Eén op de vier kinderen in conflictgebieden gaat niet naar school

In 22 conflictlanden gaan bijna 24 miljoen kinderen uit crisisgebieden niet naar school.

Soudan du Sud - Des enfants participent au lancement de la campagne ‘Back to Learning’ à Juba, la capitale du Soudan du Sud.
Zuid-Soedan – Kinderen nemen deel aan de lancering van de ‘Back to Learning’ campagne in Juba, de hoofdstad van Zuid-Soedan.

Bijna één op de vier van de ruim 109 miljoen kinderen uit conflictgebieden die op schoolgaande leeftijd zijn – doorgaans tussen de zes en vijftien jaar oud – hebben geen toegang tot onderwijs.

Zuid-Soedan is het land met het hoogste percentage kinderen die niet naar school gaan. Meer dan de helft (51 procent) van alle kinderen in de leeftijd voor basis- en vervolgonderwijs, heeft geen toegang tot onderwijs. Niger staat op nummer twee met 47 procent van de kinderen die niet naar school gaan, gevolgd door Soedan met 41 procent en Afghanistan met 40 procent.

“Kinderen in door conflict getroffen landen hebben hun huizen, familieleden, vrienden, veiligheid en routine verloren. Als ze niet op zijn minst in staat zijn lees- en schrijfvaardigheden aan te leren, staat hun toekomst op de helling en lopen ze het risico niet te kunnen bijdragen aan hun economieën en samenlevingen als ze volwassen zijn”, zegt Jo Bourne, hoofd onderwijs van UNICEF.

UNICEF vreest dat, tenzij prioriteit wordt gegeven aan het onderwijs van kinderen in noodsituaties, een generatie kinderen zal opgroeien zonder de nodige vaardigheden om bij te dragen aan hun landen en economieën. Hierdoor zal de al wanhopige situatie voor miljoenen kinderen en hun families verergeren. Onderwijs blijft één van de minst gefinancierde sectoren in humanitaire oproepen. In Oeganda, waar UNICEF hulp verstrekt aan Zuid-Soedanese vluchtelingen, heeft onderwijs een financieringstekort van 89 procent.

Soudan - Une enseignante aide un enfant avec ses devoirs dans la Zahra Basic School, une école dans le village de Moosa, dans l’Est du Soudan. L’UNICEF soutient cette école en avec de l’assistance technique et financière pour la construction de l’école, les facilités sanitaires, des meubles, des fournitures scolaires, des manuels et la formation des enseignants.
Soedan – Een onderwijzeres helpt een kind met zijn huiswerk in de Zahra Basic School, een school in Moosa, in Oost-Soedan. UNICEF steunt deze school met technische en financiële hulp voor de opbouw van de school, sanitaire faciliteiten, meubels, schoolmateriaal, schoolboeken, en de opleiding van de leerkrachten.

De school : meer dan een plaats om te leren
“Een school verschaft kinderen de nodige kennis en vaardigheden om hun gemeenschappen opnieuw op te bouwen na het conflict. Op korte termijn biedt een school hen de stabiliteit en structuur die nodig is om  de trauma’s die ze hebben opgelopen te boven te komen. Scholen kunnen kinderen ook beschermen tegen trauma’s en fysieke gevaren om hen heen. Als kinderen niet naar school gaan, lopen ze een verhoogd risico op misbruik, uitbuiting en rekrutering in gewapende groeperingen”, vervolgt Jo Bourne.

Tijdens periodes van instabiliteit en geweld, worden scholen meer dan alleen een plek om te leren. UNICEF werkt aan een veilige omgeving waar kinderen kunnen leren en spelen om weer een normaal leven op te bouwen. Ondanks deze inspanningen hebben veiligheidsbeperkingen en financiële tekorten invloed op het onderwijs en de verspreiding van leermiddelen in conflictsituaties.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten in België en in de wereld