Waarom nam UNICEF België deel aan de mars?

De gevolgen van de klimaatopwarming (overstromingen, hittegolven, …) brengen kinderen wereldwijd in gevaar en hebben een fundamentele impact op hun rechten: het recht op zuivere lucht en water, voeding en een goede gezondheid, huisvesting, onderwijs… het recht te overleven. 
Hoewel geen enkel kind verantwoordelijk is voor de wereldwijde temperatuurstijging, zijn zij het die hiervoor vandaag en in de toekomst de hoogste prijs betalen. 

UNICEF loopt mee in de Klimaatmars omdat we, als we samen in actie komen, de gevolgen van klimaatverandering kunnen voorkomen en  beperken. Hoe sneller noodzakelijke maatregelen worden genomen, hoe meer we de kwalijke gevolgen op kinderen en hun rechten kunnen  vermijden. 

Elke tiende van een graad telt

Kom en wandel mee voor jouw toekomst en die van je (klein)kinderen.  

Vandaag zijn de gevolgen van de klimaatcrisis al op veel plaatsen in de wereld voelbaar. Ook België blijft niet gespaard, zoals de recente overstromingen en steeds intensere en vaker voorkomende hittegolven aangeven.  

Het is te vroeg om te zeggen dat het te laat is. Laten we samen actie ondernemen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C. Elke tiende van een graad telt. Dit vereist concrete en krachtige politieke actie. Nu. 

Bekijk de aftermovie

Over de Klimaatmars 

De klimaatmars wordt georganiseerd door de Klimaatcoalitie, waar UNICEF België lid van is. De Klimaatcoalitie is een nationale vzw die meer dan 90 organisaties verenigt rond het thema van klimaatrechtvaardigheid. Ze oefent druk uit op beleidsmakers om krachtige klimaatmaatregelen te nemen en mobiliseert een breed publiek voor een klimaatvriendelijke en eerlijke samenleving.