Trefwoorden

Een oplossing voor de watercrisis in Gaza

Water is al lang erg schaars in de Gazastrook, en de situatie werd steeds nijpender. Een ontziltingsstation voor zeewater van UNICEF zal nu echter de inwoners, die voorheen hun drinkwater moesten kopen of invoeren, voorzien van veilig drinkwater.

© UNICEF State of Palestine/2017/Weibel
© UNICEF State of Palestine/2017/Weibel

Ahmad, 13 jaar, en Shahd, 12 jaar, staan voor het nieuwe ontziltingsstation. Samen met hun klas brachten ze een bezoek aan het station als onderdeel van een sensibiliseringscampagne rond veilig drinkwater gesteund door UNICEF.

Voor de 13-jarige Ahmad was het ondenkbaar om kraantjeswater te drinken.

“Ik heb nooit kraantjeswater gedronken omdat het niet geschikt is voor consumptie. Ik zou er ziek van kunnen worden,” zegt hij. “Mijn ouders hebben me verteld dat zij vroeger wel kraantjeswater dronken thuis, maar dat moet heel lang geleden zijn, voor ik ben geboren.”

In januari beëindigden UNICEF en zijn partners, met de steun van de Europese Unie,  de constructie  van een ontziltingsstation. Het station zal aanvankelijk 6000 kubieke meter drinkwater per dag produceren, goed om 75.000 mensen uit het zuidelijke deel van de Gazastrook te voorzien van drinkwater – zowat 35.000 mensen uit Khan Younis en 40.000 mensen uit Rafah.

Ook Ahmad zal binnenkort drinkwater thuis hebben.

© UNICEF/UN056271/El Baba
© UNICEF/UN056271/El Baba

Een Palestijnse familie in Rafah luistert aandachtig naar een medewerker van het waterbedrijf uit Gaza, die uitlegt hoe ze het ontzilte water optimaal kunnen gebruiken.

Een antwoord op de watercrisis in Gaza

De watercrisis lijkt uitzichtloos in de Gazastrook. Al heel lang is er een tekort aan water. Meer dan 90% van het water dat hier wordt uit de grondlaag wordt gehaald is niet geschikt voor consumptie. Ook wordt er te veel water uit de grondlaag gehaald, waardoor er zeewater uit de Middellandse Zee kan insijpelen, samen met rioolwater en chemicalieën.

Voor drinkwater zijn de meeste families afhankelijk van geïmporteerd water of van straatventers, die het water heel duur verkopen. Bovendien gebeurt er geen kwaliteitscontrole. Een studie uit 2012 van de VN waarschuwde dat de grondlaag in de Gazastrook onbruikbaar kon worden tegen 2017, en onherstalbare schade kon oplopen tegen 2020.

Het ontzilten van zeewater is een van de strategieën die het Palestijnse Waterbeheer volgt om 2 miljoen Palestijnen die in de kustenclave wonen – waarvan 1 miljoen kinderen – van drinkbaar water te voorzien. Het ontzilten van zeewater is fundamenteel om de overextractie van grondwater uit de grondlagen te stoppen, een milieuramp te voorkomen en het trage proces om de grondlagen te herstellen in gang te zetten.

Naast de beperkte toegang tot veilig water, is er ook een chronische energiecrisis in de Gazastrook. Gezinswoningen hebben er dagelijks te kampen met blackouts. Om te besparen op grondstoffen, wordt ongeveer 12 procent van de energiebehoefte opgevangen door zonnepanelen. Er zijn plannen om het het potentieel aan hernieuwbare energie verder te benutten om dit percentage nog te verhogen.

© UNICEF State of Palestine/2017/El Baba
© UNICEF State of Palestine/2017/El Baba

Een Palestijnse vrouw houdt een glas ontzilt water vast in haar huis in Rafah. Haar familie kan genieten van het nieuwe ontziltingsstation dat door UNICEF en zijn partners werd gebouwd.

“Het water was zo zoet. Ik kon niet geloven dat het uit de zee kwam!”

Vorige zomer gingen Ahmad en zijn klasgenoten op schooluitstap naar het nieuwe ontziltingsstation.

“Ik heb een glas water geproefd in het ontziltingsstation. Ik vond het heel lekker. Het was zo zoet. Ik kon amper geloven dat het water uit de zee kwam! vertelt hij.

Ahmad en zijn vrienden waren erg verwonderd toen ze het enorme gebouw bezochten, met de enorme apparatuur en de technologie om het zeewater te behandelen zodat het veilig is om te drinken.

“We hadden het ontziltingsproces bestudeerd op school, maar ik kon me niet voorstellen hoe het er in werkelijkheid uit zou zien,” vertelt Ahmad. “Nadat we de centrale hadden bezocht, begreep ik hoe ze werkte en was ik erg trots dat deze nieuwe technologie in Gaza wordt toegepast.”

Samen met de Palestijnse watermaatschappij zette UNICEF een sensibiliseringscampagne op om de inwoners, die vanaf nu drinkbaar water door hun kranen hebben stromen, te informeren dat ze het ontzilte water zonder gevaar kunnen drinken en hoe ze het water veilig kunnen opslaan in tanks thuis. Ook gaf UNICEF tips over hoe je waterverspilling kan vermijden.

Sociale werkers gingen van deur tot deur in Khan Younis en Rafah. Radiospots werden uitgezonden en reclamepanelen informeerden over de centrale. Ook kinderen en tieners  namen deel aan de informatiecampagne. Nadat ze de centrale hadden bezocht, vertelden ze hun familie en buren over het project.

“Ik leerde heel veel bij en gebruikte mijn creativiteit”, vertelt Shahd, 12 jaar. Ik maakte een Facebookpagina aan om over de centrale te spreken. Een van mijn vrienden maakte korte video’s over de centrale die ze upload op haar YouTube-kanaal. We zijn allemaal fan van dit project en zullen er blijven over praten.”

© UNICEF/UN056281/El Baba
© UNICEF/UN056281/El Baba

Een Palestijnse jongen in Khan Younis toont een informatiefolder die uitlegt hoe ontzilting werkt. De folders werden uitgedeeld door medewerkers van de Watermaatschappij.

Uitbreidingsplannen

June Kunugi, vertegenwoordiger van UNICEF voor de Staat Palestina, herinnert zich de dag dat ze aankwam op de site waar de centrale zou gebouwd worden in april 2013. Er was alleen een lege vlakte,” vertelt ze.

“Vandaag is de centrale afgewerkt. Het is een voorbeeld van wat we in Gaza kunnen bereiken. Door deze centrale kunnen 75.000 mensen, waarvan de helft kinderen zijn, genieten van hun recht op veilig drinkwater.

De voltooiing van de centrale, waarvan de bouw iets meer dan twee jaar geleden begon, is geen eindpunt maar een begin. De Europese Unie kende nogmaals €10 miljoen toe  om de capaciteit van de centrale te verdubbelen. Daardoor zal 12.000 m³ water per dag kunnen worden behandeld, goed voor drinkbaar water voor 150.000 Palestijnen.

Blijf op de hoogte van onze activiteiten in België en in de wereld