Waarom een testament maken?

Als u geen testament maakt, bepaalt de wet wie uw vermogen krijgt. Dit noemen we de erfrechtelijke devolutie.

Stelt u geen testament op en hebt u geen erfgenamen (nakomelingen of andere)? Dan erft de Staat uw goederen. In de praktijk zijn dit de Gemeenschappen en Gewesten.

U begrijpt dus meteen het belang van een testament. Hiermee bepaalt u immers naar wie uw goederen gaan na uw overlijden.