UNICEF

25% van het geld dat wordt ingezameld wordt beschouwd als administratieve uitgaven. Werkingskosten dus. Op een budget van 20 miljoen euro is dat enorm veel geld. Verdienen de mensen bij UNICEF dan zoveel?

UNICEF België streeft er inderdaad naar om globaal minstens 75% van de ingezamelde fondsen te besteden aan programma’s voor kinderen op het terrein. De 25% die overblijft, is echter meer dan puur administratiekosten. We hebben een aantal vaste kosten (huur, personeel, etc) maar die maken niet het grootste deel van die 25% uit. Het grootste […]

Lees meer

Hoeveel mensen werken er bij UNICEF België? Hoeveel verdienen de medewerkers gemiddeld en welke voordelen krijgen ze?

In onze organisatie werken 40 vaste medewerkers. Daarnaast hebben we een netwerk van meer dan 500 vrijwilligers. Ook de leden van onze Raad van Beheer zijn vrijwilligers. Daarnaast kunnen we ook rekenen op de steun van verscheidene ambassadeurs en bekende personen, die zich belangeloos inzetten voor kinderen wereldwijd. De vaste medewerkers van UNICEF België hebben […]

Lees meer

Waarom krijgt UNICEF geen geld van de Verenigde Naties?

UNICEF werd opgericht in 1946 als een tijdelijk agentschap om hulp te bieden aan kinderen in het naoorlogse Europa en China. UNICEF maakte van bij de start van zijn tijdelijk statuut geen deel uit van de normale VN-structuur. Dit bleef ook zo wanneer UNICEF een permanent mandaat kreeg in 1953. Alle inkomsten van onze organisatie […]

Lees meer

Wat is het jaarbudget van UNICEF?

In 2018 bedroeg ons jaarbudget wereldwijd 6,676 miljard euro. Deze fondsen zijn het resultaat van vrijwillige bijdragen van overheden, bedrijven en particulieren. De giften van particulieren worden hoofdzakelijk ingezameld door de 33 Nationale Comités voor UNICEF, waarvan UNICEF België er één is. In 2018 bedroeg het jaarbudget van UNICEF België 15.179.441 euro.

Lees meer

Kan ik geld geven voor een specifiek land of bepaald project?

Ja, dat is mogelijk. Naast de algemene programmaondersteuning en de noodhulpoperaties, financiert UNICEF België een aantal specifieke terreinprojecten in 6 partnerlanden (Burundi, Democratische Republiek Congo, Guatemala, India, Laos en Madagaskar). De programma’s zijn gekozen op basis van verschillende criteria zoals de nood aan financiële steun op het terrein, de interesse van het Belgische publiek en […]

Lees meer

Wat zijn de administratieve kosten van UNICEF België? Hoeveel geld komt bij de kinderen terecht?

We streven er als organisatie naar om minstens 75% van onze ingezamelde fondsen naar het terrein te versturen, voor de kinderen. Met dit geld financieren we programma’s voor de overleving en het welzijn van kinderen in ontwikkelingslanden en in België. De werkingskosten die van de giften afgetrokken worden, gebruiken we om de administratie- en fondsenverwervingskosten […]

Lees meer

Hoe zeker ben ik ervan dat mijn geld goed terechtkomt?

Wij hebben als internationale organisatie een controlesysteem dat garant staat voor de juiste aanwending van de fondsen. Er gebeuren zowel interne en externe controles. Rapporten over de gefinancierde programma’s zijn hier beschikbaar of worden per post verstuurd. Op het terrein gebeurt het toezicht op de uitgaven en de geboekte vooruitgang via regelmatige projectbezoeken. Betalingen gebeuren […]

Lees meer

Wat doet UNICEF met mijn gift?

Jouw gift zal – afhankelijk van jouw wens, die je in de boodschap van de gift meedeelt – een van onze programma’s in de wereld, in een specifiek land of een welbepaald project financieren. De toewijzing van een algemene gift gebeurt op basis van een aantal parameters waaronder de kindersterfte in elk land (het aantal […]

Lees meer

Kan ik een gift in natura doen aan UNICEF?

We hebben als organisatie een zeer strikt beleid over giften in natura. Giften in natura hebben allerhande praktische en logistieke gevolgen, die vaak een hoog kostenplaatje hebben. We bekijken elk geval afzonderlijk, maar algemeen gezien nemen we geen giften in natura in ontvangst en verkiezen wij financiële steun.

Lees meer

Kan ik via UNICEF rechtstreeks een kind steunen?

UNICEF promoot geen sponsoring of steun aan individuele kinderen omdat dit het evenwicht van het gezins- en gemeenschapsleven in het gedrang kan brengen. Wij steunen langetermijnprogramma’s in 156 landen, die we ontwikkelen in samenwerking met overheden, plaatselijke gemeenschappen en organisaties om het welzijn van alle kinderen te verbeteren. Meer informatie op de pagina ‘Meter of […]

Lees meer
Laad meer artikels