Een plaats om te spelen, leren en weer kind te zijn: kindvriendelijke ruimtes in Bangladesh

Sinds de zomer van 2017 zijn Rohingya-families massaal het geweld in Myanmar ontvlucht. Ruim 700.000 mensen wonen nu in hachelijke omstandigheden. De kinderen zijn getuige geweest van gewelddadige scènes, zijn vaak familieleden verloren en zijn in Bangladesh terecht gekomen na een lange en gevaarlijke reis. De situatie wordt nóg erger nu het regen- en stormseizoen is aangebroken.

Om ervoor te zorgen dat ze een plaats hebben waar ze zich veilig en comfortabel voelen zet UNICEF kindvriendelijke ruimtes op. Dagelijks komen ongeveer 130.000 kinderen hier naartoe om te spelen, te tekenen en zich bij andere ludieke en recreatieve activiteiten aan te sluiten.

Wat zijn kindvriendelijke ruimtes?

Rohingya vluchtelingenkinderen spelen in een kindvriendelijke ruimte in in het Balukhali vluchtelingenkamp in Cox’s Bazar, Bangladesh, op 24 mei 2018.  

In noodsituaties is het opzetten van kindvriendelijke ruimtes een van onze eerste prioriteiten. Ze kunnen snel opgebouwd worden en bieden de kinderen een plaats waar ze weer kind kunnen zijn en even hun zorgen kunnen vergeten. We organiseren er activiteiten en lessen in een veilige, kindvriendelijke en stimulerende omgeving, met vrolijke kleuren, lokaal speelgoed en tekeningen van de kinderen zelf. Hierdoor komen ze opnieuw in een alledaags ritme, kunnen ze zich ontspannen, ontmoeten ze andere kinderen en krijgen ze de kans zich te herstellen van hun trauma’s.

Om zich op een gezonde manier te ontwikkelen, moeten kinderen immers op regelmatige basis kunnen spelen en gestimuleerd worden. Vooral in een stresserende situatie hebben kinderen nood aan psychosociale steun en interactie in een inspirerende en ondersteunende omgeving.

Een plaats om weer kind te zijn

Jongens spelen voetbal in de regen in een kindvriendelijke ruimte in het Balukhali vluchtelingenkamp in Cox’s Bazaar.

We organiseren activiteiten die zowel geschikt zijn voor meisjes als jongens en die sociale integratie bevorderen, zoals zang, theater, dans, therapeutisch tekenen, spelletjes, voorleessesies en sport. De kinderen krijgen vaardigheden aangeleerd die nuttig zijn in de context waarin ze zich bevinden, rond thema’s als gezondheid, bescherming, voeding en hygiëne. We luisteren naar hen en houden rekening met hun mening. Ook leren ze lezen en schrijven en wordt de basis gelegd om ze te laten doorstromen naar formeel onderwijs. De meest kwetsbare kinderen worden extra opgevolgd door specialisten.

“We bieden hen een gestructureerde omgeving waarin ze zich veilig kunnen voelen en hun emoties de vrije loop kunnen laten”, legt UNICEF-kinderbeschermingsspecialist Wayne Bleier uit.

Kinderen wassen hun handen in een een kindvriendelijke ruimte in het Balukhali vluchtelingenkamp in Cox’s Bazaar.

“Toen ze hier aankwamen maakten de kinderen tekeningen van de gewelddadige scènes die ze gezien hebben in Myanmar. Na zes maanden begonnen die tekeningen te veranderen. Nu tekenen ze bloemen, hun huis en hun familie “, zegt Bleier. “Ook als ik met ze praat over hun nachten, zeggen ze dat ze goed slapen en geen nachtmerries hebben – dus dat zijn allemaal goede tekenen.

De kindvriendelijke ruimtes zijn ook een ontmoetingsplaats voor de ouders uit de getroffen gemeenschappen. Van hieruit trachten we zoveel mogelijk mensen binnen de Rohingya-gemeenschap te bereiken om hen te mobiliseren en informeren rond de bescherming en het welzijn van hun kinderen. In de discussiegroepen voor ouders worden thema’s besproken als opvoeding, kinderverzorging, hygiëne en kinderrechten. Ouders, grootouders en andere familieleden worden aangespoord actief te zijn in het centrum. Ook wordt getracht de ouders van kinderen die alleen zijn gekomen op te sporen om hen te herenigen.

Help de Rohingyakinderen in Bangladesh