UNICEF

Hoe doe ik een online donatie met een betaalkaart?

Wil je een donatie doen voor UNICEF via een betaalkaart? Dan heb je de gegevens van die betaalkaart nodig. Die informatie vind je terug op de voor- en achterkant van je kaart. Houd je bankkaart of kredietkaart daarom bij de hand wanneer je online wilt betalen. Je bankkaart (Debit) Op de voorkant van je bankkaart staan […]

Lees meer

Biedt UNICEF België hulp bij een persoonlijk dossier (kindermishandeling, …)?

UNICEF België heeft geen mandaat om op te treden in individuele gevallen of dossiers. Op de pagina ‘Nuttige adressen‘ kan men informatie vinden over de diensten die kunnen verder helpen in verband met dossiers rond kindermishandeling, internationale kinderontvoering, migratieprocedures, rechterlijke plaatsing van kinderen, scheiding en voogdijschap.

Lees meer

Hoe herken je een UNICEF fondsenwerver ?

Onze fondsenwervers kan je herkennen aan hun kledij, waar duidelijk UNICEF op vermeld wordt. Ze dragen ook een officiële UNICEF badge als teken van hun engagement. Als je vragen hebt over onze fondsenwerving, kan je ons bereiken op 02/230.59.70 of per mail: info@unicef.be.

Lees meer

Hoe doet UNICEF aan fondsenwerving?

We gebruiken meerdere kanalen om aan fondsenwerving te doen bij particulieren en bedrijven. Een ervan is directe dialoog. Onze fondsenwervers zijn gemotiveerde studenten of professionals. Ze spreken voorbijgangers  in de straat of in sommige supermarkten aan of komen aan huis, om ons programma van maandelijkse giften uit te leggen. We organiseren eveneens telefonische fondsenwervingcampagnes. Een […]

Lees meer

Waarom doet UNICEF aan fondsenwerving ?

UNICEF werd opgericht in 1946 als tijdelijk agentschap om de kinderen van Europa en China te helpen na de Tweede Wereldoorlog. Door het tijdelijke statuut, was UNICEF niet volledig geïntegreerd in de bestaande structuur van de Verenigde Naties. Het is pas in 1953 dat UNICEF een permanent statuut binnen de VN zal krijgen. Het werk […]

Lees meer

Kan ik alles nalaten aan wie ik wil?

Dit ervan hangt af of u naaste familie hebt of niet. Leeft uw vader en/of moeder nog of hebt u 1 of meerdere kinderen? Dan is het aandeel dat u vrij mag nalaten beperkt tot een deel van uw vermogen. Slechts 1/2, 1/3 of 1/4 mag dan aan derden worden nagelaten. Dit is het ‘voorbehouden erfdeel’, ook […]

Lees meer

Wat kan ik nalaten?

Al uw zakelijke rechten: zowel roerende (geld, effecten, goudstukken, kunstwerken, enz.) als onroerende goederen (gronden, huizen, appartementen, naakte eigendom, enz.). Maar ook auteursrechten kan u nalaten.

Lees meer

Kies ik voor een eigenhandig of notarieel testament?

Het notarieel testament biedt meer waarborgen: 1) Het kan moeilijker betwist worden 2) Het is duidelijk, want opgesteld door een specialist 3) Het wordt geregistreerd als authentieke akte en kan dus niet verdwijnen 4) Het wordt makkelijk teruggevonden, want het staat ingeschreven bij het Centraal Register van Testamenten. Zonder dat de inhoud ervan wordt bekend gemaakt welteverstaan. […]

Lees meer

Hoe ben ik zeker dat mijn testament wordt nageleefd?

Simpel: u duidt een vertrouwenspersoon aan in uw testament. Die waakt er dan over dat uw testament wordt uitgevoerd volgens uw wil. Dit noemen we de vereffening van de nalatenschap. De vertrouwenspersoon noemen we de testamentuitvoerder. Dit kan een lid zijn van de familie, maar ook een vriend of zelfs een notaris. Het aanstellen van […]

Lees meer

Moet ik rijk zijn om een testament op te maken?

Neen. Een testament is nuttig van zodra u enkele goederen of wat spaargeld heeft. En dan vooral als u wil kiezen naar wie die goederen gaan na uw overlijden. Alleen met een testament kan u hiervan zeker zijn.

Lees meer

Welke successierechten moeten er betaald worden?

Successierechten zijn een belasting op de overdracht van uw erfenis op uw erfgenamen. Wij raden u aan hiervoor uw notaris te raadplegen. De rechten verschillen namelijk van gewest tot gewest. En ze verschillen ook nog eens volgens de graad van verwantschap tussen u en uw legatarissen. Weet dat de successierechten kunnen oplopen tot 80% van […]

Lees meer

Waarom een testament maken?

Als u geen testament maakt, bepaalt de wet wie uw vermogen krijgt. Dit noemen we de erfrechtelijke devolutie. Stelt u geen testament op en hebt u geen erfgenamen (nakomelingen of andere)? Dan erft de Staat uw goederen. In de praktijk zijn dit de Gemeenschappen en Gewesten. U begrijpt dus meteen het belang van een testament. […]

Lees meer
Laad meer artikels