Een kooi is een kooi

Het is zover.  Met de goedkeuring van het K.B. terzake is het perfect mogelijk dat een kind  samen met zijn ouders van zijn vrijheid wordt beroofd en opgesloten in het gesloten centrum te Steenokkerzeel. UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde Naties en de grootste neutrale organisatie voor kinderen en hun rechten in de wereld, is verbouwereerd over deze beslissing. De opsluiting van kinderen met een migratieachtergrond is voor UNICEF immers onaanvaardbaar.
Waarom zijn we  zo verontwaardigd? Ons land heeft in 1989 het Verdrag inzake de Rechten van het Kind ondertekend. Daarmee aanvaardde België een dubbele verantwoordelijkheid. Allereerst om te garanderen dat alle kinderen die op haar grondgebied verblijven de best mogelijke bescherming en zorg zouden krijgen. En ten tweede, om erover te waken dat hun belangen steeds behartigd zullen worden in iedere beslissing die een impact heeft op hen. Met de uitvoering van het plan van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie gaat de regering echter duidelijk lijnrecht in tegen dit engagement.

Het opsluiten van onschuldige personen is een fundamentele inbreuk op de mensenrechten en is een moderne rechtstaat onwaardig. Het gaat in dit geval daarenboven om onschuldige kinderen die (tijdelijk) van hun vrijheid beroofd worden louter omwille van hun migratieachtergrond. Dit terwijl wetenschappelijk aangetoond is dat dit schadelijke gevolgen heeft. Zelfs kinderen die voor een hele korte periode opgesloten worden, kunnen ernstige psychologische klachten ervaren. Zelfs op langere termijn.

 

Depressie, angststoornissen, maar ook symptomen vergelijkbaar met mensen die lijden aan PTSD (Post Traumatic Stress Disorder) zoals nachtmerries, bedplassen en slapeloosheid. Ze worden getekend, mogelijks zelfs voor het leven. Het is dan ook niet voor niets dat de Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa de staatssecretaris voor Asiel en Migratie in juni opnieuw op de vingers tikte toen ze lucht kreeg van de plannen. Het gaat hier immers om een fundamentele inbreuk tegen de Rechten van het Kind en hun belangen. Het Comité voor de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties is formeel: “kinderen mogen nooit opgesloten worden om redenen gelinkt aan de migratiestatus van hun ouders”.

Soms wordt dan verwezen naar de manier waarop die kinderen worden opgesloten. Maar dat speelt voor UNICEF totaal geen rol. Een discussie over het type kooi is ronduit triviaal.  Een kooi is een kooi en zelfs de mooist vergulde kooien zijn geen plaats voor een kind. Laat ons niet vergeten dat België in 2008 na meerdere veroordelingen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en diverse acties van mensen- en kinderrechtenorganisaties stopte met het in gesloten centra opsluiten van kinderen met een migratieachtergrond. Waarom doen we nu dan in vredesnaam een stap terug? Er bestaan toch voldoende alternatieven die zowel op menselijk als financieel vlak voordeliger zijn en zouden kunnen leiden tot een duurzame oplossing. Als internationale neutrale organisatie, vraagt UNICEF de regering verder te investeren in de bestaande alternatieven, zoals de terugkeerhuizen of het verblijf in eigen woning, door ze te verbeteren, te versterken en te evalueren, in de plaats van die stap achteruit te zetten. Internationaal onderzoek toont immers aan dat deze alternatieven wel degelijk kunnen werken.
Een kind is en blijft een kind,  en alle kinderen, onafhankelijk van hun migratiestatus, hebben recht op alle rechten die vermeld worden in het Kinderrechtenverdrag. UNICEF België verzoekt de Belgische overheid dan ook ten stelligste om de kinderen die momenteel opgesloten worden in de gesloten opvangcentra in vrijheid te stellen en geen andere kinderen meer op te sluiten. We roepen op om samen na te denken over alternatieven die het belang van het kind centraal stellen. Want waar iedereen, ook onze regering, het hopelijk toch nog steeds over eens is, is dat het belang van het kind primordiaal is!

#acageisacage
#achildisachild

Concreet, wat kan ik doen?

Weldra kunnen migrantenkinderen opgesloten worden in een gesloten centrum in België.

Vind jij dit ook onaanvaardbaar? Wijzig dan nu je Facebook profielfoto en voeg deze filter toe