El Niño veroorzaakt ernstige ondervoeding in Oostelijk en Zuidelijk Afrika

UNICEF waarschuwt dat het leven van vele kinderen afhangt van maatregelen die vandaag moeten genomen worden. 51.1 miljoen mensen zijn getroffen, waarvan 26.5 miljoen kinderen.

Malawi

1.2 miljoen kinderen onder de vijf jaar hebben noodhulp nodig om acute ondervoeding tegen te gaan in Oostelijk en Zuidelijk Afrika. De combinatie van twee jaar lang onregelmatige regen en droogte hebben gezorgd voor de meest krachtige El Niño in 50 jaar. Deze situatie berokkent grote schade aan het leven van de meest kwetsbare kinderen.

In de hele regio worden kinderen bedreigd door honger, watertekort en ziekte. De situatie wordt nog verergerd door de stijging van voedselprijzen. Families nemen drastische maatregelen om zichzelf te redden, door maaltijden over te slaan en bezittingen te verkopen.

“Het fenomeen El Niño zal afnemen, maar het effect op de kinderen zal nog jaren voelbaar zijn,” zegt Leila Gharagozloo-Pakkala, UNICEF-directeur voor Oostelijk en Zuidelijk Afrika. “De overheden reageren door beschikbare middelen in te zetten, maar dit is een ongekende situatie. Of kinderen dit overleven hangt af van acties die vandaag genomen worden.”

Lesotho, Zimbabwe en de meeste provincies in Zuid-Afrika hebben de noodtoestand uitgeroepen door de toenemende schaarste van middelen. In Ethiopië zal het aantal mensen dat voedselhulp nodig heeft toenemen van 10 miljoen, naar 18 miljoen tegen het einde van 2016.

©UNICEF Ethiopia/2016/Ayene - Ethiopië - Moeders brengen hun kinderen naar een gezondheidscentrum om ze te laten screenen op ondervoeding. Miljoenen kinderen hebben te kampen met voedseltekort, watergebrek en ziektes in Oostelijk en Zuidelijk Afrika.
©UNICEF Ethiopia/2016/Ayene – Ethiopië – Moeders brengen hun kinderen naar een gezondheidscentrum om ze te laten screenen op ondervoeding. Miljoenen kinderen hebben te kampen met voedseltekort, watergebrek en ziektes in Oostelijk en Zuidelijk Afrika.

Een overzicht van de meest recente gegevens gepubliceerd door UNICEF rond het effect van El Niño op de kinderen:

 • In Ethiopië is er twee seizoenen lang nauwelijks neerslag geweest waardoor bijna zes miljoen kinderen dringend voedselhulp nodig hebben. Ook neemt het schoolverzuim toe, omdat kinderen gedwongen worden om grotere afstanden te lopen op zoek naar water;
 • In Somalië zijn meer dan twee derde van de mensen die noodhulp moeten krijgen ontheemd. 385.000 mensen hebben te maken met acute voedingsonzekerheid, en 1.3 miljoen mensen zitten in de gevarenzone als geen onmiddellijke hulp wordt verleend.
 • In Kenia vergroot door hevige regenval en overstromingen, veroorzaakt door El Niño, het risico op cholera.
 • In Lesotho zijn 530.000 mensen, of een kwart van de bevolking, in nood. El Niño verergert de situatie in een land waar 34% van de kinderen wees is, 57% van de mensen onder de armoedegrens leeft en bijna één op de vier volwassen leeft met HIV of aids;
 • In Zimbabwe hebben naar schatting 2,8 miljoen mensen te maken met voedselonzekerheid. Door de droogte is er minder water beschikbaar in de enkele functionerende waterputten. Ook vergroot het risico op diarree en cholera, die via water worden overgezet.
 • Malawi kent de ergste voedselcrisis in negen jaar. Zowat 2,8 miljoen mensen (meer dan 15 procent van de bevolking) worden bedreigd door honger. In slechts twee maanden, van december 2015 tot en met januari 2016, zijn de gevallen van ernstige ondervoeding gestegen met 100%.
 • In Angola zijn naar schatting 1,4 miljoen mensen getroffen door zware weersomstandigheden en 800.000 mensen worden geconfronteerd met voedselonzekerheid.
 • In Mozambique wordt verwacht dat 200.000 kinderen dit jaar een behandeling tegen acute ernstige ondervoeding zullen nodig hebben.
 • In Madagascar heeft 80% van de bevolking uit het zuidelijke gedeelte van het land te maken met voedselonzekerheid.
 • In Swaziland zijn 300.000 mensen, of een kwart van de bevolking, getroffen door de droogte.
SUZANNE BEUKES/UNICEF/2016 – Lesotho - Maletsaba Masiu, 25 jaar, en haar twee jaar oude dochter Itumeleng, op weg naar een bron. Het regenseizoen is bijna voorbij maar er is nog steeds watertekort.
SUZANNE BEUKES/UNICEF/2016 – Lesotho – Maletsaba Masiu, 25 jaar, en haar twee jaar oude dochter Itumeleng, op weg naar een bron. Het regenseizoen is bijna voorbij maar heeft niet genoeg water opgeleverd.

Het VN-bureau voor humanitaire zaken (OCHA) schat dat het ongeveer twee jaar zal duren voordat de getroffen gebieden hersteld zijn van de droogte veroorzaakt door El Niño indien de omstandigheden om aan landbouw te doen verbeteren in het tweede semester.

De oproep van UNICEF tot humanitaire fondsen is voor minder dan 15% opgevolgd in de landen in Oostelijk en Zuidelijk Afrika die te lijden hebben onder de gevolgen van El Niño.

 • 21.5 miljoen dollar in Angola
 • 97.5 miljoen dollar in Ethiopië
 • 12 miljoen dollar in Eritrea
 • 9.1 miljoen dollar in Lesotho
 • 13 miljoen dollar in Malawi
 • 13 miljoen dollar in Somalië
 • 3 miljoen dollar in Swaziland
 • 21.8 miljoen dollar in Zimbabwe
 • 8.8 miljoen dollar in Mozambique
 • 25 miljoen dollar in Madagascar

Doe een gift voor de kinderen die lijden onder de gevolgen van El Niño

Blijf op de hoogte van onze activiteiten in België en in de wereld