Kan ik alles nalaten aan wie ik wil?

Dit ervan hangt af of u naaste familie hebt of niet. Leeft uw vader en/of moeder nog of hebt u 1 of meerdere kinderen? Dan is het aandeel dat u vrij mag nalaten beperkt tot een deel van uw vermogen. Slechts 1/2, 1/3 of 1/4 mag dan aan derden worden nagelaten. Dit is het ‘voorbehouden erfdeel’, ook wel het ‘gereserveerd erfdeel’ genoemd. Het wordt voorbehouden aan die erfgenamen. Hebt u geen familie? Of enkel neven, nichten of zelfs broers en zusters? Dan bent u vrij al uw goederen aan wie dan ook na te laten.

Het is wel zo dat de overlevende echtgenoot en soms de samenwonende partner kan beschikken over een recht van vruchtgebruik op sommige goederen en op de echtelijke woning of gezinswoning. Hiervoor raadpleegt u best uw notaris.