Hoe ben ik zeker dat mijn testament wordt nageleefd?

Simpel: u duidt een vertrouwenspersoon aan in uw testament. Die waakt er dan over dat uw testament wordt uitgevoerd volgens uw wil. Dit noemen we de vereffening van de nalatenschap. De vertrouwenspersoon noemen we de testamentuitvoerder. Dit kan een lid zijn van de familie, maar ook een vriend of zelfs een notaris.

Het aanstellen van een testamentuitvoerder is niet verplicht. INdien u geen testamentuitvoerder aanstelt, is het niet uw notaris die deze rol op zich neemt.