ook hun onderwijs in gevaar doordat vele scholen gesloten, verwoest zijn of bezet worden door gewapende groeperingen. In klaslokalen in het door oorlog verscheurde Jemen, zijn boeken en potloden vervangen door mortieren en automatische wapens.

Driekwart van de leraren hebben hun salaris al bijna een jaar niet ontvangen. De salariscrisis heeft leraren tot extreme maatregelen gedwongen om te kunnen overleven.

Hassan Ghaleb, die de voorbije 20 jaar leraar was, en de enige kostwinner voor zijn familie van vier, werd samen met zijn kinderen uit zijn huis gezet. Wat hij nog bezat aan meubels moest hij verkopen om zijn kinderen te kunnen voeden en zijn zieke zus te voeden.

“Hoe kan ik gaan lesgeven op school, als ik geen geld heb voor het transport? Hoe kan ik lesgeven, terwijl ik zelf in nood ben?”

Meer dan 166.000 leraren in heel Jemen stellen zichzelf dezelfde vraag, iedere dag.

Voor de kinderen die wel naar school gaan, hebben ondervoeding en de trauma’s vanwege het geweld en de ontheemding een zware negatieve invloed op hun leercapaciteiten.

Foto: Giles Clark

Waar mogelijk gaan leerlingen nu naar school in UNICEF-tenten. Het is een van de weinige veilige plekken voor deze kinderen.

Zonder de beschermende omgeving van de school zullen nog meer kinderen blootgesteld zijn aan recrutering door gewapende groepen  of aan kindhuwelijken – met onherstelbare gevolgen op hun jonge leven.

Onderwijs is voor hen de enige manier om voor zichzelf een betere toekomst te verzekeren, maar ook om Jemen op de weg naar vrede te brengen.

De arm van een kindje dat lijdt aan cholera wordt gemeten door een gezondheidswerker om te bepalen of hij al dan niet aan ondervoeding lijdt. – © UNICEF/UN078075/Fuad

Terwijl deze tenten een veilige plek zijn voor de kinderen, moet er ook voor gezorgd worden dat hun huizen en gemeenschappen veilig zijn.

Water- en sanitaire installaties werken nog amper in de grootste delen van het land. Bij de meeste Jemenieten stroomt al al twee jaar lang geen water uit de kraan en is er geen electriciteit thuis.

Het afval in de straten hoopt zich op en mensen zijn beroofd van de meest elementaire voorzieningen.

De vreselijke leefomstandigheden zijn de ideale voedingsbodem voor een publieke gezondheidscrisis.

Photo: Mutaz Alzekri

De cholera-epidemie in Jemen maakt steeds meer slachtoffers. Duizenden mensen, die vaak in onhygiënische omstandigheden moeten leven, worden dagelijks ziek. Vooral de kinderen lopen een groot risico om ziek te worden.

UNICEF verspreidt sinds het begin van de cholera-uitbraak rehydratatiezout, infuusvloeistof en waterzuiveringstabletten. Ook voorzien we schoon drinkwater.

Samen met duizenden vrijwilligers geven we de inwoners van Jemen voorlichting over het belang van hygiëne en schoon drinkwater, zodat cholera zo min mogelijk nieuwe slachtoffers maakt.
Muhtab Alburaik Salem is een van die vrijwilligers. Zij en haar twee collega’s kloppen aan bij ieder gezin in hun gemeenschap, om hen uit te leggen hoe ze kunnen voorkomen dat hun kinderen sterven.

“Wat ik doe is de meest kwetsbare gemeenschappen sensibiliseren over hoe ze ziektes kunnen voorkomen of hoe ze moeten reageren als er iemand besmet raakt in de familie,” vertelt ze.

De acties van UNICEF in 2017

  • UNICEF verstrekte hulp op vlak van gezondheid en voedsel, in gezondheidscentra, via mobiele teams, sensibiliseringscampagnes en vrijwilligers op moeilijk te bereiken plekken.
  • Zowat 4.8 miljoen kinderen werden gevaccineerd tegen polio en bijna 82.000 kinderen kregen een behandeling tegen ernstige acute ondervoeding.
  • Bijna 2.2 miljoen mensen kregen toegang tot water door het herstel van installaties. Hygiënekits werden uitgedeeld aan 170.000 mensen
  • 563.000 kinderen en mensen uit hun omgeving kregen les over de gevaren van mijnen.
  • 210,000 kinderen namen deel aan psychosociale activiteiten.
  • Naar aanleiding van de cholera-uitbraak in april, werd een campagne opgezet om levensreddend materiaal aan te voeren, voor zuiver water te zorgen door het herstel en desinfectering van waterpompen en door de bevolking te sensibiliseren. Meer dan 5 miljoen mensen werden tot nu toe bereikt.

Deze resultaten werden bereikt ondanks een tekort aan fondsen, een extreme complexe context, de beperkte toegang tot en binnen het land, het gebrek aan voorraden ter plaatse. Maar er is dringend meer hulp nodig.

Aangezien het einde van de crisis die het armste land van het Midden-Oosten teistert niet in zicht is, zullen ziektes alleen maar toenemen als de basisinfrastructuur niet snel en volledig wordt hersteld. Dit kan alleen als er voldoende fondsen beschikbaar zijn. We kunnen nu niet wegkijken en de kinderen in Jemen in de steek laten.

Help je mee om de kinderen van Jemen te beschermen?